Poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání

Poruchy příjmu potravy jsou závažnými zdravotními problémy, které postihují lidi po celém světě bez ohledu na věk, pohlaví nebo sociální status. Tyto poruchy, včetně anorexie, bulimie a záchvatovitého přejídání, nejsou pouze o chybném vnímání těla nebo nespokojenosti se sebou samými. Jsou to složité mentální a fyzické choroby, které mohou mít vážné důsledky na fyzické zdraví jednotlivců a na jejich psychický stav.

Co se vlastně skrývá pod názvem poruchy příjmu potravy? Jaké existují druhy? Jaký je rozdíl mezi anorexií a bulimií? A jak se tyto poruchy dají léčit? Co je anorexie? Co to je bulimie?

Shrnutí nejdůležitějších bodů článku

Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou závažná mentální onemocnění, která postihují lidi bez ohledu na věk, pohlaví či socioekonomický status. Mezi nejčastější typy PPP patří anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání.

Anorexie se vyznačuje strachem z přibírání, zkresleným vnímáním těla a extrémním omezováním příjmu potravy, co vede k podváze a dalším zdravotním problémům.

Bulimie je charakteristická opakovanými epizodami přejídání se, na které následuje kompenzační chování, jako je zvracení, užívání projímadel nebo diuretik.

Záchvatovité přejídání se projevuje opakovanou konzumací velkého množství jídla v krátkém čase s pocitem ztráty kontroly a následnými pocity viny a studu.

Léčba PPP je komplexní a vyžaduje individuální přístup. Zahrnuje psychoterapii, nutriční poradenství, případně i medikaci a podporu rodiny a blízkého okolí.

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (také zkráceně PPP) jsou závažná mentální onemocnění, která ovlivňují fyzické i duševní zdraví jedince. Tyto poruchy příjmu potravy, jako je anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání, vykazují nezdravé stravovací vzorce.

Tyto vzorce mohou mít vážné následky a ohrozit život postižených jedinců. Je důležité porozumět příčinám a příznakům anorexie a bulimie. Takto získané poznatky umožní poskytnout správnou podporu a léčbu lidem postiženým touto problematikou.

Osvěta a šíření informací o poruchách příjmu potravy jsou klíčové pro snížení stigmatizace, zvýšení povědomí a podporu jedinců trpících těmito poruchami.

Prevence a léčba poruch příjmu potravy u dětí vyžadují multidisciplinární přístup, který zahrnuje psychoterapii, lékařskou péči a podporu ze strany rodiny a komunity.

Začátek poruch příjmu potravy leckdy bývá nepatrný.

Poruchy příjmu potravy – druhy

Poruchy příjmu potravy jsou vážná mentální onemocnění, která ovlivňují jedinečné vzorce stravování jedince. Tato onemocnění mohou zahrnovat nejen fyzické, nýbrž i psychické komplikace. Jedinci trpící poruchami příjmu potravy často projevují narušený vztah ke stravování a k tělu, což může mít značný dopad na jejich celkovou kvalitu života a zdraví.

Existuje několik různých druhů poruch příjmu potravy, z nichž každá má své specifické charakteristiky a symptomy. Mezi nejběžnější patří:

 • anorexie
 • bulimie
 • záchvatovité přejídání

Každý typ poruchy příjmu potravy má své vlastní diagnostické kritérium a léčebný přístup. Porozumění těmto různým typům je klíčové pro správnou diagnostiku a léčbu jedinců postižených těmito onemocněními.

Poruchy příjmu potravy u dětí

Poruchy příjmu potravy se bohužel nevyhýbají ani dětem. V posledních letech se jejich výskyt u dětí a adolescentů alarmujícím tempem zvyšuje.

Příčiny poruchy příjmu potravy u dětí jsou komplexní a zahrnují genetické predispozice, rodinné faktory, psychologické potíže a vliv vnějších tlaků, jako je tlak ze strany vrstevníků, mediální glorifikace štíhlosti a nereálné ideály krásy.

Mezi nejčastější typy PPP u dětí patří:

 • Mentální anorexie: Projevuje se extrémním strachem z přibírání na váze, zkresleným vnímáním vlastního těla a nízkým příjmem potravy. U dětí s mentální anorexií dochází k opožděnému vývoji, poruchám růstu a hrozí jim i vážné zdravotní komplikace.
 • Bulimie nervosa: Vyznačuje se opakovanými epizodami záchvatovitého přejídání, na které následuje kompenzační chování, jako je vyvolávání zvracení, zneužívání projímadel nebo diuretik. U dětí s bulimií se často vyskytuje úzkost, deprese a sebepoškozování.
 • Přejídání se: Postihuje děti, které opakovaně konzumují velké množství jídla v krátkém časovém intervalu a pociťují nad ním ztrátu kontroly. Přejídání se může vést k nadváze a obezitě a s nimi spojeným zdravotním problémům.

Následky PPP u dětí jsou závažné a ovlivňují jejich fyzický i psychický vývoj. Kromě výše uvedených zdravotních komplikací se u dětí s PPP mohou vyskytnout i poruchy učení, problémy se soustředěním, sociální izolace a sebevražedné myšlenky.

Mentální anorexie – co je anorexie

Anorexie, též známá jako mentální anorexie, je vážná porucha příjmu potravy, která se vyznačuje silným strachem z přibývání na váze a neustálým úsilím o omezování příjmu potravy a kontrolu hmotnosti. Jedinci trpící touto poruchou často vnímají své tělo zkresleně a cítí enormní tlak na dosažení nerealistických standardů štíhlého těla.

Následky anorexie

Následky anorexie mohou být závažné a ovlivňují jak fyzické, tak psychické zdraví postižených jedinců. Patří mezi ně podvýživa, oslabení svalů a kostí, poruchy kardiovaskulárního systému, zastavení se menstruace u žen, depresivní symptomy, úzkost a sociální izolace. Bez vhodné léčby může anorexie vést k vážným a dokonce život ohrožujícím stavům.

Anorexie – příznaky

Mentální anorexie, známá také jako nervová anorexie, je závažná porucha příjmu potravy, která se vyznačuje abnormálním strachem z přibírání na váze a zkresleným vnímáním vlastního těla. Postižení jedinci obvykle konzumují velmi malé množství jídla, což vede k výraznému podváze a závažným zdravotním komplikacím.

Mezi hlavní příznaky anorexie patří:

 • Extrémní strach z přibírání na váze: Postižení jedinci se obávají i malého nárůstu váhy, a to i když jsou již podváze.
 • Zkreslené vnímání vlastního těla: Postižení jedinci se vidí jako tlustí, i když jsou ve skutečnosti velmi hubení.
 • Omezování příjmu potravy: Postižení jedinci konzumují velmi malé množství jídla a vyhýbají se kalorickým potravinám.
 • Nadměrné cvičení: Postižení jedinci se mohou věnovat nadměrné fyzické aktivitě, aby spálili kalorie a zabránili nárůstu váhy.
 • Zneužívání projímavých přípravků: Postižení jedinci se mohou uchylovat k zneužívání projímadel, diuretik nebo vyvolávání zvracení, aby si udrželi nízkou váhu.

Mentální anorexie je závažná porucha s vážnými fyzickými i psychickými následky. Včasná diagnostika a léčba hrají klíčovou roli v uzdravení a zabránění trvalým následkům.

Anorexie u dětí – jak poznat

Mentální anorexie, bohužel, postihuje i dětskou populaci. V posledních letech se výskyt této poruchy příjmu potravy u dětí a adolescentů alarmujícím tempem zvyšuje. Rozpoznat anorexii u dětí může být obtížnější než u dospělých, jelikož se symptomy můžou lišit a maskovat se běžnými projevy dospívání.

Mezi varovné signály, které by mohly indikovat anorexii u dětí, patří:

 • Výrazný úbytek váhy: Děti s anorexií obvykle ztrácejí váhu rychle a nepřirozeně, a to i bez snahy o hubnutí.
 • Změny stravovacích návyků: Děti s anorexií mohou odmítat jídlo, vyhýbat se určitým druhům potravin, jít do extrémů s porcemi, tajně vyhazovat jídlo nebo se nadměrně zajímat o kalorie a nutriční hodnoty.
 • Nadměrné cvičení: Děti s anorexií se mohou věnovat nadměrné fyzické aktivitě, i když jsou unavené, a to v snaze spálit kalorie a zabránit nárůstu váhy.
 • Zkreslené vnímání těla: Děti s anorexií se často vidí jako tlusté, i když jsou ve skutečnosti velmi hubené. Mohou se srovnávat s druhými a kritizovat svůj vzhled.
 • Změny nálad a chování: Děti s anorexií se mohou stávat podrážděnými, úzkostnými, depresivními nebo izolovanými od rodiny a přátel. Mohou mít i problémy s koncentrací a učením.

Pokud má člověk podezření, že jeho dítě trpí anorexií, je důležité s ním o tom otevřeně a s pochopením promluvit a vyhledat odbornou pomoc. Včasná diagnostika a léčba hrají klíčovou roli v uzdravení a zabránění trvalým následkům.

Jedním z prvních příznaků anorexie je zmenšování porcí a kalorií.

Bulimie – co to je?

Bulimie je porucha příjmu potravy, která se vyznačuje cykly přejídání se následovanými obdobími kompenzace, jako je provokované zvracení, nadměrná fyzická aktivita nebo užívání projímadel. Osoby trpící bulimií často prožívají obavy z přibývání na váze a mají narušený vztah ke stravě a tělu.

Mezi typické příznaky bulimie patří opakující se epizody přejídání se, následované chováním ke kompenzaci, jako je zvracení nebo užívání projímadel. Tyto epizody mohou být spojeny s úzkostí nebo depresí a mohou vést k opakovanému poškození zubní skloviny v důsledku zvracení. Osoby trpící bulimií často také projevují skryté chování spojené s jídlem a váhou.

Existuje i koncept mentální bulimie, který popisuje stav, kdy jedinec zažívá neustálé myšlenky spojené s jídlem, váhou a tělesným obrazem, aniž by projevoval viditelné známky chování charakteristického pro bulimii. Tato podmínka může být stejně vážná jako klinická bulimie a může mít významný dopad na psychické zdraví jedince.

Při poruše příjmu potravy u dítěte je potřeba zvolit citlivější přístup při komplikované léčbě.

Anorexie a bulimie – rozdíly

Ačkoliv anorexie a bulimie patří mezi poruchy příjmu potravy, liší se v několika klíčových aspektech:

Vnímání tělesného obrazu:

 • Anorexie: Postižení jedinci se vidí jako tlustí, i když jsou ve skutečnosti velmi hubení.
 • Bulimie: Postižení jedinci si jsou vědomi své váhy a mohou se vidět jako tlustí, avšak jejich vnímání tělesného obrazu je méně zkreslené než u anorexie.

Stravovací návyky:

 • Anorexie: Postižení jedinci konzumují velmi malé množství jídla a vyhýbají se kalorickým potravinám.
 • Bulimie: Postižení jedinci se střídají mezi epizodami záchvatovitého přejídání a kompenzačního chování, jako je vyvolávání zvracení, zneužívání projímadel nebo diuretik.

Hmotnost:

 • Anorexie: Postižení jedinci trpí výrazným podváhou.
 • Bulimie: Hmotnost postižených jedinců se může lišit, někteří trpí podváhou, jiní normální váhou a další nadváhou.

Zdravotní komplikace:

 • Anorexie: Vzhledem k výraznému podváze a nedostatečnému příjmu živin hrozí u anorexie závažné zdravotní komplikace, jako je poškození srdce, kostí, reprodukčního systému a dalších orgánů.
 • Bulimie: Zdravotní komplikace u bulimie souvisí s opakovaným zvracením a zneužíváním projímadel. Mohou zahrnovat poškození zubů, jícnu, trávicího systému, elektrolytové poruchy a nerovnováhu hormonů.

Psychické komplikace:

 • Anorexie: U obou poruch se vyskytuje deprese, úzkost, sociální izolace a sebevražedné myšlenky. U anorexie je ale riziko deprese a úzkosti obzvlášť vysoké.
 • Bulimie: Impulzivita, sebepoškozování a zneužívání návykových látek se u bulimie vyskytuje častěji než u anorexie.

Léčba:

 • Anorexie: Léčba anorexie je komplexní a zahrnuje individuální psychoterapii, nutriční poradenství a v případě potřeby i medikaci. Důležitá je i podpora rodiny a blízkého okolí.
 • Bulimie: Léčba bulimie se podobá léčbě anorexie, avšak klade větší důraz na zvládání záchvatovitého přejídání a kompenzačního chování.

Je důležité si uvědomit, že anorexie a bulimie jsou závažné psychické poruchy, které vyžadují odbornou pomoc. Edukace o zdravých stravovacích návycích, pozitivním tělesném obrazu a varování před rizikovými chováními může pomoci v prevenci vzniku těchto poruch.

Záchvatovité přejídání

Záchvatovité přejídání, někdy označované také jako psychogenní přejídání, je porucha příjmu potravy, která se vyznačuje opakovanými epizodami konzumace velkého množství jídla v krátkém časovém intervalu. Postižení jedinci během těchto epizod ztrácejí kontrolu nad svým stravováním a pociťují nad ním ztrátu kontroly.

Mezi hlavní symptomy záchvatovitého přejídání patří:

 • Konzumace velkého množství jídla v krátkém časovém intervalu: Postižení jedinci během záchvatu snědí mnohem více jídla, než by obvykle snědli za jeden den.
 • Pocit ztráty kontroly: Během záchvatu se postižení jedinci cítí, že nad svým stravováním nemají kontrolu a nedokážou přestat jíst.
 • Pokračování v jídle i po pocitu sytosti: I když se postižení jedinci cítí plní, během záchvatu dále jedí.
 • Tajné a nenápadné stravování: Postižení jedinci se obvykle stydí za své záchvaty přejídání a snaží se je tajit před ostatními.
 • Pocit viny a studu po záchvatu: Po záchvatu přejídání se postižení jedinci obvykle cítí provinile a zahanbeně.

Záchvatovité přejídání může mít vážné negativní dopady na fyzické i psychické zdraví.

Fyzické komplikace:

 • Nadváha a obezita
 • Zvýšené riziko srdečních chorob, mrtvice a diabetu 2. typu
 • Vysoký krevní tlak
 • Zvýšený cholesterol
 • Poškození jater a žlučníku
 • Trávicí potíže

Psychické komplikace:

 • Nízká sebeúcta
 • Deprese
 • Úzkost
 • Sebepoškozování
 • Zneužívání návykových látek
 • Sebevražedné myšlenky

Léčba záchvatovitého přejídání je komplexní a zahrnuje individuální psychoterapii, nutriční poradenství a v případě potřeby i medikaci. Důležitá je i podpora rodiny a blízkého okolí.

Při všech typech poruch příjmu potravy bývají jako jeden z následků psychické problémy, jako je například deprese.

Poruchy příjmu potravy – podpora a léčba

Poruchy příjmu potravy jsou závažné psychické poruchy, které postihují lidi všech věkových kategorií, pohlaví a socioekonomických prostředí. Léčba PPP je komplexní a vyžaduje individuální přístup s ohledem na specifické potřeby každého pacienta.

Mezi základní pilíře léčby poruch příjmu potravy patří:

 • Individuální psychoterapie: Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je běžně používanou metodou léčby PPP. KBT se zaměřuje na rozpoznávání a změnu nezdravých myšlenkových vzorců a chování, které přispívají k PPP.
 • Nutriční poradenství: Nutriční poradce pomáhá pacientům s PPP s úpravou jejich stravovacích návyků a dosažením zdravého vztahu k jídlu.
 • Rodinná terapie: Zapojení rodiny do léčby PPP může být velmi prospěšné, jelikož umožňuje zlepšit rodinné fungování a poskytnout pacientovi podporu v jeho snaze o uzdravení.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky k léčbě symptomů PPP, jako je deprese, úzkost nebo poruchy spánku.
 • Hospitalizace: V závažných případech, kdy je ohrožen život pacienta, může být nutná hospitalizace.

Kromě výše uvedených kroků je důležitá i podpora ze strany rodiny a blízkého okolí. Pacienti s poruchou příjmu potravy potřebují pochopení, trpělivost a povzbuzení v jejich snaze o uzdravení.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang