Mor 21. století? Civilizační choroby, nemoci a onemocnění

Před odchodem do práce člověk stihne silnou kávu, snídani sfoukne v McDonaldu, oběd kvůli pracovnímu vytížení nestíhá a večer do sebe nasype, co kde najde. Spěšné životní tempo nebrání dopřát si krabičku cigaret denně, na návštěvu bazénu si však člověk hledá čas jen těžko. Všechny tyto faktory mohou vyvolávat civilizační choroby. Co to přesně je? A jak jim předcházet? O tom pojednává následující článek.

Mezi civilizační choroby jsou totiž řazeny zdravotní problémy způsobené tím, že moderní člověk není schopen vyrovnat se s veškerým komfortem, možnostmi a vymoženostmi, které mu současný svět nabízí.

Civilizační onemocnění

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, kromě spousty výhod (prestižní zaměstnání, desítky typů a značek jednoho výrobku, dvě auta na jednu rodinu atd.) přináší současný komfortní způsob života i řadu rizik, která mohou způsobit velké zdravotní problémy a mnohdy i smrt.

Obezita, cukrovka, srdečně-cévní onemocnění, zánětlivá revmatická onemocnění kloubů, předčasné porody a potraty, deprese či únavový syndrom. To jsou jen některé z řady chorob, které současná medicína označuje jako civilizační onemocnění.

Kvůli čemu vznikají? Příčin je hned několik, všechny však souvisí s pohodlným životním stylem a finančním zabezpečením, které umožňuje dopřávat si množství jídla i jinak ukájet své potřeby. Cena za to je však vysoká. Přemrštěné nároky, jež jsou na člověka kladeny, často působí negativně na psychickou i fyzickou stránku.

Někteří lidé údajně za den ujdou maximálně pár desítek metrů – do práce jedou autem, v zaměstnání se pohybují mezi kanceláří, bufetem a výtahem a domů, kde usednou buď opět ke svým počítačům, k televizorům, či v lepším případě ke knize, se dopravují opět autem.

Pokud se navíc k tomuto sedavému stylu života ještě přidá stravování se ve fast foodech, kouření a nadměrná konzumace alkoholu, mají nakročeno k velkým zdravotním problémům již ve středním i mladším věku.

Co jsou to civilizační nemoci?

Termín civilizační nemoci označuje širokou škálu zdravotních potíží, které v průběhu lidské historie souvisely s rozvojem civilizací a technologickým pokrokem. Jsou považovány za důsledek toho, že lidé žijí sedavějším způsobem života, mají méně fyzické aktivity a větší přístup k polotovarům a vysoce kalorickým potravinám, což může vést k obezitě.

Tyto nemoci jsou způsobeny faktory, jako je urbanizace, znečištění, změny ve stravování a životním stylu a šíření některých patogenů. Tato onemocnění jsou obecně chronického charakteru a mohou mít významný dopad na zdraví, což vede k invaliditě a předčasnému úmrtí.

Nárůst civilizačních nemocí souvisí s několika trendy v moderní společnosti, včetně zvýšeného sedavého způsobu života a dostupnosti více zpracovaných a vysoce kalorických potravin. Kromě toho jsou s nárůstem některých typů chronických onemocnění spojovány také změny v zemědělských postupech a zavádění chemických látek, jako jsou pesticidy a hnojiva.

Civilizační choroby – příklady

Mezi nejčastější civilizační choroby patří kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, obezita, rakovina a poruchy duševního zdraví. Kardiovaskulární onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční a mrtvice, jsou způsobena vysokou hladinou cholesterolu, hypertenzí a kouřením.

Cukrovka je způsobena zvýšenou hladinou cukru v krvi a obezita je způsobena nadbytkem kalorií a tuků ve stravě. Rakovina je způsobena působením určitých látek, jako je tabákový kouř a ultrafialové záření. Duševní poruchy, jako jsou deprese, úzkost a bipolární porucha, jsou způsobeny chemickou nerovnováhou v mozku.

Mezi příklady civilizačních chorob patří autoimunitní poruchy, jako je lupus a revmatoidní artritida, a respirační onemocnění, jako je astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Autoimunitní poruchy jsou způsobeny tím, že vlastní imunitní systém napadá sám sebe. Respirační onemocnění jsou způsobena vystavením škodlivinám, alergenům a dalším dráždivým látkám.

Mezi nejrizikovější a nejčastější civilizační choroby patří rakovina. Rakovina je jednou z hlavních příčin úmrtí na světě. Je to nemoc, která každoročně postihuje miliony lidí.

Rakovina je skupina onemocnění, která zahrnují abnormální růst buněk. Může postihnout kteroukoli část těla a je způsobena zmíněným nekontrolovaným růstem buněk. Může být způsobena faktory životního prostředí, stravy a životního stylu a často souvisí s genetickými mutacemi.

Příznaky rakoviny se liší v závislosti na typu, nicméně mohou zahrnovat například nevysvětlitelný úbytek hmotnosti, únavu, bolest, svědění a změny na kůži. Diagnóza se stanovuje pomocí různých vyšetření, jako jsou zobrazovací vyšetření, biopsie a krevní testy.

Riziko vzniku rakoviny mohou pomoci snížit preventivní opatření, jako je vyvarování se užívání tabáku, omezení konzumace alkoholu, udržování zdravé hmotnosti a používání opalovacích krémů. Včasné odhalení je rovněž důležité pro zvýšení šancí na úspěšnou léčbu.

Vliv stravovacích návyků na civilizační onemocnění

Výskyt civilizačních onemocnění je do značné míry přičítán stravovacím návykům. Za nevhodné jsou považovány potraviny s vysokým obsahem cukru a potraviny průmyslově zpracované, dále nedostatek ovoce, zeleniny a dalších potravin bohatých na živiny.

Strava s vysokým obsahem cukru a průmyslově zpracovaných potravin může vést k řadě zdravotních problémů, jako je obezita, srdeční choroby a cukrovka. Těmto onemocněním lze předcházet změnou stravovacích návyků.

Kromě vyvážené stravy je důležité udržovat zdravý životní styl i jinak. Pravidelné cvičení, snižování stresu a dostatečný spánek jsou důležitými součástmi udržení zdraví. Fyzická aktivita může pomoci snížit riziko vzniku některých chronických onemocnění, jako je cukrovka a srdeční choroby. Snížení stresu a dostatečný spánek mohou pomoci snížit riziko deprese, úzkosti a dalších duševních poruch.

Alkohol a cigarety

V dnešním světě je vliv alkoholu a cigaret na civilizační choroby naléhavým problémem. Alkohol a cigarety jsou dvě nejrozšířenější látky na světě. Alkohol může vyvolat řadu zdravotních problémů, včetně onemocnění jater, kardiovaskulárních chorob a rakoviny.

Kouření cigaret může způsobit rakovinu, onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulární onemocnění. Obě látky jsou klasifikovány jako karcinogeny.

Mezi konzumací alkoholu a cigaret a vznikem civilizačních chorob existuje přímá souvislost. Studie zjistily, že kouření a konzumace alkoholu zvyšují riziko vzniku některých typů rakoviny, například rakoviny jícnu, hlavy a krku. Kromě toho je konzumace alkoholu spojena se zvýšeným rizikem vzniku onemocnění jater a kardiovaskulárních chorob.

Vliv alkoholu a cigaret na civilizační choroby se neomezuje pouze na fyzické zdraví. Účinky těchto látek mohou mít hluboký dopad také na duševní zdraví. Nadměrné užívání alkoholu může vést k úzkostem, depresím a závislosti. Kouření je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku depresí a úzkostí.

Jak předcházet civilizačním chorobám

Naštěstí existuje několik způsobů, jak předcházet některým civilizačním chorobám. Prvním způsobem je zdravý životní styl. Cvičení pomáhá snižovat riziko vzniku mnoha nemocí. Každý člověk by se měl snažit alespoň o 30 minut středně intenzivní fyzické aktivity denně. Může se jednat o chůzi, běh, plavání, jízdu na kole nebo dokonce práci na zahradě.

Velký vliv na vznik civilizačních chorob má i konzumace zdravých potravin. Vyvážená strava bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky a zdravé bílkoviny může pomoci snížit riziko vzniku civilizačních chorob. Naopak je dobré se co nejvíce vyhýbat průmyslově zpracovaným a sladkým potravinám.

Člověk by se měl vyvarovat i kouření a nadměrné konzumace alkoholu. Kouření a pití alkoholu mohou zvýšit riziko vzniku civilizačních chorob. Proto je vhodné příjem obojího co nejvíce omezit.

Velmi nebezpečným faktorem ovlivňujícím vznik civilizačních chorob je stres. Stres může vést k nezdravým návykům, jako je přejídání a nečinnost, které mohou zvýšit riziko vzniku civilizačních onemocnění. Každý den je dobré najít si čas na relaxaci a věnovat se aktivitám, které zmírňují stres, například józe nebo meditaci.

Mimo prevenci, kterou může každý člověk vykonávat samostatně, je vhodné se pravidelně radit s odborníkem. Pravidelné prohlídky pomohou odhalit případné zdravotní problémy dříve, než se stanou závažnými. Je tedy dobré si zajistit pravidelné lékařské prohlídky a screeningové testy na všechny nemoci nebo stavy, které mohou hrozit.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang