Pozastavení a přerušení živnosti

Živnost je v posledních letech častěji využívanou příležitostí, jak vydělávat finanční prostředky sám na sebe, bez závislosti na zaměstnavateli. Založení živnosti je snadné a spočívá v pár krocích. Jaké požadavky na založení živnosti jsou? Co si s sebou připravit? Jak se připravit na pozastavení živnosti? K čemu je pozastavení živnosti dobré a kdy přichází na řadu přerušení živnosti?

Být vlastním šéfem díky živnosti je stále oblíbenější. Svoboda, kreativita a flexibilita jsou velmi lákavé pro ty, kteří nechtějí trávit pracovní dny od 9 do 5 v kancelářích. Proces, jak se stát samostatně výdělečně činnou osobou, není nijak složitý. Ale přesto je třeba vyřídit některé úřední postupy, než se s podnikáním začne. Pokud by živnostník požadoval pozastavení živnosti, musí také vyřídit pár administrativních záležitostí.

Živnost při zaměstnání

Dnešní doba přináší mnoho příležitostí, jak kariérně růst, vykonávat svoji práci a vydělávat zajímavé finanční obnosy. Živnost při zaměstnání není výjimkou a podnikat při zaměstnaneckém poměru je již běžnou záležitostí.

Pracovní poměr přinese jistou výplatu a každá koruna navíc se počítá. Živnost na vedlejší činnost přinese další výdělky. Pokud se navíc živnosti daří, může zaměstnanec přejít na práci na zkrácený úvazek a podnikání věnovat více času. V případě, že se podnikání vyplatí věnovat veškerý čas, je dobré uvažovat o výpovědi z pracovního poměru.

Vlastnit živnostenský list při zaměstnání může přinést začínajícímu podnikateli více svobody a klidu. Neriskuje totiž, že na konci měsíce nebude mít z čeho zaplatit složenky. Přivýdělek formou podnikání při práci se může po čase rozrůst a osoba si tak často dokáže postupem času založit své vlastní podnikání jako hlavní činnost. Doplnit si hlavní obor podnikání lze i pasivním příjmem, který nabízí pravidelné finance s minimem úsilí.

Začátky podnikání OSVČ na vedlejší činnost je snadnou záležitostí. V případě, že se takto rozhodne osoba, která pracuje ve státní sféře, potřebuje souhlas svého vedoucího. Obdobně je tomu v případech, kdy se žadatel o živnostenský list rozhodne podnikat ve stejném oboru, jako je jeho zaměstnání. Souhlas zaměstnavatele je nutný i zde.

Nabídka práce pro živnostníky je mnohem širší, než tomu může být u aktuálně volných pozic na pracovní smlouvu. I přesto, že s sebou přináší větší rizika, nejistotu pravidelných výdělků a mnohem vyšší zodpovědnost, nezávislost a svoboda v organizaci práce je lákavou vidinou. Podnikat lze snad v čemkoli. Pokud má podnikatel schopnosti a potřebnou kvalifikaci, může své činnosti i rozvíjet a rozšiřovat.

U zaměstnanců se nemocenské pojištění odvádí přímo z jejich výdělků. Zaměstnanec je povinný platit nemocenskou. Ze mzdy odvádí 6,5 % a 25 % odvede jeho zaměstnavatel. Nemocenská OSVČ je plně dobrovolná.

Ovšem je dobré si toto pojištění pravidelně platit – v případě, že člověka potká dlouhá nemocenská, se placení opravdu hodí. Člověk odkázaný na dávky pak počítá každou chvilku do dne, kdy chodí nemocenská. I OSVČ vedlejší činnosti může nemocenské pojištění jako OSVČ platit. Minimální měsíční platba na nemocenské pojištění je 147 Kč.

Cesta, jak si udělat živnostenský list, je snadná a rychlá. V případě, že kdokoli zvažuje tuto možnost vyzkoušet, určitě se vyplatí vědět, jak si zařídit živnostenský list.

Jak si zařídit živnostenský list, aneb co potřebuji k založení živnosti

Pokud osoba ví, v čem začít podnikat, nestojí ji v cestě nic jiného, než pár úředních administrativních povinností. Česká republika je z hlediska daňových výhod jednou z nejlepších zemí v Evropě, kde se žadatel může registrovat jako osoba na volné noze. Proces, jak si udělat živnostenský list, je snadný a poměrně rychlý.

Jak si zařídit živnostenský list poradí v případě potřeby zaměstnanci na Živnostenském úřadě. Žádost o zahájení živnosti je pomocí jednotného registračního formuláře snadná. Dojde k založení živnostenského listu a ohlášení pojišťovně i správě sociálního zabezpečení. Formulář je k dispozici na internetových stránkách živnostenského úřadu a na úřadech.

To znamená, že návod, jak zařídit živnostenský list, vychází z jednotného registračního formuláře, označen je JFR. Ten je potřeba vyplnit a o další úkony, jak vyřídit živnostenský list, se postarají zaměstnanci obecního živnostenského úřadu.

Žadatel dostane vlastní identifikační číslo, v případě i daňové identifikační číslo, začne platit zdravotní a sociální pojištění a daně, jako každý český občan. Živnostenský list umožní provozovat 80 různých činností, které zahrnují prakticky vše, co si jen dokáže podnikatel představit. Proces podání žádosti je jednoduchý. V několika specifických případech musí být doložena i kvalifikace.

Po registraci a aktivaci živnostenského oprávnění je osoba přihlášena k veřejnému zdravotnímu pojištění a sociálnímu pojištění. Sociální daň pro držitele živnostenského listu je 2 841 Kč měsíčně, což je minimum. Veřejné zdravotní pojištění pro držitele živnostenského oprávnění je minimálně 2 627 Kč měsíčně.

Finanční úřady přišly s novým řešením. Od roku 2021 mohou držitelé českých živnostenských oprávnění využívat metodu českého daňového paušálu ve výši 5 995 Kč měsíčně. Zahrnuje zdravotní pojištění, sociální daň, daň z příjmů a žádné daňové doklady. Jedinou podmínkou využití je, aby roční výše příjmů byla nižší než 1 000 000 Kč. Od 1. 1. 2023 se podmínka limitu paušální daně zvyšuje na 2 000 000 Kč.

Co potřebuji k založení živnosti

Jak bylo zmíněno výše, pro založení živnosti je potřeba jednotný registrační formulář. JRF získá žadatel na obecním živnostenským úřadě nebo na jeho oficiálních stránkách. Další dokumenty, co potřebuji k založení živnosti, jsou jednoduché.

Je důležité si připravit správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Lze jej uhradit osobně, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Pokud byl správní poplatek uhrazen, je potřeba doložit doklad o jeho zaplacení. Žadatel se následně prokáže svým občanským průkazem. To je jediný dokument, který je vždy požadován.

V případech, kdy je k výkonu podnikání potřeba doložit kvalifikace a vzdělání, je nutné dodat i osvědčení o dané kompetenci. Pokud by adresa sídla nebo provozovny neshodovala s trvalým bydlištěm (například pokud došlo ke zrušení trvalého pobytu v místě bydliště), je potřeba doložit i výpis z katastru nemovitostí, popřípadě nájemní smlouvu se souhlasem k provozování podnikání.

Pozastavení živnosti

Pokud se v podnikání nedaří, určitě nestačí jen přestat. V tomto případě lze provést pozastavení živnosti. V tomto případě je povinnost nahlásit pozastavení živnosti okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Po pozastavení živnosti je nutné tuto informaci ohlásit do 8 dnů. Dále je potřeba oznámit tuto skutečnost i finančnímu úřadu a to do 15 dnů.

Pozastavení živnosti je nutné ohlásit na příslušné úřady včas, jinak by hrozila pokuta 10 000 Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti.

Jednodušší cestou je zajít na živnostenský úřad. Ten funguje jako centrální registrační místo. Proto si s pozastavením živnosti podnikatel ušetří řadu oznamování. Živnostenský úřad vyrozumí všechny zmíněné instituce sám.

Přerušení živnosti nebo ukončení živnosti

Obecně lze konstatovat, že přerušení živnosti je výhodnější, než úplné ukončení živnosti. Podnikatel vyřeší aktuální situaci a do budoucna může opět živnost obnovit. U přerušení živnosti je tento krok mnohem snadnější, než u ukončení živnosti.

Při přerušení živnosti nemá osoba povinnost platit sociální pojištění. Zdravotní pojištění však zůstává a je povinné platit. Podání oznámení o přerušení živnosti lze prostřednictvím pošty, elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo osobně.

Ukončení živnosti se doporučuje opravdu jen v případech, kdy si je podnikatel jistý, že podnikatelské činnosti chce nadobro ukončit. Přerušení živnosti lze totiž provést na libovolný časový horizont, měsíční, avšak i několika roční.

Čas který vzniká po oznámení o přerušení živnosti nabízí možnost využívat více času na vzdělání a sebezdokonalování. Vzdělání je totiž něco, do čeho je nejlepší investovat. Po obnovení činnosti tak může živnostník využívat nově nabytých zkušeností.

Jak zrušit živnost, ukončení podnikání

Před tím, než se bude živnostník pouštět do otázky, jak zrušit živnost, musí vědět, že zrušení živnosti je finální, definitivní a nelze vzít bez poplatku 1 000 Kč za nové založení zpět. V živnostenském rejstříku jsou informace o podnikání další 4 roky stále zapsané, i po ukončení podnikání.

Zrušit živnost může podnikatel prostřednictvím změnového listu, který je dostupný online i na živnostenském úřadu. Toto oznámení lze odeslat elektronicky s elektronickým podpisem, datovou schránkou, prostřednictvím pošty nebo osobně, příslušnému živnostenskému úřadu.

Prostřednictvím změnového listu musí podnikatel hlásit nejen ukončení živnosti, ale i veškeré změny v průběhu provozování živnosti. Naštěstí na internetu lze narazit na mnoho vzorů vyplnění změnových listů, díky kterým podnikatelé nemusí trávit tolik času jejich sepisováním a hledáním všech náležitostí změnového listu.

Po ukončení podnikání může živnostník požádat o podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce. Stejně tak se na úřad může obrátit s prosbou o zprostředkování zaměstnání.

Pozastavení živnosti co s sebou

Pro pozastavení živnosti co s sebou přinést je jednoduché. Stačí vyplněný formulář pro pozastavení živnosti, popřípadě ho vyplnit na místě úřadu. Následně je nutné, aby se fyzická osoba prokázala dokladem totožnosti. Žádné jiné dokumenty nejsou potřeba.

U právnických osob je dokladem totožnosti průkaz jednatele. V případě pověřené osoby je navíc nutná plná moc k zastupování.

Živnostenský list pro cizince

Ani živnostenský list pro cizince není složitou záležitostí. Aby mohla osoba v České republice získat živnostenský list, musí se nejprve ujistit, že má všechny požadované dokumenty.

Seznam dokumentů, které musí cizinec pro získání živnosti předložit:

  • platný cestovní pas
  • adresu sídla firmy
  • kopii výpisu z rejstříku trestů vydaného zemí původu spolu s ověřeným překladem do českého jazyka

Platný cestovní pas je jedním z prvních dokumentů při žádosti o živnostenský list pro cizince. Pokud má žadatel průkaz o přechodném pobytu na území, je doporučováno vzít si jej s sebou. Cizinec může být požádán o jeho předložení. Pokud potvrzení nemá, může využít kopii nájemní smlouvy. Tím prokáže, že žije v České republice.

Sídlo a její adresa je vyžadováno vždy. Pokud cizinec vlastní nemovitost, může jako adresu pro podnikání použít své vlastní bydliště. V případě, že si však pronajímá byt, což je častý případ z praxe, má dvě různé možnosti. Pokud s tím pronajímatel souhlasí, můžete jako adresu pro podnikání použít adresu svého bydliště.

Stačí, když pronajímatel vyplní a podepíše formulář dohody, souhlas s umisťováním sídla, a nechá svůj podpis ověřit v CzechPointu. Tento úkon lze provést na většině pošt a stojí přibližně 30 Kč. Pokud s tímto krokem pronajímatel nesouhlasí, může si žadatel pořídit takzvanou virtuální adresu pro podnikání. Obvykle se označuje jako virtuální adresa.

Posledním dokumentem, který je při žádosti o živnostenský list pro cizince požadován, je kopie výpisu z rejstříku trestů vydaného zemí původu spolu s ověřeným překladem do českého jazyka. Není to vždy nutné, ale doporučuje se tento dokument mít. Takto se cizinec vyhne tomu, že se bude muset vracet na živnostenský úřad jen proto, že mu chybí nějaký doklad.

Živnostenský list cena

Náklady, které určují, jaká je za živnostenský list cena, jsou složené z poplatků za získání. Založení živnosti stojí 1 000 Kč. Vyplatí se při založení nové činnosti ohlásit všechny činnosti, které chce podnikatel vykonávat.

Jakákoli další podnikatelská aktivita, která je dodatečně do podnikání zapsána, ovlivňuje živnostenský list cenu o poplatek 500 Kč. Dopsáno může být více činností naráz a živnostenský list cena zůstává na poplatku pětiset korun.

Získat živnostenský list není složité. Stejně tak ani pozastavení živnosti, či ukončení živnosti. Je potřeba vědět, jaké činnosti chce podnikatel vykonávat a dbát na pravidelné platby pojištění, společně s daňovou povinností.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang