Výpověď z pracovního poměru – vzor, žádost o ukončení

Jak nejlépe na ukončení pracovního poměru? Když dává zaměstnanec výpověď z pracovního poměru, je důležité, aby to udělal slušně a profesionálně. Důvody pro výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance mohou být různé. Ať už je důvod jakýkoli, je třeba odejít s pozitivním pocitem. To, jakým způsobem dá člověk výpověď z pracovního poměru, může mít významný dopad na další kariéru.

Mohlo by se zdát, že podat výpověď z pracovního poměru je jednoduché, avšak až tak jednoduché to není. Rozhovor o výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance je vždycky nepříjemný, stejně jako výpověď ze strany zaměstnavatele.

Důležité je udržení pozitivních vztahů se starými kolegy. To může být později opravdu cenné, zvlášť pokud se člověk chystá zůstat ve stejném oboru.

Výpověď z pracovního poměru je třeba rozmyslet

Pokud se zaměstnancem v práci špatně zacházejí, může se ukončení pracovního poměru jevit jako dobrá volba. Je to však velký krok a je důležité si nejprve promyslet všechny možnosti. Než podá zaměstnanec výpověď z pracovního poměru, měl by zkusit vyřešit problém jiným způsobem. Pokud nemá již dohodnutou novou práci, je nutné, aby si uvědomil, zda je pro něj vhodné registrovat se na úřadu práce (možnost i přihlášení na úřad práce online).

Jiná situace je, když zaměstnanec získá lépe placené zaměstnání nebo práci blíže bydliště. Pak je ukončení stávajícího pracovního poměru pochopitelná volba. Je třeba pomatovat na výpovědní lhůtu, rychle si obstarat vzor výpovědi a výpověď z pracovního poměru podat co nejdříve.

Ukončení pracovního poměru a změna kariéry

Je běžné, že má člověk pocit, že chce změnit svůj pracovní život. Pokud má člověk silný pocit, že by chtěl dělat něco jiného nebo je ve své současné profesi příliš stresován, může zvážit změnu kariéry.

V každém případě je dobré se neunáhlit. Pokud na sobě člověk roky pracuje a buduje kariéru, je škoda ji ze dne na den opustit. Změna kariéry může být velkým přínosem, musí však být velmi dobře promyšlena a nemělo by se jednat o zbrklé jednání vyvolané problémy v zaměstnání.

Jakmile se člověk rozhodne pro ukončení současného zaměstnání, je dobré se zaměřit na budoucnost a na novou práci. Jako inspirace můžou posloužit nejlépe placené práce ve světě i v Česku.

Výpovědní lhůta

Výpovědní lhůtu v České republice jasně definuje občanský zákoník. Tzv. standardní výpovědní lhůta je stanovena minimálně na dva měsíce a je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance. 

Standardní neboli dvouměsíční výpovědní lhůta je typická pro všechna zaměstnání, která jsou uzavřená na základě pracovní smlouvy

Jak se počítá výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta začíná běžet vždy od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi z pracovního poměru. To znamená, že pokud zaměstnanec požádá o ukončení pracovního poměru v polovině března, počítá se dvouměsíční výpovědní lhůta od prvního dubna.

Existují výjimky, které jsou specifikované občanským zákoníkem. Pokud má zaměstnanec smlouvu na dobu určitou, dojde k ukončení pracovního poměru v den, který je uveden ve smlouvě.

Ukončení pracovního poměru dohodou

Jednou z možností, jak odejít ze zaměstnání, je výpověď z pracovního poměru dohodou. Někdy je tento způsob rozvázání pracovního poměru chybně označován jako výpověď dohodou.

Dohodou lze vyřešit ukončení pracovního poměru takřka kdykoli. Není třeba čekat, až uplyne standardní výpovědní lhůta.

Rozvázání pracovního poměru dohodou je třeba sjednat přímo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k určitému datu, které vyhovuje oběma.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru vzor

Dohoda o rozvázání pracovního poměru nemá zákonem definovaný konkrétní vzor. Záleží na obou stranách, jak k rozvázání pracovního poměru dohodou přistoupí. Každopádně je potřeba rozvázání pracovního poměru dohodou sepsat, ústní podoba nestačí.

Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru lze stáhnout z internetu. Dokument musí obsahovat jméno firmy či zaměstnavatele a datum ukončení pracovního poměru. Hodí se zmínit také důvody odchodu ze zaměstnání, zvlášť pokud jsou to zdravotní důvody.

Ostatní body písemné dohody o rozvázání pracovního poměru závisí na konkrétní domluvě mezi oběma účastníky. Vzor je tedy pouze orientační a slouží jako návod, detaily je třeba sepsat podle dané situace.

Ukončení pracovního poměru dohodou musí být pro zaměstnance i zaměstnavatele akceptovatelné. Pokud se obě strany nedomluví, není možné je do dohody nutit. V tom případě je nezbytná klasická výpověď se standardní výpovědní lhůtou.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Výpověď ze strany zaměstnavatele je poměrně složitá a musí splňovat přísné podmínky. Zaměstnavatel musí vždy uvést důvody, které jsou v souladu se zákoníkem práce. Zákon v tomto případě chrání zaměstnance a zabraňuje výpovědi ze strany zaměstnavatele bez vážných důvodů.

Zákoník práce přesně stanovuje výpovědní důvody, které legitimizují výpověď ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel navíc musí ve výpovědi podrobně popsat, jakým způsobem zaměstnanec splňuje výpovědní důvody. Mezi vážné důvody patří hrubé porušení pracovní kázně nebo třeba krádež v práci.

Každý zaměstnavatel může uvést několik výpovědních důvodů, všechny však musí být aktuální v době podávání výpovědi ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel nemůže odůvodnit výpověď například rok starým incidentem.

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance je mnohem jednodušší. Zaměstnanec není omezen žádným výpovědním důvodem a výpověď můře podat takřka kdykoli a z libovolného důvodu. Výpověď z pracvního poměru ze strany zaměstnance navíc ani žádný důvod obsahovat nemusí.

Zaměstnanec musí samozřejmě akceptovat standardní dvouměsíční výpovědní lhůtu. Ta začíná prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po podání výpovědi. Výpovědní lhůtě se lze vyhnout pouze při ukončení pracovního poměru dohodou.

Vzory výpovědi zaměstnance pro ukončení pracovního poměru jsou opět volně dostupné na internetu. Slouží jako návod a inspirace, nemají však ze zákona pevně danou podobu. Nejjednodušší způsob, jak si vzor obstarat je použití internetového vyhledávače a zadání hesla jako „ukončení pracovního“ či „výpověď vzor zaměstnanec“.

Výpověď vzor

Každá výpověď z pracovního poměru musí být vždy podána v písemné podobě. Výpověď z pracovního poměru vzor vypadá například takto:

Vzor výpovědi z pracovního poměru

V každém případě je dobré tento vzor výpovědi upravit podle konkrétní situace zaměstnance. Důvod výpovědi z pracovního poměru nemusí být uveden.

Výpověď z pracovního poměru vzor – jak doručit

Výpověď z pracovního poměru může zaměstnanec doručit na personální oddělení osobně nebo písemně. Při osobním podání je dobré zhotovit dva výtisky formuláře výpovědi a jeden podepsaný zaměstnavatelem si nechat.

V případě písemného doručení je dobré podat formulář výpovědi na poště doporučeně a nechat si podací lístek. V některých případech lze podat výpověď z pracovního poměru také přes datovou schránku nebo emailem, pokud zaměstnanec disponuje elektronickým podpisem.

Výpověď ve zkušební době vzor

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době má podobně jednoduchý vzor jako je formulář výpovědi v případě smlouvy na dobu určitou či neurčitou. Vzor výpovědi ve zkušební době může vypadat například takto:

Výpověď ve zkušební době – vzor

Vzor pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době je opět oriantační a hodí se doplnit o konkrétní údaje odpovídající situaci zaměstnance.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době vzor stáhne zaměstnanec jednoduše z internetu. Rozdíl oproti standardní výpovědi z pracovního poměru je v tom, že k ukončení zaměstnání dochází v den doručení výpovědi, není-li v ní uveden den pozdější. Výpověď je vždy třeba podat písemně a doručit ji druhé straně.

Okamžitá výpověď dohodou vzor

Okamžitá výpověď dohodou je ideální situace, kdy se zaměstnanec a zaměstnavatel bez problémů dohodnou na okamžitém ukončení pracovního poměru dohodou. Nestává se to příliš často.

Jako vzor k okamžité výpovědi dohodou mohou posloužit výše uvedené vzory, jen je třeba uvést, že jde o rozvázání pracovního poměru dohodou. Výpověď formulář může vypadat takto:

Okamžitá výpověď dohodou – vzor

Vzor výpovědi – výpověď dohodou poskytují ke stažení zdarma portály zaměřené na kariéru. Formulář výpovědi musí být podepsán oběma stranami. Okamžité rozvázání pracovního poměru dohodou nelze dohodnout pouze ústně.

Výpověď ze zdravotních důvodů a podpora v nezaměstnanosti

Pokud zaměstnanec nedokáže vykonávat svou práci ze zdravotních důvodů, může požádat o okamžité ukončení pracovního poměru na základě lékařského posudku. Pracovní činnost musí být v tomto posudku výslovně zakázána.

Často však zaměstnanec upřednostní výpověď ze zdravotních důvodů dohodou. A jak je to v tomto případě s podporou v nezaměstnanosti?

Pokud dojde k ukončení pracovního poměru dohodou a v dohodě je uveden zdravotní důvod ukončení pracovního poměru, pak zaměstnanci náleží podpora v nezaměstnanosti ve standardní výši po celou dobu pobírání podpory.

Pro pobírání podpory v nezaměstnanosti je nezbytným předpokladem přihlášení na úřad práce. Proto se hodí vědět, co potřebuji na úřad práce.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang