Úzkost – projevy, druhy, léčba a léky

Úzkost je jedním z nejčastějších duševních stavů, který ovlivňuje mnoho jednotlivců po celém světě. Jedná se o komplexní emocionální reakci charakterizovanou pocity neklidu, napětí a obav. Tyto pocity mohou být fyzickými symptomy, stejně jako emocionálními projevy.

Co je dobré o úzkostech vědět? Jak se úzkost projevuje? A jak se léčí?

Shrnutí nejdůležitějších bodů článku

Úzkost je běžná duševní porucha charakterizovaná pocity neklidu, napětí a obav. Může se projevovat fyzickými i psychickými symptomy a omezovat kvalitu života.

Druhy úzkosti: Sociální úzkost: Strach z posuzování a negativních hodnocení v sociálních situacích. Separační úzkost: Intenzivní strach z oddělení od blízkých osob. Celodenní úzkost: Neustálý pocit napětí, nervozity a nejistoty.

Leky: Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), serotoninové a noradrenerginní inhibitory zpětného vychytávání (SNRI), tricyklická antidepresiva (TCA), mirtazapin, buspiron, benzodiazepiny.

Psychoterapie: Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a další formy terapie.

CBD kapky: Kanabidiol (CBD) může zmírňovat úzkost ovlivňováním endokanabinoidního systému (ECS).

Příznaky úzkosti – jak se projevuje úzkost

Způsoby, jak se projevuje úzkost, mohou být různorodé a mohou se projevovat fyzickými i emocionálními symptomy.

Fyzické příznaky úzkosti zahrnují zvýšenou tepovou frekvenci, rychlé dýchání, pocení, závratě, bolesti hlavy, napětí svalů, zažívací potíže nebo dokonce třes rukou či bolest v kříži v klidu.

Emocionální příznaky úzkosti mohou zahrnovat intenzivní strach, nervozitu, napětí, neklid, pocit bezmoci a obavy. Tyto symptomy se mohou objevovat v různých situacích a mohou mít značný vliv na kvalitu života jedince.

Úzkost může mít za následek insomnii nebo-li nespavost. Insomnie test je metoda, jak ji je možné zjistit.

Úzkost dokáže člověka paralyzovat.

Sociální úzkost

Sociální úzkost je stav charakterizovaný výrazným pocitem nervozity, nejistoty a obavy v sociálních situacích. Lidé trpící tímto typem úzkosti často prožívají silný strach z možného negativního hodnocení ostatními. Typické situace, ve kterých se sociální úzkost projevuje, zahrnují setkání s novými lidmi, veřejné projevy, pracovní prezentace a společenské události.

Pro mnohé lidi může být sociální úzkost tak intenzivní, že omezuje jejich schopnost zapojovat se do sociálních aktivit a navazovat nové vztahy. Dlouhodobá sociální úzkost může vést k izolaci a sníženému sebevědomí.

Separační úzkost

Separační úzkost je typ úzkosti spojený s intenzivním strachem z oddělení od příbuzných nebo blízkých osob. Tento typ úzkosti je často spojen s dětmi, které mají problémy s oddělením se od rodičů nebo hlavních pečovatelů.

Děti s separační úzkostí mohou prožívat silnou úzkost při odchodu do školy, při spaní odděleně nebo při trávení času bez rodičů. Tato úzkost může být pro dítě velmi obtěžující a omezující jeho schopnost normálně fungovat ve společnosti.

Celodenní úzkost

Celodenní úzkost je stav, při kterém jedinec prožívá úzkost a obavy téměř neustále, bez ohledu na konkrétní situaci. Lidé s tímto typem úzkosti často prožívají chronický pocit napětí, nervozity a nejistoty. Každodenní činnosti, jako je práce, škola nebo běžné sociální interakce, mohou být pro ně velmi náročné.

Celodenní úzkost může mít negativní dopad na celkovou kvalitu života jedince, omezující jeho schopnost plně se zapojit do života a dosáhnout svého potenciálu.

Dítě pláče, protože je odděleno od svých rodičů.

Léky na úzkost

Úzkostné poruchy patří mezi nejčastější duševní poruchy na světě. Vyznačují se nadměrnými a iracionálními pocity úzkosti, strachu a nervozity, které mohou narušovat každodenní život. Léky na úzkost představují důležitou součást léčby těchto poruch a mohou pacientům přinést značnou úlevu od symptomů.

Mezi běžně používané léky na úzkost patří:

 • Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI): Fluoxetin (Prozac), citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), paroxetin (Paxil), sertralin (Zoloft)
 • Serotoninové a noradrenerginní inhibitory zpětného vychytávání (SNRI): Venlafaxin (Effexor), duloxetin (Cymbalta)
 • Tricyklická antidepresiva (TCA): Amitriptylin (Elavil), imipramin (Tofranil)
 • Mirtazapin (Remeron)
 • Buspiron (BuSpar)
 • Benzodiazepiny: Diazepam (Valium), lorazepam (Ativan), alprazolam (Xanax)

Kromě léků může lékař pacientovi doporučit i psychoterapii, která mu pomůže zvládat úzkost.

Volba nejvhodnějšího léku na úzkost závisí na závažnosti a typu úzkostné poruchy, na individuálních symptomech pacienta, na jeho celkovém zdravotním stavu a na případných dalších lécích, které užívá.

Léky na úzkost a deprese na předpis

Léčba úzkostných a depresivních poruch obvykle zahrnuje kombinaci psychoterapie a farmakoterapie. Léky na předpis hrají v této léčbě důležitou roli a mohou pacientům přinést značnou úlevu od symptomů.

Mezi běžně používané léky na úzkost a deprese na předpis patří:

Antidepresiva:

 • Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI): Fluoxetin (Prozac), citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), paroxetin (Paxil), sertralin (Zoloft)
 • Serotoninové a noradrenerginní inhibitory zpětného vychytávání (SNRI): Venlafaxin (Effexor), duloxetin (Cymbalta)
 • Tricyklická antidepresiva (TCA): Amitriptylin (Elavil), imipramin (Tofranil)
 • Mirtazapin (Remeron)

Benzodiazepiny:

 • Diazepam (Valium)
 • Lorazepam (Ativan)
 • Alprazolam (Xanax)

Další léky:

 • Buspiron (BuSpar)
 • Pregabalin (Lyrica)
 • Gabapentin (Neurontin)

Je důležité si uvědomit, že antidepresiva nemusí začít účinkovat okamžitě a obvykle trvá několik týdnů, než se projeví jejich plný účinek. Pacienti by se také měli vyvarovat náhlého vysazení antidepresiv, protože to může vést k abstinenčním příznakům.

CBD kapky na úzkost

V posledních letech se CBD kapky stávají stále populárnějším doplňkem stravy pro zvládání úzkosti. Kanabidiol (CBD), jedna z hlavních složek konopí, je spojován s řadou potenciálních benefitů pro duševní zdraví, včetně zmírnění úzkostných poruch.

 • Mechanismus účinku: CBD pravděpodobně ovlivňuje endokanabinoidní systém (ECS), komplexní síť receptorů a signalizačních molekul v těle, která hraje důležitou roli v regulaci nálady, stresu a dalších funkcí. CBD může interagovat s ECS a modulovat jeho aktivitu, čímž pomáhá snižovat úzkost a navozovat pocit klidu.
 • Výzkum: Existuje rostoucí množství studií zkoumajících účinky CBD na úzkost. Některé studie prokázaly, že CBD může být účinné při léčbě generalizované úzkostné poruchy (GAD), sociální úzkostné poruchy (SAD) a posttraumatické stresové poruchy (PTSD).
 • Dávkování a bezpečnost: Optimální dávkování CBD pro úzkost se liší v závislosti na individuálních faktorech, jako je závažnost úzkosti, věk a celkový zdravotní stav. CBD je obecně považováno za bezpečné s minimem vedlejších účinků.

CBD kapky představují slibný přístup k léčbě úzkosti. I když je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se plně objasnily jejich účinky a mechanismy, CBD může být pro osoby trpící depresí úzkostnými poruchami cenným doplňkem terapie.

Na stole leží lahvičky s léky. Tyto léky byly předepsány doktorem na úzkostlivé stavy.

Rivotril na úzkost

Rivotril (klonazepam) je benzodiazepinový lék, který se používá k léčbě úzkostných poruch a záchvatů. Působí tak, že tlumí centrální nervový systém a snižuje aktivitu mozkových buněk. Rivotril je dostupný ve formě tablet, perorálního roztoku a injekčního roztoku. Používá se podobně jako lexaurin.

Úzkost: Rivotril je účinný při léčbě různých úzkostných poruch, včetně generalizované úzkostné poruchy (GAD), panické poruchy a sociální úzkostné poruchy. Obvykle se předepisuje krátkodobě k akutní léčbě závažných úzkostných symptomů.

Guajacuran a úzkost

Guajacuran je lék, který se v České republice běžně používá k léčbě svalového napětí a bolesti. Obsahuje dvě hlavní účinné látky: guaifenesin a chlorpromazin. Guaifenesin uvolňuje hlen a usnadňuje vykašlávání, zatímco chlorpromazin je antipsychotikum, které má také zklidňující a uvolňující účinky na svaly.

Úzkost: Guajacuran není schválený pro léčbu úzkosti a neexistují dostatečné důkazy o jeho účinnosti při léčbě této poruchy. Někteří lidé však uvádí, že jim Guajacuran pomáhá zmírnit úzkostné symptomy, pravděpodobně kvůli jeho sedativním vlastnostem.

Nejlepší antidepresiva na úzkost

Neexistuje univerzálně nejlepší antidepresivum na úzkost, protože účinnost a snášenlivost se u jednotlivých pacientů liší. Volba nejvhodnějšího antidepresiva závisí na závažnosti a typu úzkostné poruchy, na individuálních symptomech pacienta, na jeho celkovém zdravotním stavu a na případných dalších lécích, které užívá.

Úzkost – projev dalších onemocnění

Úzkost hraje klíčovou roli v mnoha duševních poruchách, jako je například obsedantně-kompulzivní porucha (OCD), generalizovaná úzkostná porucha (GAD), sociální fobie, bipolární porucha osobnosti a další, včetně poruch příjmu potravy. Další články se zabývají tím, jaké existují u bipolární poruchy příznaky a jaké příznaky má OCD.

Jedná se o přirozenou reakci těla na stres a nebezpečí, která nám pomáhá přežít v obtížných situacích. Naopak příčinou stresu může být např. nespokojenost s vlastním vzhledem, který může vzniknout třeba celulitidou na zadku, břiše či na stehnech.

Správná diagnóza a léčba úzkosti jsou klíčové pro zlepšení života jedinců trpících touto poruchou. Diagnostika umožňuje identifikovat konkrétní typy úzkosti a navrhnout vhodnou léčbu, která může zahrnovat léky, terapii nebo kombinaci obou. Správná léčba může snížit symptomy úzkosti, zlepšit každodenní funkcionování, zvýšit celkovou kvalitu života nebo i pomoci se snížením tlaku.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang