Práce na zkrácený a poloviční úvazek

Práce na zkrácený úvazek je dobrým způsobem, jak sladit pracovní a osobní závazky. Částečný úvazek totiž nabízí potřebnou flexibilitu, kterou oceňují studenti a především pracující matky, které se vracejí do zaměstnání po mateřské dovolené. Práce na částečný úvazek umožňuje matkám flexibilní návrat do světa práce a skloubení péče o děti s pokračující kariérou.

Práce na zkrácený úvazek je taková, která obvykle vyžaduje, aby osoba pracovala méně hodin týdně, než zaměstnavatel považuje za plný úvazek. Neexistuje však pevně stanovený počet hodin týdně, který se právně považuje za zaměstnání na plný nebo částečný úvazek, takže je na zaměstnavateli, aby rozhodl, které pozice budou klasifikovány tak či onak.

Částečný pracovní úvazek pomáhá udržet tzv. work life balance a mnohým lidem, kteří si nemohou dovolit plný úvazek, umožňuje pokračovat v kariéře a zlepšovat svou finanční situaci. Často je lepší variantou než ukončení pracovního poměru.

Po práci je na místě si odpočinout, zrelaxovat a vyčistit hlavu. Kam vyrazit v Praze a co navštívit?

Zkrácený pracovní úvazek

Určení toho, zda je práce považována za práci na zkrácený úvazek nebo za práci na poloviční úvazek, závisí na firemní politice. Především na stanovném počtu hodin, které jsou nutné k tomu, aby byla práce považována za práci na plný úvazek. Zaměstnavatel může například pracovníka klasifikovat jako pracovníka na částečný úvazek, pokud pracuje méně než 35 hodin týdně.

Standardní počet hodin týdně pro zaměstnání na plný úvazek je v tuzemsku tradičně 40 hodin. Mnoho zaměstnavatelů však považuje zaměstnance za zaměstnance pracující na částečný úvazek na základě jiného rozvrhu, např. pod 35 hodin týdně.

Práce na zkrácený úvazek znamená nejčastěji poloviční úvazek, může se však jednat také o úvazek třetinový či čtvrtinový. Častý je i pracovní úvazek 0,75 %. Zkrácený pracovní úvazek či poloviční úvazek znamená samozřejmě nižší plat, méně dnů dovolené a podobně.

Částečný pracovní úvazek – výhody

Více času na rodinu a osobní život, to je hlavní benefit částečného pracovního úvazku. Pro většinu lidí, kteří pracují na částečný úvazek, převažují výhody nad nevýhodami. Flexibilita umožňuje lidem udržet si rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, po které touží. A to často v případech, kdy práce na plný úvazek není v dané situaci jednoduše proveditelná.

Částečný pracovní úvazek velmi často vyhledávají matky s malými dětmi, které si jednoduše nemohou dovolit pracovat na plno. Práce na zkrácený úvazek umožňuje matkám flexibilní návrat do světa práce a skloubení péče o děti s pokračující kariérou. Pokud má osoba již vytvořený pasivní příjem, který zajišťuje finanční rozpočet, může být zkrácený úvazek dostatečnou pracovní náplní.

I při práci na částečný pracovní úvazek má zaměstnanec nárok na propustky z důvodu návštěvy lékaře. Podívejte se, jak by měla omluvenka od lékaře do práce (vzor) vypadat.

Zkrácený úvazek – nevýhody

Je však třeba poznamenat, že práce na zkrácený úvazek má i své zjevné nevýhody. Za prvé, zaměstnanec si nikdy nevydělá tolik peněz, jako když pracuje na plný úvazek. Z dlouhodobějšího hlediska by si měl člověk uvědomit, že přechodem na částečný pracovní úvazek pravděpodobně přijde o spoustu kancelářského života, který mnoho lidí považuje za nezbytnou součást každého zaměstnání.

Za předpokladu, že zaměstnanec na své pozici dobře pracuje, může být při jakémkoli povýšení nucen vrátit se k práci na plný úvazek.

Až příliš často však práce na částečný úvazek vytváří tolik problémů, kolik jich řeší. V lepším případě mnoho lidí pracujících na částečný úvazek nakonec pracuje více hodin, než zamýšleli. V horším případě se jejich význam pro organizaci pomalu, avšak jistě vytrácí.

Práce na částečný úvazek může být pro organizaci přínosem, pozice na zkrácený úvazek však přinášejí podnikům i nevýhody. Hlavní nevýhoda je přetížení. Zprovoznění částečného úvazku vyžaduje čas, energii a kreativitu. Většina vedoucích pracovníků, kteří jsou již tak stresováni příliš mnoha každodenními problémy, považuje návrh a udržování částečných úvazků jen za další potíž.

Většina společností poskytuje vedoucím pracovníkům jen málo pokynů nebo zásad, které by jim pomohly zvládat práci na částečný úvazek. Manažeři tak mají jen malou motivaci se do této problematiky zapojit. Profesionálové pracující na částečný úvazek jsou tedy odkázáni sami na sebe na relativně neprobádaném území.

Práce na zkrácený úvazek a diskriminace

Práce na zkrácený úvazek vyžaduje spravedlivé zacházení ve srovnání s kolegy na plný úvazek. Většina částečných úvazků je však stále založena na neformálních dohodách. Tyto dohody, které jsou vytvářeny za pochodu mezi pracovníky na částečný úvazek a jejich šéfy, se neustále upravují podle měnících se požadavků v práci i v osobním životě doma (např. nemoc u dítěte).

Pokud organizace mají formální pravidla týkající se takových výhod pro zaměstnance na částečný úvazek, jako je dovolená a nemocenská, obvykle slouží pouze jako hrubý návod. Dokonce i ve stejné společnosti mohou různí odborníci na částečný úvazek pracovat za různých podmínek týkajících se pracovní doby, platu a výhod.

Mnozí zaměstnanci pracující na částečný úvazek mají pocit, že si jich kolegové ani organizace neváží kvůli nedostatečnému pracovnímu nasazení a kvůli jejich privilegiím, jako je například možnost odejít dříve.

Řada pracovníků na zkrácený pracovní úvazek přijímá důsledky svého postavení jako součást dohody. Zároveň to však podkopává jejich důvěru ve férové vztahy v rámci společnosti. Vnímaná diskriminace způsobuje, že se mnozí lidé pracující na částečný úvazek cítí ve svém postavení defenzivně, což je může stavět do ofenzivy.

Částečný úvazek – strategie jak to zvládnout

Profesionální práce na částečný úvazek je experimentem, který se setkává se smíšenými výsledky. Ve většině případů se jedná o snahu poskytnout ženám více času na výchovu rodiny. Nemusí však nutně znamenat všelék na nalezení rovnováhy mezi prací a životem. Mnozí zaměstnanci na částečný úvazek jsou nuceni pracovat déle, než si sjednali, a mnozí trpí druhořadým postavením práce na částečný úvazek.

Zároveň práce na zkrácený úvazek znepříjemňuje práci organizacím. Vyvolává zřejmé otázky, kdo se ujme práce na částečný úvazek. A vyvolává i zásadnější otázky o samotné povaze odborné práce. Za co přesně je profesionál placen? Za čas nebo za výkon? Když jsou stanoveny časové a platové limity, jak by se to mělo spravedlivě odrazit v práci? Úspěšní pracovníci na částečný úvazek se s těmito obtížemi potýkají přímo.

Zde je pět strategií, jak úpěšně zvládnout práci na zkrácený úvazek:

  • zprůhlednit organizaci své priority v oblasti pracovního a soukromého života, rozvrh a (pokud je to možné) plány do budoucna
  • zveřejnit důvody pro práci na zkrácený úvazek a nerušivý či dokonce pozitivní dopad na výsledky
  • závést rutinní postupy a chránit tak svůj čas v práci i čas doma
  • pěstovat si dobré vztahy ve vyšším managementu, který dokáže chránit před skeptiky a aktivně podporovat částečný úvazek na vyšších i nižších pozicích
  • jemně, avšak důrazně připomínat svým kolegům, že status částečného úvazku neznamená, že tito zaměstnanci nejsou ve hře a lze je ignorovat

Tyto strategie společně pomáhají výzvy spojené s prací na zkrácený úvazek překonat. Pomáhají nejen pracovníkům na částečný úvazek vypořádat se s organizací. Činí také samotnou společnost vstřícnější k možnostem práce na částečný úvazek.

Pracovní úvazek 0,75 %

Jednou z variant práce na zkrácený úvazek je pracovní úvazek 0,75 %. Pokud se počítá s pracovní dobou 40 hodin týdně, jde o částečný úvazek na 30 hodin týdně. Při takové práci na zkrácený úvazek se dá pracovat například 6 hodin denně.

U tohoto typu pracovního úvazku na 0,75 % je třeba jisté obezřetnosti. Oproti práci na půl úvazku se totiž tento částečný úvazek počtem hodin blíží k plné pracovní době a zaměstnavatel může mít dojem, že zaměstnanec zvládne objem práce odpovídající plnému úvazku.

V takovém případě hrozí, že zaměstnanec čelí velkému objemu práce za sníženou mzdu, což rozhodně není žádoucí. Proto je třeba být opatrný při stanovení pravidel

Práce na poloviční úvazek

Pojem práce na poloviční úvazek si člověk představí snadněji než pracovní úvazek 0,75 %. Obvykle jde o práci 20 hodin týdně nebo 4 hodiny denně. Polovičnímu úvazku samozřejmě odpovídá také počet dnů dovolené, sick days a samozřejmě i výše platu.

Práce na poloviční úvazek nemusí nutně znamenat práci 4 hodiny denně a 5 dní v týdnu. Záleží na konkrétní domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Práce na půl úvazku může být rozložena tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.

Práce na půl úvazku a dovolená

Podle zákoníku práce mají nárok na čtyři týdny dovolené zaměstnanci pracující na půl úvazku, pokud pracují každý den v týdnu. Rozhoduje totiž počet dnů v týdnu, který zaměstnanec tráví v práci, nikoli počet hodin strávených v práci.

Pokud však zaměstnanec s částečným pracovním úvazkem dochází do zaměstnání jen některé dny v týdnu, pak se počet dnů dovolené, na které má nárok, úměrně zkrátí. Poloviční úvazek – dovolená se tudíž odvíjí případ od případu.

Poloviční úvazek plat

U částečného či polovičního úvazku je výpočet platu stejný jako v případě hlavního pracovního poměru. To znamená, že se z hrubé mzdy odečítá pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Z hrubé mzdy se odečítá také daň z příjmů.

Specifická situace nastává v případě zdravotního pojištění. Záloha na zdravotní pojištění o se totiž odvádí z minimálního vyměřovacího základu, který odpovídá minimální mzdě.

Může se stát, že hrubá mzda v případě polovičního úvazku nedosahuje výše uzákoněné minimální mzdy. V tom případě se odvádí zdravotní pojištění vypočtené ze základu odpovídajícího minimální mzdě, což je v roce 2023 přesně 2 187 korun.

Pokud zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek na minimální mzdu nedosáhnou, musí si zbytek pojistného doplatit z vlastní kapsy. Netýká se to však studentů, důchodců (osob v invalidním důchodu) či osob na rodičovské dovolené, za něž zdravotní pojištění platí stát. U nich se odvod vypočítá z hrubé mzdy.

Práce na zkrácený úvazek Praha

Hledá-li člověk práci na zkrácený úvazek, může využít služeb nejrůznějších portálů, které jsou zaměřeny na zprostředkování zaměstnání. Tyto portály nabízejí nejrůznější filtry, které usnadňují vyhledávání.

Zadá-li uživatel například „Práce na zkrácený úvazek Praha“, nabídne mu portál výsledky odpovídající tomuto požadavku. Tento způsob může být dobrou možností také při hledání práce v Praze pro Ukrajince.

Práce na 4 hodiny denně Praha

V rámci vyhledávačů zaměstnání lze zvolit i zkrácený úvazek a přesný počet hodin. Hledá-li člověk práci na 4 hodiny denně v Praze, stačí zvolit tato kritéria a prohlédnout nabídky odpovídající požadavku.

Praha nabízí řadu možností práce na zkrácený úvazek, ať už je to práce na 4 hodiny denně v Praze nebo zkrácený úvazek na jiný počet hodin. Také v menších městech a vesnicích České republiky lze hledat práci na zkrácený úvazek.

Některé lokality navíc nabízí řadu možností sezónní práce na zkrácený úvazek. Nepříklad místa, kde je přes léto či v zimě čilý cestovní ruch.

Zkrácený úvazek a počet hodin

Pokud člověk uvažuje o částečném pracovním úvazku, je důležité se informovat o pracovní době a výhodách s tím spojených. Vyplatí se zjistit co nejvíce také o typech pracovních míst na částečný úvazek, která jsou k dispozici.

V každém případě je dobré vědět, o jaký typ zkráceného úvazku se jedná a jaký počet hodin mu odpovídá. Počtu hodin musí odpovídat plat a od počtu dnů v práci v rámci týdne se zase odvíjí nárok na dovolenou.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang