Propustka k lékaři – vzor, pdf, tisk 

V případě, kdy je člověk zaměstnaný na hlavní pracovní poměr a nepracuje pouze na dohodu, nebo nepodniká sám na sebe, má to své výhody i nevýhody. Mezi výhody jistě patří proplacené volno v době, kdy musí opustit zaměstnání z důvodu návštěvy lékaře. Jak často může člověk chodit k lékaři ve své pracovní době a kdy naopak návštěvu lékaře nebude mít zaměstnanec proplacenou?

Každý zaměstnanec to nejspíš zná – potřebuje jít na rehabilitaci, absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku, anebo neplánovaně musí navštívit lékaře. Dny dovolené by si raději nechal na opravdovou dovolenou, a tak přichází na řadu propustka. Jak taková propustka k lékaři vypadá, jaké má náležitosti, za jakých okolností vzniká nárok na propustku k lékaři a jak vyplnit propustku?

Propustka k lékaři dle zákoníku práce

Návštěva lékaře dle zákoníku práce v pracovní době je samozřejmě možná. Tuto záležitost upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb. Zaměstnanec ovšem nesmí zapomínat, že návštěva lékaře v pracovní době patří mezi tzv. osobní překážky v práci ze strany zaměstnance.

Zákoník práce proto přesně určuje, na co vše má zaměstnanec nárok. Tyto události se rozlišují na pracovní volno bez náhrady mzdy a pracovní volno s náhradou mzdy a v tomto případě je také důležité určit, na jakou výši náhrady má zaměstnanec nárok.

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. přesně určuje, že:

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

Propustka k lékaři

Co je to propustka k lékaři? Jedná se o potvrzení od lékaře o návštěvě zaměstnance ať už z důvodu plánovaného ošetření, akutního ošetření, nebo například očkování. Propustka k lékaři může být potvrzená i v případě, že zaměstnanec je doprovod rodinného příslušníka.

Doprovod k lékaři také může za určitých podmínek využít propustky. Propustka k lékaři vzor je k dispozici na internetu volně ke stažení. Případně se dá snadno najít i pod heslem „propustka k lékaři tisk“.

Je několik případů, kdy má zaměstnanec nárok požádat o propustku. Jak už bylo zmíněno výše, jedná se o pracovně lékařskou prohlídku – tj. vstupní nebo periodická lékařská prohlídka do zaměstnání, očkování, které přímo souvisí s výkonem práce, vyšetření nebo ošetření a doprovod rodinného příslušníka.

Je důležité vědět, kdy má zaměstnanec nárok na propustku k lékaři. Jedná se o ta vyšetření a ošetření, která nelze provést mimo pracovní dobu. Zaměstnanec by se proto měl zpravidla snažit naplánovat své lékařské návštěvy v době, do které mu nezasahuje jeho pracovní doba. Pokud by schválně činil opak, mohl by mu být jeho zaměstnavatelem zaslán vytýkací dopis.

Ovšem v praxi to často funguje tak, že pracovní doba zaměstnanců se velmi kryje s ordinační dobou lékařů. Proto má zaměstnanec nárok požádat svého zaměstnavatele o propustku k lékaři. V tomto případě se jedná o placené pracovní volno za účelem návštěvy lékaře.

Zaměstnavatel má nárok posoudit, zda zaměstnanec opravdu dle zákoníku práce má nárok čerpat placené lékařské volno. V praxi velmi často dochází k tomu, že má-li zaměstnanec flexibilní pracovní dobu, pružnou pracovní dobu, nebo pracuje na směny, zaměstnavatel propustku k návštěvě lékaře neschválí.

Velmi často se jedná o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jak budou využívat možnost propustek, tak, aby byly obě strany spokojené.

Propustka k lékaři doprovod

Nejčastěji rodiče malých dětí řeší, zda mají nárok na proplacené volno v případě, kdy musí jít k lékaři jako doprovod se svými dětmi. Ano, rodiče mohou využít potvrzení propustky kvůli návštěvě dětského lékaře. Každý zaměstnanec může využít propustku jako tzv. doprovod rodinného příslušníka. Propustka k lékaři doprovod je tedy reálná a nejčastěji ji využívají rodiče, případně dospělé děti, které se starají o své starší rodiče.

Za rodinného příslušníka je považováno dítě, partner/ka, manžel/ka, rodiče, prarodiče, příp. ostatní členové domácnosti do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření, akutním léčení, anebo úrazu.

Celkově je nutné u propustek myslet na to, že by správně nemělo jít o jakékoliv vyšetření a ošetření. Dle příslušného předpisu se tím myslí soubor lékařských úkonů nutných k určení diagnózy, příčin poruch zdraví či zdravotního stavu, nebo odborné lékařské ošetření konkrétního problému.

Důležité je také vědět, že v nedávné době došlo ke změně, co se týká rehabilitacích. Dříve na rehabilitace nebylo zpravidla možné si brát od zaměstnavatele propustku a čerpat placené volno na návštěvu lékaře, pokud zaměstnavatel nechtěl vyjít zaměstnanci vstříc. Pokud se jedná o rehabilitaci předepsanou odborným lékařem, tak nyní může zaměstnanec využít propustky.

Opět se jedná o situaci, kdy může zaměstnanec použít propustku v případě, není-li možné vykonat rehabilitaci mimo svou pracovní dobu.

Sporná bývá dentální hygiena – zde záleží přímo na zaměstnavateli, zda dentální hygienu uzná jako nutné ošetření jako je například zubař a proplatí návštěvu zaměstnanci stejně jako by byl v zaměstnání, anebo dentální hygienu jako nutné lékařské ošetření neuzná.

V případě, kdy zaměstnavatel jakoukoliv návštěvu lékaře neuzná a nebude chtít propustku od zaměstnance převzít, mohou se společně domluvit ještě na neplaceném volnu, případně dovolené.

Propustka na nezbytně nutnou dobu

Zde je nutné opět připomenout, co říká zákoník práce:

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

Zákoník práce tedy říká, že je možné čerpat propustku k lékaři pouze na nezbytně nutnou dobu. Co přesně znamená tento termín a jak si ho zaměstnanec i zaměstnavatel mohou vyložit?

Nezbytně nutná doba není zákonem nijak přesně definována. Dá se říct, že se odvíjí od doby, kterou zaměstnanec strávil jak přímo u lékaře, tak i na cestě k němu a také na cestě zpět do zaměstnání. Může se jednat o jednu hodinu, čtyři hodinu, avšak i o celý den.

Zde je důležité dbát na adresu lékaře, kterého zaměstnanec navštívil. Pokud je vzdálenost mezi lékařem a místem výkonu práce znatelně vysoká s tím, že nikde blíž se např. nějaký odborník nenachází, zaměstnanec tak může v klidu propustku využít na celý den.

Jinak dlouhá doba bude například rehabilitace, kam dochází zaměstnanec zpravidla pravidelně, víckrát, a proto si najde vhodné rehabilitační zařízení co nejblíže. V případě akutní návštěvy pohotovosti může být délka od jedné hodiny do několika hodin.

Vždy je důležité, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel domluvili. Velmi snadno se může stát, že vznikne tzv. absence v práci, která může skončit ukončením pracovního poměru.

Propustka k lékaři vzor PDF

Podle zákoníku není přesně definováno, jakou konkrétní podobu má mít propustka k lékaři. V některých případech zaměstnavatel netrvá na písemném potvrzení o návštěvě lékaře. Vše je založeno na důvěře mezi zaměstnancem a zaměstnavatel.

Pokud zaměstnavatel trvá na písemném potvrzení, zpravidla mívá svou vlastní propustku, kterou zaměstnanec dá lékaři potvrdit. Potvrzení o návštěvě lékaře vzor tak zpravidla není nutné moc řešit.

Co musí písemná propustka k lékaři obsahovat?

  • jméno a příjmení zaměstnance
  • datum návštěvy lékaře (může být doplněno i konkrétními časy od kdy do kdy)
  • potvrzení lékaře (razítko a podpis lékaře)
  • důvod návštěvy (služebně, soukromě)
  • podpis nadřízeného

Pokud zaměstnavatel nemá připravené propustky pro své zaměstnance, je možné, aby si zaměstnanec zdarma stáhnul vzor propustka k lékaři PDF tisk.

Může nastat situace, kdy zaměstnanec navštěvuje lékaře čím dál častěji, jeho onemocnění se stává závažnější, až nemůže vykonávat svou práci.

Většinou se zaměstnavatel snaží pro takového zaměstnance najít jinou vhodnou pozici, pokud to však není reálné, je pravděpodobné, že zaměstnanec bude muset ukončit pracovní poměr, podat žádost o invalidní důchod, a nastoupí do invalidního důchodu. Výše invalidního důchodu je různá a záleží na stupni invalidního důchodu, který se dělí do tří stupňů. Ve chvíli, kdy se sníží stupeň ID, dochází také ke snížení invalidního důchodu. Stejně tak se liší to, jak dlouho se pobírá invalidní důchod. Záleží také na tom, jaké jsou diagnózy pro invalidní důchod.

Omluvenka od lékaře do práce vzor

Může také nastat situace, kdy se člověk necítí dobře, může ho trávit ojedinělá nevolnost, nebo nepříjemná bolest. Jsou to důvody, kvůli kterým není schopen jít do práce. V tomto případě je vždy nutné, aby se zaměstnavateli omluvil.

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob omluvy je zavolat zaměstnavateli a sdělit mu, že zaměstnanec není schopen se dostavit do práce ze zdravotních důvodů.

Může se stát, za zaměstnavatel z nějakého důvodu zaměstnanci nevěří, anebo má rád vše formálně řešené. Proto může požadovat písemnou omluvenku. Může zaměstnanci dokonce poslat do e-mailu rovnou přílohu: omluvenka do práce vzor, kterou zaměstnanec řádně vyplní a nechá potvrdit od lékaře.

Pokud se jedná o krátkodobou pracovní neschopnost – jednoho dne, může být celá situace řešená pomocí potvrzení propustky. V případě dlouhodobé nemoci, je nutné, aby zaměstnanec šel na neschopenku, když není schopen ze zdravotních důvodů plnit své pracovní povinnosti.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang