Léčba obezity

Obezita je obecně civilizační onemocnění, při němž dochází k nahromadění tukových zásob v organismu. Redukce hmotnosti dietou bez odborného dohledu je velmi obtížný proces. V posledních letech se otázka štíhlé linie a její zachování těšila velkému mediálnímu zájmu. Miliony lidí na celém světě se snaží zhubnout a kontrolovat svou hmotnost s rozdílnou mírou úspěchu. Jaká je léčba obezity?

Nadváha a obezita jsou nezdravé, to ví všichni. Mohou způsobit fyzické problémy a choroby jako jsou srdeční a cévní choroby, cukrovka, vysoký krevní tlak nebo například onemocnění kloubů. Navíc mohou mít závažné psychologické následky. Léčba obezity je nutná.

Obezita

Jedná se o individuální poruchu řízení energetiky organismu, která se v poslední době epidemicky rozšířila mezi všechny skupiny obyvatelstva na celém světě, bez ohledu na věk či sociální úroveň. V České republice podle novodobých průzkumů trpí nadváhou 73 % mužů a 57 % žen, z toho obezitou 24 % mužů a 26 % žen. Bohužel většinu těchto lidí cvičení a hubnutí nezajímá.

Velký vliv na tělesnou hmotnost má nastavení klidového metabolismu. Ten je nastaven na určitou klidovou energetickou hladinu výdeje. Rizikovým pro vznik nadváhy je přehnaná úspornost organismu, který vydává málo energie, jíž uloží do svých zásob.

Svůj podíl na nastavení bazálního metabolismu mají genetické predispozice, věk, pohlaví, hormonální změny a další faktory. I to, jak rychlý je lidský metabolismus.

Obezita se dá snadno diagnostikovat dle ukazatele BMI (body mass index), který lze snadno vypočítat dle vzorce: hmotnost (kg)/výška (cm)². Výsledek je pak následující:

  • BMI pod 19 = podvýživa
  • BMI 20–25 = normální váha
  • BMI 25–30 = lehká otylost
  • BMI 30–40 = výrazná otylost
  • BMI nad 40 = morbidní otylost

Tento test však není vhodný pro sportovce a osoby s výraznou svalovou hmotou, neboť nerozlišuje poměr tuků, svalů a kostí na celkové tělesné hmotnosti. 

Komplikace obezity

Obezita je nebezpečné onemocnění především z důvodu komplikací, které ji provází. Velice častá jsou kardiovaskulární onemocnění postihují srdce a oběhovou soustavu. Je to většinou vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční jako je například infarkt myokardu, angína pectoris, a aterosklerotické změny cév, které mohou vést například k mozkové příhodě.

Dále se u obézních lidí lze setkat daleko častěji s metabolickými onemocněními, především s cukrovkou 2. typu (diabetes mellitus), zvýšeným cholesterolem v krvi a mnohdy i dnou.

Vysokým zdravotním rizikem pro lidi s vysokou nadváhou je také větší náchylnost k nádorovým onemocněním. Jedná se především o rakovinu tlustého střeva, prsu, ledvin, děložní sliznice, prostaty, plic a dalších orgánů.

Obezita je velkou zátěží pro kosti a klouby celého těla. To vede ke špatnému držení těla, nadměrnému opotřebení kloubů, snížení pohyblivosti a zánětům kloubů. Proto někteří raději zkouší Atkinsonovu dietu než například cviky na celulitidu.

Většina lidí trpících nadváhou má velice nízké sebevědomí. Nevěří si, trpí depresemi a mají nejrůznější psychické problémy. Ty však opět řeší zvýšeným přísunem potravy. Přitom by pro zvýšení jejich sebevědomí a odstranění depresí stačila obyčejná léčba obezity.

Dalšími komplikacemi mohou být dýchací problémy, kožní problémy, neplodnost, gynekologická onemocnění a onemocnění trávicího traktu.

Všechny komplikace obezity jsou poměrně závažné a nelze je brát na lehkou váhu. Většina z nich může vést dokonce až k předčasným úmrtím, a proto je léčba obezity nevyhnutelná. Pokud je však léčba úspěšná a podaří se snížit hmotnost, začnou zdravotní komplikace ustupovat také.

Léčba obezity

Je bohužel pravidlem, že klienti požádají o pomoc až poté, co u nich vzniknou problémy s nadváhou či obezitou. Přitom je v zájmu všech, aby zásady zdravého stravování a životního stylu byly obecně známé a působily jako prevence.

Proto by poradny měli navštěvovat i ti, kterých se léčba obezity přímo netýká, ale kteří nechtějí při stravování dělat chyby a ubližovat tak svému organismu. 

Poradce je také důležitým motivačním pojítkem v případech, kdy je už klientovo zdraví jeho špatnými stravovacími a životními návyky opravdu ohroženo. Pokud klient přistoupí na sebevzdělávání a má snahu změnit či upravit svůj životní styl, měl by se samozřejmě snažit převést a aplikovat své vědomosti dále do své rodiny. 

Obezitou jsou ohroženi nejen dospělí, ale i děti, které berou jako největší vzor své rodiče. Odborníci by pak měli dbát na správnou osvětu a šířit mezi lidmi myšlenku zdravého životního stylu.