Diabetes a ledviny

U diabetiků se může vyvinout poškození ledvin typicky jako důsledek diabetického onemocnění ledvin, nebo jako důsledek celé řady dalších patologických stavů, jež mohou a nemusejí s diabetem souviset.

Podle statistik jsou nemocní s diabetem druhou nejčastější skupinou mezi pacienty léčenými hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou. U diabetiků se může vyvinout poškození ledvin typicky jako důsledek diabetického onemocnění ledvin, nebo jako důsledek celé řady dalších patologických stavů, jež mohou a nemusejí s diabetem souviset. 

Většinou je těžké odlišit jednotlivé příčiny, proto je v poslední době užíván termín „diabetické onemocnění ledvin”, kam lze zahrnout i tzv. diabetickou nefropatii.

Podle údajů, které jsou k dispozici, se diabetická nefropatie vyvine u 25 – 45 % diabetiků 1. typu a neléčena nezadržitelně postupuje v ledvinné selhání. Jak bylo uvedeno, diabetická nefropatie je dnes u dlouhodobě dialyzovaných nemocných příčinou selhání ledvin ve 20 – 40 % a podle světových statistik je jednou z nejčastějších příčin selhání ledvin.

Narůstá především počet dialyzovaných diabetiků 2. typu. V ČR bylo registrováno přes 95 000 diabetiků s onemocněním ledvin, z nichž asi třetina má těžší poruchu funkce ledvin. Během posledních 10 let se počty zdvojnásobily. 

Čím je ohrožen diabetik s nemocnými ledvinami?

Existuje tzv. kardiorenální kontinuum, což znamená, že u pacienta s onemocněním srdce a cév se současně rozvíjejí také komplikace ledvinné. Jinými slovy, co na srdci, to na ledvinách. Na riziko úmrtí na ledvinné komplikace poukazuje výskyt albuminu, jedné z bílkovin krevního séra, v moči.

Pokud se stav zhoršuje a bílkovin v moči přibývá, zvyšuje se pětileté riziko úmrtí až čtyřnásobně. Ještě horší je situace, pokud se navíc ještě zpomalí funkce ledvin, takzvaná glomerulární filtrace. Glomerulární filtrace je proces, při němž se tvoří takzvaná prvotní moč v ledvinných klubíčkách (glomerulech).

Filtruje se pod tlakem z protékající krve a až na malý obsah bílkovin má podobné složení jako krevní plazma. V dalších částech ledvin se pak upravuje do definitivní podoby. Přítomnost bílkovin v moči v kombinaci se sníženou glomerulární filtrací dále zhoršují riziko pacienta.

Neblahý vliv na zhoršování funkce ledvin má samozřejmě vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a také zadržování vody v těle.

Pro pacienta s diabetem a poškozením ledvin udělá lékař nejvíce, pokud bude kromě kompenzace diabetu věnovat pozornost i léčbě krevního tlaku a cholesterolu. Ukazuje se, že pomocí léků na snižování krevního tlaku lze částečně zpomalit zhoršování ledvinného poškození. Důležité je, aby pacient léky začal užívat včas a bral je pravidelně, na základě doporučení lékaře. 

Vědci v současnosti zkoumají slibný koncept diabetické nefropatie jako zánětlivého onemocnění. Je tedy možné, že léčba zánětu v ledvinách zpomalí rozvoj jejich selhání. Některé léky jsou ve vývoji.

Dobrou zprávou je rovněž to, že v současnosti existují, ve srovnání s dobou před dvaceti lety, mnohem větší možnosti, jak léčit diabetes u pacientů s nedostatečností ledvin. Pacient s diabetem je trvale ohrožen náhlým poklesem funkce ledvin a může u něho snadno dojít k předávkování léky. Je proto lepší k léčbě diabetu volit antidiabetika, která se nevylučují ledvinami. Lékaři dnes naštěstí už mají možnost volby. 

Již bylo řečeno, že časná léčba je klíčová, protože dokáže zpomalit rozvoj ledvinné nedostatečnosti. Je více než jasné, že by měl být diabetik s onemocněním ledvin v péči nefrologa, tedy specialisty na ledviny. Bylo potvrzeno, že časná léčba u nefrologa zlepšuje prognózu nemocných. Pozdě předaní nemocní mají vyšší riziko úmrtí, transfuzí a hospitalizací.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang