Hodnoty cukru v krvi – glykémie – cukrovka

Má-li člověk dosud neléčenou cukrovku, znamená to, že v krvi jsou zvýšené hladiny cukru. Tento stav zvýšené hladiny cukru v krvi se nazývá hyperglykémie a je pro lidské tělo nepřirozený a nežádoucí. Léčba cukrovky je proto postavena tak, aby škodlivé vysoké hodnoty cukru v krvi snižovala na normální úroveň.

Hodnoty cukru v krvi, známé také jako glykémie, jsou důležitým ukazatelem zdraví lidského těla. Udržování vyvážené hladiny cukru v krvi je klíčové pro normální fungování organismu, protože cukr je zdrojem energie pro buňky. Nicméně vysoké nebo nízké hodnoty cukru v krvi mohou způsobit vážné zdravotní problémy, včetně cukrovky a hyperglykémie.

Tester na cukrovku

Cukrovka, známá také jako diabetes, je chronické onemocnění, které ovlivňuje, jak organismus zpracovává cukr. Existují dva hlavní typy cukrovky: typ 1, který je způsoben nedostatkem inzulínu v těle, a typ 2, který je způsoben nedostatečnou účinností inzulínu nebo rezistencí na inzulín.

Obě tyto formy cukrovky mohou vést k hyperglykémii, což je stav, kdy je hladina cukru v krvi příliš vysoká.

Tester na cukrovku, také známý jako glukometr, je přenosné zařízení, které umožňuje pacientům s cukrovkou měřit svou hladinu cukru v krvi ve svém domácím prostředí. Glukometr funguje tak, že pacient nanese kapku krve na testovací proužek, který je vložen do glukometru, a přístroj rychle zobrazí výsledky měření hladiny cukru v krvi.

Tester na cukrovku je neocenitelným nástrojem pro monitorování cukrovky typu 2 a umožňuje pacientům sledovat svou glykemii a upravovat léčbu podle potřeby.

Správné používání a pravidelné měření s glukometrem může pomoci pacientům s cukrovkou vést aktivní a zodpovědný životní styl, optimalizovat kontrolu nad svou cukrovkou a minimalizovat riziko komplikací.

Hyperglykémie a hodnoty glykémie

Hyperglykémie je vážným zdravotním stavem, který může mít negativní důsledky pro zdraví. Příznaky hyperglykémie zahrnují zvýšený pocit žízně, časté močení, únavu a nevolnost.

Pokud se hyperglykémie neléčí, může vést k vážným komplikacím, jako je poškození nervů, očí, ledvin a srdce. Pravidelné sledování hladiny cukru v krvi je proto důležité pro prevenci a správu cukrovky a hyperglykémie.

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit hodnoty cukru v krvi. Jedním z hlavních faktorů je strava. Příjem potravy bohaté na sacharidy může zvýšit hladinu cukru v krvi, zatímco jídla s nízkým obsahem sacharidů mohou mít opačný účinek.

Také fyzická aktivita může ovlivnit hladinu cukru v krvi, protože pohyb zvyšuje spotřebu energie a může snížit hladinu cukru v krvi.

Vyšší hladiny cukru v krvi mohou vést k nadměrné produkci moči. Diabetes typu 1 i typu 2 může být spojen s polyurií.

Dalším faktorem, který ovlivňuje hladinu cukru v krvi, je inzulín. Inzulín je hormon produkovaný slinivkou břišní, který umožňuje buňkám vstřebávání cukru.

Do hladiny cukru v krvi může také zasahovat genetická predispozice, tedy genetické faktory, které mohou zvyšovat riziko výskytu cukrovky. Někteří lidé mají genetickou náchylnost k nedostatečné produkci inzulínu nebo k rezistenci na inzulín, což může zvýšit riziko vývoje cukrovky.

Důležitou roli hraje také životní styl. Nezdravé stravovací návyky, nedostatek fyzické aktivity, obezita, stres a nedostatek spánku mohou všechno ovlivnit hladinu cukru v krvi. Nadváha a obezita jsou spojeny s vyšším rizikem výskytu cukrovky typu 2, protože tukové buňky mohou zvyšovat rezistenci na inzulín.

Normální hodnota cukru v krvi

Normální hodnota cukru v krvi, také nazývaná normoglykémie, se obvykle pohybuje mezi 70 a 99 miligramy cukru na decilitr krve (mg/dl). Tato hodnota je důležitá pro udržování normální funkce těla, protože glukóza je zdrojem energie pro buňky.

Udržování normální hladiny cukru v krvi je klíčové pro správné fungování metabolických procesů v těle a prevenci různých zdravotních komplikací spojených s vysokou nebo nízkou hladinou cukru v krvi, jako jsou diabetes, hypoglykémie nebo hyperglykémie. Pravidelné sledování hladiny cukru v krvi a zdravý životní styl mohou pomoci udržovat normální hladinu cukru v krvi a podpořit celkové zdraví a pohodu.

Správná péče o hladinu cukru v krvi je klíčová pro prevenci cukrovky a hyperglykémie. Pravidelné monitorování hladiny cukru v krvi, zdravý životní styl, vyvážená strava, doplňky stravy pro udržení stabilní hladiny cukru v krvi (např.: moringa), dostatek pohybu a řízení stresu mohou být účinnými způsoby, jak udržet hladinu cukru v krvi v normálním rozmezí.

Pokud má člověk obavy ohledně svých hodnot cukru v krvi nebo má rizikové faktory pro vývoj cukrovky, měl by svůj stav konzultovat s lékařem, který poskytne odbornou radu a plán péče.

TIP: Skvělým příkladem zdravého jídla plného bílkovin je čočka beluga – recept lze nalézt online.

Časté příčiny hyperglykémie

Hyperglykémie je vážným zdravotním stavem, který může mít negativní důsledky pro zdraví. Příznaky hyperglykémie zahrnují zvýšený pocit žízně, časté močení, únavu a nevolnost. Pokud se hyperglykémie neléčí, může vést k vážným komplikacím, jako je poškození nervů, očí, ledvin a srdce. Pravidelné sledování hladiny cukru v krvi je proto důležité pro prevenci a správu cukrovky a hyperglykémie.

Mezi časté příčiny hyperglykémie patří například níže zmíněné faktory.

 1. Neúčinná léčba cukrovky (na vině může být pacient, když neužívá doporučované léky nebo porušuje dietu, nebo lékař, který naordinuje nevhodnou či nedostatečnou léčbu)
 2. Nedodržování dietních a režimových opatření pacientem (dieta je zásadní a nenahraditelnou součástí léčby)
 3. Relativní nedostatek inzulinu (dochází k němu nejčastěji u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 1. typu, a to např. při porušené aplikaci inzulinu inzulinovým perem nebo pumpou)
 4. Nerozpoznaná, dosud nediagnostikovaná a tudíž neléčená cukrovka
 5. Dekompenzace (zhoršení stavu) u jinak dobře léčené cukrovky (zhoršení může nastat z různých důvodů, např. vlivem stresu, vlivem horečnatého onemocnění, virózy nebo jiné infekce, důvodem může být také užívání dalších léků, které zvyšují hladiny krevního cukru, např. kortikoidů)

Je tedy zřejmé, že možných příčin hyperglykémie je celá řada. Pokud se objeví nějaké příznaky hyperglykémie, je důležité co nejdříve navštívit lékaře a předejít tak potenciálním negativním následkům.

Jaké jsou normální hodnoty glykémie a které už znamenají cukrovku?

Odborníci sdružení do České diabetologické společnosti udávají normální hodnotu glykémie (tedy glukózy v plazmě žilní krve) do 5,6 mmol/l (milimolů na litr), zvýšené hodnoty glykemie jsou 5,6 až 7,0 mmol/l, při hodnotách nad 7,0 mmol/l se jedná o diabetes mellitus (cukrovku).

Ovšem pozor, toto měření je nutno opakovat minimálně dvakrát a v různých časových intervalech. Tedy všechny hodnoty nad 5,6 mmol/l nalačno lze považovat za zvýšení glykémie. Hyperglykémie dosahující hodnot nad 15 až 20 mmol/l je nutno řešit neodkladně.

Důležité je také sledovat hodnoty dlouhého cukru, které jsou ukazateli dlouhodobé kompenzace diabetu a dávají tedy informace, zda je pacient dobře léčen.

Hladina cukru v krvi 15

Hladina cukru v krvi je důležitým ukazatelem zdraví metabolismu a správného fungování těla. Normální hladina cukru v krvi se pohybuje obvykle v rozmezí 4 až 6 mmol/l, avšak hodnoty mohou být mírně odlišné v závislosti na měřícím zařízení a konkrétních okolnostech.

Pokud se hodnota cukru v krvi zvýší na 15 mmol/l, jedná se o výrazně zvýšenou hladinu cukru, což může být znepokojující a indikovat možnou hyperglykémii, tedy vysokou hladinu cukru v krvi.

Hodnota 15 mmol/l cukru v krvi je mimo normální rozmezí a může být závažným signálem, že tělo nedokáže efektivně zpracovávat cukr a přeměňovat ho na energii. Příčinou takového zvýšení hladiny cukru v krvi může být nedostatek inzulínu, hormonu produkovaného slinivkou břišní, který je zodpovědný za snižování hladiny cukru v krvi.

Nedostatek inzulínu nebo inzulínová rezistence může vést k cukrovce, což je metabolické onemocnění spojené s vysokými hodnotami cukru v krvi.

Hladina cukru v krvi 15 mmol/l je signálem pro okamžité jednání. Osoby s tímto výsledkem by měly vyhledat lékařskou péči a konzultovat s lékařem další postup.

Hladina cukru v krvi 20 mg/dl je velmi nízká a může signalizovat vážný problém s glykemií. Normální hladina cukru v krvi se obvykle pohybuje mezi 70 až 99 mg/dl, takže hodnota 20 mg/dl je značně pod dolní hranicí normálního rozmezí. Nízká hladina cukru v krvi, známá jako hypoglykémie, může způsobit různé symptomy, jako jsou závratě, pocit slabosti, pocit hladu, zmatenost a dokonce i ztrátu vědomí.

Je důležité rychle reagovat na hladinu cukru v krvi 20 mg/dl a zajistit její zvýšení, například konzumací potravy nebo nápoje obsahujících cukr nebo podáním glukagonu nebo glukózy podle doporučení lékaře.

Má-li člověk podezření na hypoglykémii, měl by vyhledat lékařskou pomoc a řádně sledovat svou hladinu cukru v krvi, aby se minimalizovalo riziko nízkého krevního cukru a jeho potenciálních komplikací.

Cukrovka typu 2 – hodnoty cukru

Cukrovka typu 2, také nazývaná diabetes mellitus typu 2, je metabolické onemocnění, které je charakterizováno zvýšenou hladinou cukru v krvi. Normální hladina cukru v krvi se pohybuje v určitém rozmezí, které je důležité udržovat pro správnou funkci těla. U pacientů s cukrovkou typu 2 je tato hladina vyšší než normální hodnoty.

Hodnoty cukru v krvi se měří pomocí glykémie, což je zjištění množství cukru (glukózy) v krvi. Normální hodnota glykémie (neměřeno po jídle) je obvykle mezi 70 a 99 miligramů cukru na decilitr krve (mg/dl).

Pokud se hodnoty pohybují mezi 100 a 125 mg/dl, hovoří se o předdiabetickém stavu, což je stav před vznikem plnohodnotné cukrovky typu 2. Pokud je glykémie rovna nebo vyšší než 126 mg/dl, může být diagnóza cukrovky typu 2 potvrzena.

Hodnoty cukru v krvi lze měřit i doma.
Hodnoty cukru v krvi lze měřit i doma.

Proč je hyperglykémie nebezpečná a co způsobuje?

Hyperglykémie je stav, který způsobuje nežádoucí cévní změny v organizmu. Tyto změny jsou buď mikroangiopatické (dochází k poškození drobných cév s následkem postižení očí, nervů nebo ledvin), nebo makroangiopatické (poškozeny jsou větší cévy a postupně dochází k narušení krevního zásobení různých orgánů).

Následkem poškození větších cév vznikají tzv. kardiovaskulární (srdečněcévní) choroby, jako je mozková mrtvice (neboli cévní mozková příhoda, nověji pak nazývaná jako ischemická choroba centrálního nervového systému), ischemická choroba srdeční (často se srdečním infarktem) a ischemická choroba dolních končetin.

Je prokázáno, že u pacientů s diabetem 2. typu vzrůstá riziko kardiovaskulárních chorob dvou až čtyřnásobně oproti nediabetické populaci. Na vině jsou změny na větších cévách způsobené právě hyperglykémií. Zároveň hrozí diabetická nefropatie. Diabetik s nemocnými ledvinami je ohrožen řadou dalších komplikací.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) stoupá tedy úmrtnost i onemocnění ischemickou chorobou srdeční u mužů i žen s cukrovkou. Výše uvedené změny postihují muže i ženy s diabetem stejnou měrou, vznikají už v mladším věku, a to rychleji než u nediabetiků. Postihují velké i menší cévy po celém těle.

Bylo prokázáno, že hyperglykémie je jednoznačně nezávislým rizikovým faktorem úmrtnosti na srdečněcévní onemocnění. Jak tedy můžeme hyperglykémii zabránit? Vždy záleží na přístupu samotného pacienta i jeho ošetřujícího lékaře. Co tedy mohou společně udělat?

Pokud má být léčba hyperglykémie účinná

 1. musí být komplexní a rozumně vedená
 2. musí zachovávat individuální přístup k pacientovi (každý člověk je jedinečný)
 3. musí dosáhnout cílových hodnot glykémie (cukru v krvi) a udržet je trvale
 4. musí se odstranit nebo alespoň snížit všechny ovlivnitelné rizikové faktory
 5. musí se dosáhnout cílových hodnot glykémie nalačno, po jídle, tzv. glykovaného hemoglobinu, a to při minimalizování nebo chybění hypoglykémií (příliš nízké hladině krevního cukru)
 6. musí dojít ke snížení nadváhy nebo obezity
 7. pacient musí dodržovat dietní opatření a pravidelnou vhodnou pohybovou aktivitu
 8. pacient musí přestat kouřit
 9. musí být dosaženo cílových hodnot krevního tlaku a hodnot všech krevních tuků – celkového cholesterolu, trigliceridů, HDL a LDL cholesterolu
 10. pacient musí pravidelně užívat doporučované léky
 11. musí být navozena aktivní plnohodnotná spolupráce pacienta a jeho odborného lékaře, která zahrnuje pravidelné kontroly (dosažení cílových hodnot glykémie a glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku, tělesné hmotnosti, laboratorních ukazatelů, správné využití možnosti selfmonitoringu – sebesledování pacienta)

Závěr

Toxický vliv hyperglykémie na cévní stěnu se rozvíjí postupně a tato fakta jsou známa z klinické zkušenosti již řadu let. Skutečnost, že trvale těsná kompenzace (udržení nemoci ve správných mezích) má kladný vliv na riziko kardiovaskulárních komplikací, je jednoznačná.

V lidském těle pravděpodobně existuje tzv. „glykemická paměť“. Znamená to, že se v organizmu projeví trvale těsná kompenzace nebo naopak negativní vliv vysoké glykémie, a to s určitým časovým odstupem (tělo si pamatuje svou historii hodnot cukru v krvi a podle toho se chová – ke komplikacím buď dojde, nebo nedojde).

Z tohoto faktu tedy vyplývá výhoda pro pacienty, kteří mají cukrovku krátce a kteří byli intenzivně léčeni od začátku zjištění choroby.

Moderní medicína si už dnes na podkladě řady klinických studií uvědomuje, že důsledná léčba cukrovky v jejích začátcích (tedy když pacient ještě nemá žádné komplikace a cítí se dobře) zásadním způsobem ovlivňuje budoucí vyhlídky nemocného.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang