Přerušovaný půst – výhody, rizika a jak ho správně dodržovat

Ve světě, kde trendy v oblasti wellness často přicházejí a odcházejí, se přerušovaný půst stal praktikou, která si získává pozornost nejen kvůli hubnutí, ale i kvůli svým potenciálním zdravotním přínosům. Tento způsob stravování, který zahrnuje střídání období jídla a půstu, zaujal mnohé díky své jednoduchosti a údajně pozitivnímu vlivu na zdraví. Co je přerušovaný půst? Jak dlouho držet přerušovaný půst? Co znamená přerušovaný půst 16/8?

Přerušovaný půst – fenomén, který získává stále větší pozornost a zájem v oblasti zdraví a životního stylu. Tato prastará metoda stravování se stala středem pozornosti moderního zdravotnictví a wellness komunity. Princip spočívá v cyklech hladovění a stravování, které přinášejí potenciální zdravotní benefity od podpory metabolismu až po očištění těla od toxických látek.

Co je přerušovaný půst?

Přerušovaný půst, nebo také v intermittent fasting, není dieta v běžném slova smyslu; jedná se spíše o způsob stravování, při kterém se střídají období jídla a půstu. Nejběžnější metody zahrnují půst po dobu 16 hodin každý den nebo půst po celý den či dva dny každý týden. V těchto obdobích jedinci obvykle konzumují vodu, čaj, kávu a jiné nekalorické nápoje, přičemž postní okno je obvykle bez příjmu kalorií.

Jak dlouho držet přerušovaný půst?

Jak dlouho držet přerušovaný půst může záviset na individuálních cílech, zdravotním stavu a pohodlí každého jednotlivce. Není žádné jednotné pravidlo, jak dlouho držet přerušovaný půst a může se to lišit v závislosti na preferencích a schopnostech každého člověka.

Přerušovaný půst – pravidla

Metoda 16/8: Tato metoda zahrnuje 16 hodinový půst denně a omezení doby jídla na 8 hodin, obvykle vynecháním snídaně a jídlem během 8 hodin, například od 12 do 20 hodin.

Dieta 5:2: Tato metoda zahrnuje normální stravování pět dní v týdnu a omezení kalorického příjmu na 500-600 kalorií ve zbývajících dvou dnech, které po sobě nenásledují.

Eat-Stop-Eat: Tato metoda zahrnuje půst po celých 24 hodin jednou nebo dvakrát týdně.

Přerušovaný půst – 16/8 metoda a její porozumění:

Půstní okno: V tomto období, které trvá 16 hodin, se člověk zdržuje příjmu kalorií. Během této doby může pít vodu, bylinkový čaj, černou kávu nebo jiné nekalorické nápoje.
Jídelní okno: V tomto 8 hodinovém období konzumuje jedinec denní jídlo. Pokud například začne jíst ve 12 hodin, ukončí poslední denní jídlo ve 20 hodin, čímž začne období půstu až do 12 hodin následujícího dne. I v jídelním oknu je důležité dbát na zdravý jídelníček.

Přerušovaný půst – aplikace

Jak správně přerušovaný půst aplikovat?

 1. Volba stravovacího okna: Zvolení osmihodinový intervalu, který vyhovuje životnímu stylu a preferencím. Od pozdního rána do brzkého večera nebo tak, aby nastavená okna odpovídala individuálnímu dennímu režimu.
 2. Důslednost a vytrvalost: Důsledné dodržování zvoleného stravovací období, pro maximalizaci potenciálního přínosu této metody.
 3. Hydratace: Během půstu je důležitá hydratace a pitný režim. Bylinkové čaje, černá kává a samozřejmě dostatek vody, protože hydratace je pro celkové zdraví zásadní.

Při správném dodržování všech pravidel a dostatečné výdrži, nám může přerušovaný půst přinést spoustu zdravotních benefitů. Se sestavením správného jídelníčku může pomoci například pyramida zdravé výživy.

Přerušovaný půst – diskuze o zdravotních benefitech

Přerušovaný půst – diskuze a studie naznačují, že by tato metoda měla mít řadu zdravotních výhod:

Snížení hmotnosti: Přerušovaný půst může vést ke snížení hmotnosti, protože omezuje čas, který je k dispozici pro konzumaci, a tím přirozeně snižuje příjem kalorií. Kromě toho může zlepšit metabolismus a podpořit úbytek tuku při zachování svalové hmoty.

Zlepšení metabolického zdraví: Období půstu může zlepšit citlivost na inzulín, snížit hladinu cukru v krvi a omezit zánět, což může potenciálně snížit riziko vzniku cukrovky 2. typu.

Buněčná obnova a dlouhověkost: Půst vyvolává procesy obnovy buněk a zvyšuje produkci určitých bílkovin, které chrání tělo před stresem. Studie na zvířatech prokázaly, že díky těmto účinkům se zvyšuje délka života, studie na lidech však stále probíhají.

Zdraví mozku: Některé studie naznačují, že přerušované hladovění může mít neuroprotektivní účinky a potenciálně snižovat riziko neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.

Pokud chce člověk vidět výsledky a pozorovat zdravotní výhody je potřeba být vytrvalý a trpělivý.

Přerušovaný půst může mít pozitivní vliv na naše zdraví a přinést zdravotní benefity při jeho správném dodržování.

Je přerušovaný půst pro každého?

Přestože mnoho lidí nachází v metodě 16/8 úspěch, je třeba brát v úvahu individuální rozdíly. Některým jedincům, zejména těm se specifickým zdravotním stavem nebo jedinečnými stravovacími potřebami, nemusí přerušovaný půst prospívat nebo může mít nežádoucí účinky.

Před zahájením jakéhokoli nového stravovacího režimu je vždy vhodné poradit se s odborníkem na zdravotní péči nebo registrovaným dietologem, zejména pokud má jedinec zdravotní problémy nebo onemocnění.

Inspirace není nikdy dost, za vyzkoušení stojí recepty na zdravou večeři nebo rychlé obědy.

Přerušovaný půst – ženy

Hormonální vlivy: U žen může přerušovaný půst ovlivnit hormonální rovnováhu citlivěji než u mužů. Některé ženy mohou pociťovat větší náchylnost ke změnám hladiny hormonů, což může mít vliv na menstruační cyklus nebo celkový hormonální stav.

Fyziologické potřeby: Ženy mohou mít odlišné fyziologické potřeby než muži, zejména během těhotenství, kojení nebo při menstruaci. Přerušovaný půst by mohl vyžadovat individuální přizpůsobení nebo modifikace, aby vyhovoval těmto specifickým situacím.

Citlivost na stres: Některé ženy mohou být citlivější na stres způsobený hladověním nebo dlouhým obdobím bez jídla. To může mít dopad na jejich celkový stav a pohodu.

Důležité věci k zvážení

Individuální rozdíly: Každý jedinec je odlišný a co funguje pro jednoho, nemusí nutně fungovat pro druhého. Je důležité naslouchat vlastnímu tělu a sledovat, jak na něj reaguje.

Zdravotní stav: Lidé s existujícími zdravotními podmínkami by měli diskutovat s lékařem nebo výživovým poradcem, zda je přerušovaný půst pro ně vhodný.

Životní fáze: Životní fáze, jako jsou těhotenství, kojení nebo pokročilý věk, mohou vyžadovat specifický přístup k stravování a půstu.

Přerušovaný půst může být pro některé ženy úspěšným přístupem k regulaci váhy a zlepšení metabolického zdraví. Je ale důležité mít na paměti individuální potřeby a případné dopady na hormonální rovnováhu a celkové zdraví. Konzultace s odborníkem na výživu nebo lékařem může pomoci přizpůsobit přerušovaný půst individuálním potřebám a zajistit, že je bezpečný a účinný.

Bezpečnost přerušovaného půstu v těhotenství

Při přerušovaném půstu v těhotenství je důležité věnovat zvýšenou pozornost stravování a životnímu stylu, aby bylo zajištěno zdraví matky i dítěte. Přerušovaný půst v těhotenství vyžaduje zvláštní zvážení a péči:

Nutriční potřeby: Během těhotenství je tělo výrazně namáháno a potřebuje dostatek živin pro správný vývoj plodu. Přerušovaný půst může omezit příjem nutričně důležitých látek, což může ovlivnit zdraví matky i dítěte.

Energetické potřeby: Těhotenství vyžaduje dodatečnou energii a náročnost na kalorie se může měnit v průběhu jednotlivých trimestrů. Přerušovaný půst by mohl znemožnit dostatečné pokrytí energetických potřeb.

Hormonální změny: Těhotenství způsobuje významné hormonální změny a některé ženy mohou být citlivější na stres způsobený hladověním. To může mít negativní dopad na zdraví matky i dítěte.

Rizika a doporučení:

Kontraindikace: Přerušovaný půst v těhotenství může být kontraindikován a některé metody mohou být zdravotně nebezpečné pro vývoj plodu. Proto je nejlepší konzultovat s lékařem nebo porodní asistentkou, zda je vhodné pokračovat v této stravovací metodě.

Individuální ohledy: Každé těhotenství je jedinečné. Pokud žena měla před těhotenstvím pozitivní zkušenosti s přerušovaným půstem, může se lékařem projednat, zda je bezpečné a vhodné pokračovat.

Zdravé stravování: Zaměřit se na vyváženou stravu bohatou na živiny, která poskytuje dostatek energie a živin pro zdravý vývoj plodu.

Diskuse s lékařem: Důležité je mít otevřenou komunikaci s lékařem nebo porodní asistentkou o stravovacích zvyklostech a jakékoliv změně v plánovaném režimu.

Bezpečnost a zdraví matky i dítěte jsou prioritou během těhotenství. Z tohoto důvodu je důležité zvážit dopady přerušovaného půstu a poradit se s odborníkem na výživu nebo lékařem před pokračováním s touto stravovací metodou.

Přerušovaný půst podle věku

Rozdělení typů přerušovaného půstu podle věku a délky půstu a jídla v různých věkových skupinách není přesně definované, ale zde je možné zvážení podle délky časových oken.

Zde jsou příklady přerušovaného půstu podle věku a délky půstu:

1. Krátkodobý půst (například 12/12)

 • Mladší věk: Mladiství mohou najít tento typ půstu snáze realizovatelným, například 12 hodin půstu (například přes noc) a 12 hodinovým jídelním oknem.
 • Dospělí: Pro dospělé by mohl být tento typ půstu vhodný pro zahájení, aby si zvykli na koncept půstu a jídla ve stanovených časových intervalech.
 • Starší populace: Pro starší lidi může být tento typ půstu snadněji udržitelný a méně náročný na jejich tělo.

2. Střednědobý půst (například 16/8)

 • Mladší věk: Pro mladistvé by mohla být 16 hodinová doba půstu a 8 hodinové jídelní okno účinná, ale vyžaduje opatrnost a poradenství.
 • Dospělí: Tento typ půstu může být pro dospělé vhodný pro řízení hmotnosti a zlepšení metabolismu.
 • Starší populace: Je důležité zvážit nutriční potřeby a zdravotní stav, ale pro některé starší lidi může být tento typ půstu vhodný.

3. Dlouhodobý půst (například 24 hodin jednou týdně)

 • Různé věkové skupiny: Přerušovaný půst po dobu 24 hodin může být náročný a vyžaduje individuální zvážení a konzultaci s odborníkem.

Před zahájením přerušovaného půstu je vždy důležité konzultace s lékařem nebo dietologem. Jejich rady a doporučení mohou zajistit, že tato stravovací metoda bude bezpečná a vhodná pro individuální zdravotní potřeby.

Přerušovaný půst se může držet například v intervalu 16/8, který je nejvíce oblíbený.

Přerušovaný půst – káva

Při praktikování přerušovaného půstu je důležité zvážit, co a kdy konzumovat, aniž by to ovlivnilo efektivitu půstu. Káva může být součástí vašeho přerušovaného půstu, káva se ale musí konzumovat správným způsobem. Přerušovaný půst a káva:

 • Černá káva: Černá káva (bez přidaného mléka, cukru nebo kalorických sladidel) je obvykle povolena během období půstu, protože nemá téměř žádnou kalorickou hodnotu.
 • Kofeinový účinek: Kofein v kávě může pomoci potlačit hlad a zlepšit stav bdělosti, což může být užitečné během období půstu.
 • Efekt na hladinu inzulínu: Některé studie naznačují, že černá káva nemá významný vliv na hladinu inzulínu, což je pozitivní z hlediska půstu.

V dalším odstavci je představeno několik knih, které mohou pomoci při dodržování přerušovaného půstu.

Vyvážená a pestrá strava je nedílnou součástí přerušovaného půstu. Ideální je například poké bowl nebo recept na výborný šopský salát s balkánským sýrem.

Knihy – přerušovaný půst

Existuje mnoho knih o přerušovaném půstu, a mnoho z nich poskytuje užitečné informace, návody a doporučení pro začátečníky i pokročilé. Některé z těchto knih se zaměřují na vědecké pozadí a zdravotní výhody přerušovaného půstu, zatímco jiné poskytují praktické tipy, recepty a plány stravování.

Knihy – Přerušovaný půst:

 1. „The Obesity Code: Unlocking the Secrets of Weight Loss“ od Dr. Jasona Funga: Tato kniha se zaměřuje na role inzulínu a regulaci hladiny cukru v krvi při hubnutí a zahrnuje přístup k přerušovanému půstu.
 2. „Delay, Don’t Deny: Living an Intermittent Fasting Lifestyle“ od Gina Stephense: Stephens se zaměřuje na základy a praktické tipy pro začátečníky, jak integrovat přerušovaný půst do každodenního života.
 3. „The Complete Guide to Fasting: Heal Your Body Through Intermittent, Alternate-Day, and Extended Fasting“ od Dr. Jasona Funga a Jimmyho Moorea: Přerušovaný půst – kniha poskytuje podrobné informace o různých typech půstu a jeho potenciálních zdravotních výhodách.
 4. „Intermittent Fasting for Women: A Complete Beginner’s Guide to Intermittent Fasting for Weight Loss, Burn Fat, Heal Your Body & Live a Healthy Lifestyle“ od Amandy Swaine: Zaměřuje se na přerušovaný půst specificky pro ženy a jejich jedinečné potřeby.

Je vždy zásadní a doporučované vyhledat radu a konzultaci s lékařem nebo odborníkem na výživu, jako je dietolog, před započetím jakékoli zásadní změny ve stravovacích návycích, včetně přerušovaného půstu.

Lékař nebo dietolog mohou poskytnout individuální doporučení a pomoci přizpůsobit přerušovaný půst tak, aby byl bezpečný a účinný v rámci vašeho zdravotního stavu a potřeb. Jejich odborné rady mohou přispět k bezpečnosti, účinnosti a dlouhodobým výhodám této stravovací metody.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang