Diabetik a alkohol a drogy

Pít alkohol a brát drogy není bezpečné. Pro diabetiky je nebezpečné už jen malé množství návykových látek. Studie z Finska ukazuje, že až 39 % úmrtí mladých diabetiků souvisí s alkoholem či drogami. Jak se vyhnout zbytečným rizikům?

Alkohol sám o sobě výrazně snižuje hladinu glukózy v krvi. Zároveň však příměs cukru v některých nápojích může hladinu glukózy dramaticky zvýšit. 

TIP: V řadě životních situací se hodí výpis ze zdravotní dokumentace.

Základní fakta o alkoholu

Tělo zpracovává nejdříve alkohol, teprve potom bílkoviny, tuky a cukry. Pitím alkoholu tedy zpomalujete spalování tuků. Tvrdý alkohol je destilát, neobsahuje žádné cukry a výrazně snižuje glykémii. Při výrobě vína se hodně cukrů z hroznů přemění na alkohol, ovšem určité množství cukru ve vínu zůstane. Pivo obsahuje hodně cukrů. Ovšem piva se sníženým obsahem cukru, opravdu obsahují méně cukru, než piva klasická. Klasické pivo obsahuje kolem 13 gramů sacharidů a 150 kalorií, kdežto pivo se sníženým obsahem cukru může obsahovat pouze něco kolem 3 gramů sacharidů a 100 kalorií.

Alkohol je energeticky velmi vydatný, speciálně tvrdý alkohol, ale i např. víno ve větším množství. Alkohol se v lidském těle metabolizuje v játrech. V játrech se vyrábí a skladuje glukóza. Když jsou játra zaměstnána zpracováváním alkoholu, je v nich utlumena výroba glukózy

Detoxikací alkoholu se totiž uvolňuje velké množství energie, kterou tělo buď spálí nebo uloží do tukových zásob. Díky dostatku energie játra nemají potřebu další energii vytvářet. Glukóza se uvolňuje ze zásob jaterního glykogenu, ale tento proces je právě při pití alkoholu omezený.

Ani injekce glukagonu v tomto případě nemusí být tak efektivní, protože játra jsou zaměstnána odbouráváním alkoholu a na glukagon reagují hůře. V závislosti na množství vypitého alkoholu hrozí při večerním pití postalkoholová hypoglykémie následující ráno, při nadměrném příjmu alkoholu i celý další den.

Rizikem konzumace alkoholu pro diabetika je fakt, že alkohol může snížit glykémii, ale zároveň je obtížné rozpoznat příznaky tohoto stavu. Můžete mít pocit, že jste prostě opilí, ačkoli vám právě dramaticky poklesla glykémie. Ostatní si vaše chování mohou interpretovat jako obyčejnou opilost, i když vědí, že máte cukrovku!

Několik pravidel pro pití alkoholu při diabetu

1. Vždy je lepší nepít. Pokud jste ve společnosti, kde se pije, a Vy zájem nemáte, klidně to sveďte na cukrovku a nenechte se manipulovat.

2. Pokud pijete, snažte se konzumovat jen minimum alkoholu. Držte se limitu jedna, max. dvě skleničky vína, jeden panák. Diabetik by měl pít pouze do té míry, aby si byl schopen správně dávkovat inzulin a vyhodnotit změřenou glykémii a současně aby na sobě ještě poznal symptomy hypoglykémie.

3. Pivo obsahuje jen málo alkoholu, takže při konzumaci rozumného množství nemusí glykémii snižovat, na druhou stranu má velice vysoký glykemický index – sacharidy v něm obsažené, hlavně maltóza, se dostanou rychle do krve.

4. Většina vín má obsah sacharidů relativně nízký a při vypití většího množství bude glykémii snižovat. Je proto dobré k pití vína i něco přikusovat, ideálně potraviny se středním či nízkým glykemickým indexem, které budou glykémii zvyšovat postupně – odbourávání alkoholu je totiž proces poměrně pomalý. Rozhodně nekombinujte alkohol s moučníky.

Výjimkou jsou dezertní vína, která mívají vyšší obsah cukrů i alkoholu a vytvoří pohyb glykémie typický pro nápoje se sacharidy a alkoholem – nejprve glykémie prudce stoupne a pak naopak padá dolů. U kompenzace glykémie při pití vína je vždy důležité zohlednit jak obsah alkoholu, tak i sladkost daného vína.

5. Míchané nápoje obsahují vysoké množství cukru a obtížně odhadnutelný obsah alkoholu. Pro diabetiky nejsou vhodné, protože je velmi těžké vybalancovat jejich efekt na glykémii. Nebezpečí tkví v tom, že prvotní vysoká glykémie způsobená rychlými sacharidy v drinku později vlivem alkoholu výrazně klesá do hypoglykémie. Tento pokles někdy diabetik ještě umocní sám. Třeba když si v reakci na naměřenou hyperglykémii, například když je hladina cukru v krvi 15, neuváženě podá bolus insulinu.

6. Nikdy nepijte na prázdný žaludek – hrozí rychlý nástup hypoglykémie.

7. Zjistěte si obsah sacharidů v různých alkoholických nápojích. Vždy volte ten s minimálním obsahem alkoholu a cukru.

8. Vždy si sebou k dokladům berte kartičku označující váš zdravotní stav a řekněte o své cukrovce všem, kteří vás doprovázejí (měli byste jim také popsat, jak se projevuje hypoglykémie).

Obsah cukru a energie v jednotlivých druzích alkoholických nápojů

Alkohol

Množství

Obsah cukru

kJ

kalorie

Pivo desítka

500 ml

13 g

550

132

Pivo desítka light

500 ml

4,5 g

500

120

Červené víno

2 dcl

1,75 g

550

132

Bílé víno

2 dcl

1,0 g

452

109

Gin

panák

0 g

400

96

Rum

panák

0 g

500

120

Vodka

panák

0 g

463

111

Drogy                                                                         

Nebezpečí nelegálních drog je podobné jako u alkoholu. Některé jednak snižují hladinu cukru v krvi, jiné ji zvyšují. Taneční drogy mohou vést k závažné dehydrataci organismu, konzumace stimulačních drog (pervitin) může vést k narušení stravovacího režimu (hladovění).

Zároveň u osob pod vlivem drog je velmi obtížné rozeznat symptomy hypoglykémie. Drogy jsou návykové, jejich původ je většinou pochybný a často není možné ověřit si, jaký produkt konzumujete.

Pokud i přes všechna upozornění chcete drogy „vyzkoušet“, aspoň minimálně se předem nachystejte:

  • 1. Nechoďte do klubu sami, ale v doprovodu někoho, kdo drogy konzumovat nebude, aby vás hlídal. Popište mu podrobně příznaky hypoglykémie.
  • 2. Drogu si pořiďte od někoho na doporučení, což zvýší šanci, že koupíte čistou drogu.
  • 3. Vezměte si mobil, aby mohla být zavolána v případě nutnosti pomoc.
  • 4. Tzv. tvrdé drogy (LSD, pervitin, heroin) by měly být pro vás tabu.
  • 5. Po návratu domů si ihned změřte glykémii, pokud jste na delším večírku, vezměte si s sebou glukometr a měřte si často glykémii.
  • 6. Vždy s sebou mějte kartičku s informacemi o Vaší nemoci.

ÚČINKY VYBRANÝCH DROG NA PACIENTA S DIABETEM

Alkohol a diabetes

Alkohol ve vyšší dávce může způsobit výraznou hypoglykémii a kolaps i u lidí, kteří jsou zdraví a neužívají antidiabetika. U diabetiků je toto riziko podstatně vyšší. Z tohoto hlediska je zvláště nebezpečná kombinace pití alkoholu a fyzické námahy, i když přiměřená tělesná aktivita za střízliva diabetikům prospívá.

Riziko hypoglykémie se ještě zvýší za situace, kdy pacient vynechá obvyklé jídlo. To je u lidí zneužívajících alkohol běžné už s ohledem na častou nevolnost při kocovině. U diabetiků 1. typu může vést těžší opilost k hypoglykemickému komatu s letálním průběhem. Zneužívání alkoholu je rizikovým faktorem vzniku zánětu slinivky břišní.

Alkohol je kancerogen, podstatně např. zvyšuje riziko rakoviny tlustého střeva, hltanu a u žen rakoviny prsu. Riziko nádorových onemocnění je vyšší i u diabetiků 2. typu. Lze předpokládat že v případně souběžného výskytu diabetu a zneužívání alkoholu se budou rizika potencovat. Alkohol zhoršuje další autoimunitní choroby, které se často vyskytují spolu s diabetem.

Česká republika je zemí s nejvyšší spotřebou piva na jednoho obyvatele. Pacienty je třeba varovat, že alkoholické nápoje, zvláště pivo, zvyšují hmotnost. To ztěžuje léčbu diabetu a působí vyšší výskyt komplikací.

Tabák a diabetes

Diabetes i kouření tabáku představují závažné rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční a nádorových onemocnění. Při jejich souběžném výskytu roste riziko vážných komplikací včetně náhlé srdeční příhody.

Kouření tabáku i diabetes jsou rizikové faktory ischemické cévní mozkové příhody (mrtvice) a při jejich souběhu dochází ke zvýšení rizika. Podobně jako pití alkoholu je i kouření tabáku rizikovým faktorem pro vznik pankreatitidy, tedy zánětu slinivky.

Marihuana a diabetes

Kouření marihuany je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku zhoubných nádorů nebo náhlé srdeční příhody a tato rizika jsou u diabetiků ještě vyšší než v běžné populaci. Dříve tradovaný názor, že látky z konopí by mohly být užitečné při léčbě diabetické polyneuropatie není podložený.

Kontrolovaná studie neprokázala u diabetické polyneuropatie vyšší efektivitu konopného extraktu Sativex proti placebu (Selvarajah a spol., 2010). Zneužívání marihuany je spojeno s vyšším rizikem psychotických stavů. Psychotický stav je u diabetika, který si aplikuje inzulín, zvláště rizikový. U diabetu mohou být kritickým problémem poruchy paměti během intoxikace konopím.

Kofein a diabetes

Káva požitá s jídlem neovlivňuje glykémii ani hladinu inzulínu, proto se z tohoto hlediska považuje za bezpečnou. Jiní autoři dokonce vnímají pití kávy a čaje ve vztahu k cukrovce 2. typu za ochranný faktor. Závislost na kofeinu je sice možná, ale vzácná.

Další stimulancia, MDMA, kokain a diabetes

Při těžké intoxikaci budivými látkami může mimo jiné dojít k srdečním komplikacím a lze předpokládat, že diabetes toto riziko ještě zvýší. V souvislosti se zneužíváním MDMA a náhle zvýšenou fyzickou aktivitou byla popsána ketoacidóza. Diabetická katoacidóza se také často objevovala při zneužívání kokainu a lze předpokládat že tato komplikace bude častá i v případě zneužívání metamfetaminu (pervitinu).

Kromě biologických faktorů se u této skupiny látek uplatňuje i jejich vliv na vnímání reality a chování během intoxikace i po jejím skončení. Halucinace, paranoidita, hyperaktivita, tendence se fyzický přepínat bývají střídány vyčerpáním a těžkým útlumem.

Poměrně často také dochází k déle trvajícím psychotickým stavům. Je jasné, že kompenzace diabetu je za této situace nemožná.Typický je také nepravidelný příjem potravy – hladovění při intoxikaci a přejídání se po jejím odeznění, což léčbu diabetu podstatně ztěžuje.

Opiáty a diabetes

Diabetes zvyšuje senzitivitu vůči opiátům a urychluje vznik závislosti na této skupině látek.• Většina závislých na opiátech má zácpu a poruchy trávení. Jejich strava často sestává převážně ze sladkostí, např. sušenek. Takové stravovací návyky léčbu diabetu podstatně komplikují. Další komplikaci představují odvykací stavy někdy provázené průjmy a zvracením.

Sedativa a diabetes

V současnosti u nás představuje závažný problém závislost na benzodiazepinech. Tu provází vleklé, často měsíce trvající úzkostné stavy při odvykacích obtížích. Uvedené obtíže ztěžují abstinenci, soustředění, duševní výkonnost, a tak komplikují spolupráci při léčbě diabetu.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang