Proč je glykovaný hemoglobin tak důležitý?

Glykovaný hemoglobin (dlouhý cukr, HbA1c, průměrný cukr) je ukazatelem dlouhodobé kompenzace diabetu a dává tedy informaci, zda jste dobře léčeni.

Hodnoty krevního cukru – hodnoty glykémie jsou oproti tomu aktuální hodnoty. Jsou velmi proměnlivé a závislé na mnoha faktorech: na tom, zda jste po jídle nebo nalačno, na fyzické aktivitě, stresu, emocích, ať už příjemných nebo naopak nepříjemných.

V závislosti na tom se může měnit jak směrem nahoru – (zvýšená hladina glykémie – hyperglykémie), tak i směrem dolů (hypoglykémie). Naproti tomu glykovaný hemoglobin je považován za dlouhodobý průměr glykémie.

TIP: Jaké jsou příznaky hypoglykémie?

Co je glykovaný hemoglobin a jak vzniká?

Hemoglobin je barvivo obsažené v červených krvinkách. Krev se skládá z tekuté složky – plazmy a tuhých součástí – červených a bílých krvinek a krevních destiček. Glykovaný hemoglobin vzniká navázáním krevního cukru na hemoglobin červených krvinek. Jenom na určitou část krevního barviva hemoglobinu se trvale „přilepí“ krevní cukr – glukóza.

Jaká část barviva v krvi obsahuje krevní cukr, záleží na hladině krevního cukru a na tom, jak dlouho je tato hladina zvýšená, eventuálně snížená. Proto se dříve udával v procentech – tedy kolik procent z celkového krevního barviva obsahuje hemoglobin s navázaným krevním cukrem-glykovaný hemoglobin. Nyní se používají jednotky mmol/mol.

Proč je glykovaný hemoglobin důležitý?

Hodnota glykovaného hemoglobinu je nejvýznamnější odraz sledování průběhu diabetu všech typů. Dnes je koncentrace glykovaného hemoglobinu v krvi vyšetřována běžně, rutinně. Tento parametr může být vyšetřen ze žilní krve, ale i z kapilární, což je velmi výhodné, protože stačí pouze odběr z prstu, abychom zjistili tuto hodnotu.

V poslední době je možnost vyšetřit tento ukazatel i v diabetologických ordinacích a výsledek je možno zjistit většinou během 6-10 minut včetně odběru kapilární krve. Hodnota glykovaného hemoglobinu vypovídá o kompenzaci cukrovky za posledních 100-120 dnů, což je doba životnosti červené krvinky. Glykovaný hemoglobin nezávisí na pohlaví a zásadně ani na věku.

Jak často by měl být glykovaný hemoglobin vyšetřován?

Podle doporučení české, evropské i americké diabetologické společnosti by se u pacientů s cukrovkou 2. typu, kterých je většina, měl změřit glykovaný hemoglobin dvakrát až čtyřikrát ročně. U pacientů léčených inzulinem třikrát až čtyřikrát ročně. Závisí též na věku a spolupráci pacienta.

U pacientů s diagnózou diabetu 1. typu léčených inzulinem nebo inzulinovou pumpou byl měl být znám čtyřikrát ročně. U těhotných diabetiček  dokonce jednou za měsíc.

Jakou mám mít hodnotu glykovaného hemoglobinu?

Od 1.ledna 2012 se v České republice používají jednotky mmol/mol. Do 31.12. 2011 se požívaly procenta. Přepočet je jednoduchý, mmol/mol je desetinásobek původních hodnot (viz níže).

Hodnoty kompenzace u dospělých diabetiků (nevztahuje se na těhotné diabetičky):

  • Výborná: do 43 mmol/mol (do 4,3 % dle IFCC)
  • Uspokojivá: 43 – 53 mmol/mol ( 4,3 – 5,3 %)
  • Neuspokojivá: nad 53 mmol/mol (nad 5,3 %)
  • Podezření na diagnózu cukrovky: 39 – 46 mmol/mol (3,9 – 4,6 %)

Pro diagnostiku diabetu svědčí hodnota nad 47 mmol/mol ( 4,7%).V USA a zatím ještě částečně v literatuře se používají jednotky DCCT (%), buď se převedou pomocí dostupných převodních tabulek nebo se dají spočítat dle rovnice:HbA1C v mmol/mol = (HBA1C -v % DCCT – 2,152)/ 0,09148.

V ČR platily tyto jednotky do 1.1. 2004.

Dle posledních doporučení Americké diabetologické asociace (ADA) a Evropské asociace pro studium cukrovky (EASD) je nyní kladen důraz na individuální přístup a individualizovanou terapii. To znamená orientaci na každého pacienta jednotlivě s přihlédnutím ke všem souvislostem. Je tedy potřeba vzít v úvahu délku trvání diabetu, léčbu, přítomnost komplikací, věk, eventuálně povolání a jiné faktory.

Kdy nám glykovaný hemoglobin nepomůže?

Jsou situace, kdy se nelze o výsledek glykovaného hemoglobinu opřít, kdy může být falešně nízký či vysoký, respektive nesprávný. Jedná se o tyto situace:

1) chyba měření – špatný odběr krve, transport do laboratoře, špatné zpracování, chyba přístroje či jeho seřízení, atd.
2) onemocnění krve – zejména červených krvinek včetně hemoglobinu – např. chudokrevnost, snížené množství hemoglobinu
3) onemocnění ledvin (tzv. renální insuficience, urémie)
4) účinek některých léků, alkoholu, infekcí, závažné akutní stavy

Glykovaný hemoglobin nám neukáže kolísání hodnot glykémií lačných ani po jídle. Podle hodnot glykovaného hemoglobinu nelze upravovat dávky inzulinu.

Jaký je význam glykovaného hemoglobinu?

Nenahraditelný význam u většiny pacientů s cukrovkou je v posouzení dlouhodobé kompenzace choroby.
Je jedním z parametrů k určení diagnózy cukrovky, prediabetu, poruchy glukozové tolerance či zvýšené glykémie nalačno.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang