Zkrácený úvazek – nabídka práce, dovolená, stravenky

Zkrácený úvazek získává stále větší oblibu mezi lidmi, kteří hledají rovnováhu mezi prací a osobním životem. Tato forma zaměstnání je klíčem k vyváženému životnímu stylu díky flexibilitě pracovní doby a řadě dalších výhod pro zaměstnance. Proč se tedy rozhodnout pro zkrácený úvazek?

Práce na zkrácený úvazek umožňuje efektivní časový management a větší zapojení do osobního života. Tato forma zaměstnání přináší výhody pro obě strany, uspokojuje potřeby zaměstnanců a pomáhá zaměstnavatelům vytvářet flexibilní a podpůrné pracovní prostředí.

Klíčové informace k článku:

Zkrácený úvazek může mít mnoho různých forem – poloviční, třetinový, čtvrtinový úvazek či jiný nepravidelný úvazek.

Zkrácený úvazek umožňuje rodičům trávit více času se svými dětmi a zároveň si udržet práci.

Někteří lidé prostě preferují pracovat méně hodin a mít více volného času pro sebe a své koníčky.

Zkrácený úvazek může být vhodný pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, které jim neumožňuje pracovat na plný úvazek.

Zaměstnavatelé mohou těžit z loajálních a spokojených zaměstnanců a vytvářet podpůrné pracovní prostředí.

I při zkráceném úvazku mají zaměstnanci nárok na dovolenou a stravenky.

Práce na zkrácený úvazek

Zkrácený úvazek je forma pracovního poměru, kdy zaměstnanec pracuje kratší dobu než je standardní pracovní doba, která je obvykle 40 hodin týdně. Zkrácený úvazek může mít mnoho různých forem, například:

 • Poloviční úvazek: Zaměstnanec pracuje 20 hodin týdně.
 • Třetinový úvazek: Zaměstnanec pracuje 13,33 hodin týdně.
 • Čtvrtinový úvazek: Zaměstnanec pracuje 10 hodin týdně.
 • Nepravidelný úvazek: Počet hodin, které zaměstnanec odpracuje každý týden, se liší.

Podmínky práce na zkrácený úvazek se upravují v pracovní smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V pracovní smlouvě by měly být uvedeny následující informace:

 • Délka pracovní doby: Počet hodin, které bude zaměstnanec odpracovávat týdně.
 • Rozvržení pracovní doby: Doba, kdy bude zaměstnanec pracovat (např. pondělí – pátek od 8:00 do 12:00).
 • Mzda: Mzda zaměstnance bude poměrná k jeho odpracované době.
 • Dovolené a svátky: Zaměstnanec má nárok na dovolenou a svátky v poměrném rozsahu ke své odpracované době.
 • Nemocenská: Zaměstnanec má nárok na nemocenskou v poměrném rozsahu ke své odpracované době.

Zkrácený úvazek může lidem pomoci dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Výhodou práce na částečný úvazek je možnost mít více času na sebe a na to, co člověka baví.

Kdo má nárok na zkrácený úvazek?

V České republice mají na zkrácený úvazek nárok:

 • Rodiče dětí do 15 let: Rodiče dětí do 15 let mají právo požádat zaměstnavatele o zkrácenou pracovní dobu nebo jinou úpravu pracovní doby. Zaměstnavatel jim musí vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody.
 • Těhotné ženy: Těhotné ženy mají právo na zkrácenou pracovní dobu nebo jinou úpravu pracovní doby, pokud jim to lékař doporučil.
 • Pečující osoby: Pečující osoby o závislé osoby (např. o staré rodiče nebo osoby se zdravotním postižením) mají právo na zkrácenou pracovní dobu nebo jinou úpravu pracovní doby.
 • Zaměstnanci v předdůchodovém a důchodovém věku: Zaměstnanci v předdůchodovém a důchodovém věku se mohou s zaměstnavatelem dohodnout na zkráceném úvazku.

Studie prokázaly, že lidé pracující na zkrácený úvazek mají tendenci mít lepší duševní a fyzické zdraví než lidé pracující na plný úvazek.

Dovolená při zkráceném úvazku

I při práci na zkrácený úvazek má zaměstnanec nárok na dovolenou, a to v poměrném rozsahu ke své odpracované době. To znamená, že čím méně hodin týdně pracuje, tím méně dní dovolené bude mít. Zkrácený úvazek a dovolená se tedy nevylučují.

Dovolená při zkráceném úvazku:

 • Minimální délka dovolené: Standardní délka dovolené je nejméně 4 týdny (resp. 160 hodin) za kalendářní rok.
 • Poměrný nárok: Pokud člověk odpracuje jen část roku, má nárok na dovolenou v poměru k odpracované době.

Výpočet dovolené při zkráceném úvazku je následující. Zákoník práce stanoví, že nárok na 4 týdny dovolené mají i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek. Skutečný počet dní dovolené je však úměrně zkrácen ve stejném poměru, v němž je zkrácen pracovní úvazek.

Jednoduše řečeno tedy záleží na tom, jak je částečný pracovní úvazek rozložený. Pokud zaměstnanec při menším úvazku chodí do práce každý den, náleží mu minimálně 20denní dovolená stejně jako zaměstnancům na hlavní pracovní poměr. Rozhodující je zde počet dnů v týdnu, které tráví v práci, nikoliv délka směny.

Pokud zaměstnanec se zkráceným úvazkem chodí do práce jen některé dny v týdnu, počet dnů dovolené, na které má nárok, se úměrně zkrátí. Takže při sníženém úvazku, kde má pracovní dobu rozvrženou například jen na dva dny v týdnu, je celkový nárok na dovolenou při zkráceném úvazku 8 dní dovolené za rok.

Je dobré vědět, že od roku 2021 se délka dovolené nepočítá ve dnech, nýbrž v hodinách. Takže zaměstnanci při plném úvazku a práci pro téhož zaměstnavatele po celý rok náleží čtyři týdny dovolené krát 40 hodin týdenní pracovní doby, tedy 160 hodin dovolené za kalendářní rok.

Pokud má zaměstnanec poloviční úvazek, pak jeho nárok na dovolenou při zkráceném úvazku je 80 hodin. Zaměstnanci s tříčtvrtečním úvazkem náleží 120 hodin dovolené za celý kalendářní rok.

Nárok na stravenky – zkrácený úvazek

I zaměstnaní na zkrácený úvazek dává jistotu nároku na stravenky pro zaměstnance. Stravenky při zkráceném úvazku poskytuje zaměstnavatel za stejných podmínek jako v běžném pracovním režimu tehdy, pokud v daný den zaměstnanec odpracuje nejméně 3 hodiny.

Zaměstnanci, kteří pracují například každý den na poloviční úvazek (4 hodiny denně), mají nárok na stravenky v plné výši. Pokud pracují například jen od pondělí do středy, stravenky se poskytují pouze za tři dny v týdnu.

Ovšem pokud zaměstnavatel chce, může stravenky poskytovat za všechny pracovní dny s tím, že si nedá příspěvek na dny zaměstnance bez pracovního vytížení do svých nákladů.

Někteří zaměstnavatelé dávají nárok na stravenky při zkráceném úvazku v plné výši i zaměstnancům, bez ohledu na odpracovanou dobu.

Dnes si lze dopřát díky stravenkám ke zkrácenému úvazku i skvělý oběd.

Hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek

Firma, specializující se na hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek, klade důraz na individuální potřeby zaměstnanců. Inovativní forma zaměstnání na zkrácený úvazek přináší vyváženější pracovní život. Flexibilita hlavního pracovního poměru na zkrácený úvazek neznamená jen snížení pracovní doby.

Nabídka práce na zkrácený úvazek umožňuje zaměstnancům přizpůsobit svůj pracovní režim svým potřebám. Tato jedinečná práce na zkrácený úvazek nejen uspokojuje potřeby zaměstnanců, také odhaluje i nové perspektivy pro osobní a profesní růst.

Zkrácení pracovního úvazku není pouhým modelem, avšak i klíčovým prvkem posouvajícím firemní prostředí směrem k budoucnosti práce. Flexibilita není pouze ceněná, také se považuje za nezbytný prvek pro spokojenost a efektivitu zaměstnanců.

Kariéru, volno a online živobytí si lze dopřát i během zkráceného úvazku.

Zkrácený úvazek a práce přesčas

Práce přesčas je práce, která je vykonávána nad rámec sjednané týdenní pracovní doby. Zaměstnanec nesmí pracovat více než 8 hodin týdně a 20 hodin měsíčně přesčas.

U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu.

Co se týká zkráceného úvazku a práce přesčas, pak zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou pracovat přesčas, avšak nemusí. Těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Pokud s prací přesčas souhlasí, náleží jim za ni příplatek stejně jako zaměstnancům na plný úvazek.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang