Osobní a motivační dopis vzor

Znalost psaní dopisů, ať už obchodních, nebo osobních, je dovednost, kterou potřebuje každý. Někdy se jedná o krátké neformální e-maily. Jindy to jsou vysoce uhlazené dopisy pro firemní korespondenci či motivační dopisy. Jaký má mít motivační dopis sloh? Kde najít vzory motivačních dopisů? Jak na osobní dopis a kde najít jeho vzor?

Motivační dopis vzor i osobní dopis vzor lze snadno nalézt na nejrůznějších webových portálech. Je však vhodné vložit především do osobního dopisu trochu originality, a na to vzor často nemyslí. Zde jsou osvědčené postupy pro psaní formálních i neformálních dopisů.

Většinou se motivační dopis odesílá v elektronické verzi, ale je možné se stále setkat se společnostmi, které vyžadují odeslání motivačního dopisu poštou. V tu chvíli se hodí oprášit si znalosti, jak psát adresu na obálku.

Osobní dopis – vzor

S dnešními novými technologiemi je zlatý věk ručně psaných dopisů možná minulostí. Ovšem obdržet dlouhý dopis se zprávami je stále příjemné a jsou chvíle, kdy nic jiného než dopis zaslaný poštou nepomůže. Ať už jde o dopis psaný ručně, tištěný nebo psaný na stroji, standardní formát dopisu se nezměnil.

Osobní dopisy jsou účinným způsobem, jak navázat kontakt s přáteli, rodinnými příslušníky, obchodními partnery a dalšími osobami, kterému e-maily a textové zprávy nemohou konkurovat. Jejich psaní však může být náročné. Pochopení standardní struktury dopisu a vzor osobního dopisu pomůže vlastní dopis rychleji sestavit.

Osobní dopis má tyto tři základní části:

 • úvodní část – oslovení a datum
 • tělo
 • závěr dopisu

Tuto strukturu by měl udržet každý správný osobní dopis.

Vzor osobního dopisu – úvod

Pokud tiskopisy použité pro osobní dopis neobsahují předtištěnou adresu, je vhodné ji umístit do pravého horního rohu první strany.

O jeden nebo dva řádky níže následuje datum. Pokud je adresa odesílatele již předtištěna, umísťuje se datum do pravého horního rohu první strany.

Vzor osobního dopisu – tělo dopisu

V nejlepších dopisech se člověk podělí o novinky a informace, smíchá dobré zprávy se špatnými, odpoví na položené otázky nebo novinky sdělené v předchozím dopise a zeptá se na příjemce.

V klasickém osobním dopise lze uvádět i soukromé a citlivé informace, které by se jiní neměli dozvědět. U emailů se toto nedoporučuje. Je velmi pravděpodobné, že dopis zaslaný poštou zůstane soukromý. Naopak dopis zaslaný e-mailem může být snadno přeposlán, ať už neúmyslně nebo úmyslně.

Jak ukončit osobní dopis – vzor

Existuje několik různých způsobů, jak dopis ukončit, v závislosti na tom, komu je posílán. Ideální je dopis končit něčím pozitivním a pokud to jde, zakončit osobní dopis něčím, s čím se korespondent může ztotožnit.

Preferovanou větou pro ukončení dopisu ve formální, společenské nebo obchodní korespondenci je „S pozdravem“. Formulace „S upřímným pozdravem“ a „S vřelým pozdravem“ vyplňují příjemnou mezeru mezi formálními a důvěrnějšími závěry.

Nejčastěji používané přátelské závěry dopisů jsou „Srdečně“ s „S láskou“. Závěr „S vděčností“ se používá pouze v případě, že člověk získal nějakou výhodu, například když mu přítel prokázal laskavost.

Pokud člověk píše někomu, koho ještě nikdy neviděl tváří v tvář, hodí se podepsat jménem a příjmením.
V dopisech přátelům nebo obchodním partnerům, kteří odesílatele znají, se sluší uvést jen křestní jméno nebo přezdívku.

Osobní dopis omluvný – vzor

Omluvný dopis slouží k vyjádření lítosti poškozenému, včetně možnosti finančního odškodnění. Jak vypadá vzor omluvného osobního dopisu?

Vzor osobního omluvného dopisu obsahuje tyto části:

 • úvod dopisu
 • střed dopisu
 • omluva
 • uznání chyby
 • závěr dopisu

V úvodu dopisu by hned po pozdravu mělo zaznít, proč odesílatel dopis píše. Ve středu je třeba popsat co se stalo a co udělal odesílatel špatně. V omluvném dopise je nezbytné vzít celou vinu na sebe, rozhodně se nehodí obviňovat druhou stranu.

Následuje upřímná omluva a vyjádření lítosti a pokud možno také zdůvodnění nevhodného jednání a pochybení. V omluvném dopise je třeba uznat chybu, i když si odesílatel myslí, že je vlastně v právu. V závěru se hodí rozloučit a vyslovit přání po zlepšení vztahů.

Pro omluvný osobní dopis se hodí vybrat kvalitní dopisní papír s jemným vzorem namísto klasického bílého kancelářského papíru. Odesílatel by měl dbát i na výběr čisté bílé a nepoškozené obálky.

Podle trestního zákoníku je omluvný dopis brán jako polehčující okolnost v případě spáchání trestného činu.

Životopis a motivační dopis

Při hledání nového zaměstnání se uchazeč neobejde bez životopisu a motivačního dopisu. Životopis vzor a strukturovaný životopis vzor lze běžně nalézt na internetu, běžně dostupný je i životopis vzor ke stažení zdarma.

Motivační dopis, známý také jako průvodní dopis, je dopis, který uchazeč přikládá k životopisu a který je důležitou součástí žádosti o zaměstnání.

Motivační dopis představuje osobu kandidáta. Prokazuje, že kandidát má dovednosti i profesní zkušenosti, které personalista požaduje. Na konkurenčním trhu práce musí kandidát vědět, jak jej sepsat správně. Hodí se prozkoumat vzory motivačních dopisů a ten vlastní napsat co nejlépe.

Vzorový motivační dopis

Motivační dopis je formální představení se personalistovi před tím, než si přečte samotný životopis. Ve vzorovém motivačním dopise se obvykle uvádí, proč je kandidát pro danou pozici vhodný, vyzdvihují se jeho relevantní zkušenosti a podrobně se popisuje, proč o danou práci stojí.

Jak napsat vzorový motivační dopis ve správném pořadí? Tento příklad motivačního dopisu je zaměřen na formální komunikaci, která je při psaní potenciálnímu zamětnavateli či personalistovi nejběžnější. Vzorový motivační dopis splňuje následující parametry.

Záhlaví vzorového motivačního dopisu

Záhlaví motivačního dopisu je samozřejmě první věc, kterou personalista uvidí, takže ho uchazeč o zaměstnání nesmí pokazit.

Osobní údaje kandidáta se nacházejí na pravé straně a měly by obsahovat celé jméno, adresu, e-mailovou adresu a dostupné telefonní číslo.

Na levé straně se uvádí jméno osoby, které kandidát píše, její titul, název společnosti a adresa společnosti. Na závěr je třeba přidat aktuální datum.

Správné oslovení ve vzorech motivačních dopisů

Motivační dopis je nejlepší adresovat přímo čtenáři. Pokud je problém správně formulovat oslovení, dá se použít například formulace „Vážený vedoucí náboru“ či „Vážený personalisto / vážená personalistko. Případně postačí i oslovení „Vážený pane nebo vážená paní“.

Správné představení se ve vzorovém motivačním dopise

Vzory motivačních dopisů nabádají k představení v prvním odstavci. Úvodní část motivačního dopisu musí začít rázně. Je dobré vynechat příliš vágní prohlášení a klišé. Místo toho se hodí upoutat pozornost čtenáře na míru šitým úvodem.

Naštěstí existuje několik triků, kterými si kanidát může pomoci k hladšímu začátku. Při přemýšlení o úvodu motivačního dopisu by si měl kandidát položit tyto otázky:

 • Jsem pro danou společnost nadšený?
 • Mám touhu vykonávat danou pozici?
 • Mám nějaký úspěch, který opravdu vyniká?

Vzorový motivační dopis může začít tím, proč se uchazeč o konkrétní práci uchází. Začít se dá i popisem profesní nebo osobní vášně, která je předpokladem pro vykonávání zaměstnání. Kandidát může ukázat, že jeho úspěchy jsou přesně takové, jaké společnost hledá. Dále je vhodné vysvětlit, proč má uchazeč o danou pozici a/nebo společnost zájem.

Pozor na opakující se jednotvárné vzory motivačních dopisů. Jen málo věcí rozčiluje personalisty více než motivační dopis, který je zjevně zaslán v naprosto stejném formátu na několik různých pracovních nabídek v půlce České republiky. Motivační dopis je vždy nutné přizpůsobit na míru a úvodní část je tím nejlepším místem, kde to lze udělat.

Vzorový motivační dopis ukazuje kvality uchazeče

V další části motivačního dopisu je dobré uvést, jaký prospěch bude mít společnost z přijetí uchazeče a proč je výhodné mít ho ve svém týmu.

Nestačí pouze uvést, že kandidát má určité zkušenosti. Pouhé převyprávění životopisu v motivačním dopise rozhodně není tou správnou cestou. Místo toho je třeba ukázat, proč je člověk skutečně nejlepším možným kandidátem na danou pozici. Jde o to ukázat, ne vyprávět.

Co je opravdu správné ukázat ve vzorovém motivačním dopise? Čísla. Číslované úspěchy dokáží skutečně zprostředkovat úspěchy způsobem, který pouhá slova nedokážou.

Ukončení motivačního dopisu výzvou

V závěru motivačního dopisu se hodí zopakovat zájem o danou pozici, a zároveň vyjádřit zájem o společnost, do které se kandidát hlásí. V předcházejících částech bylo řečeno, proč je kandidát pro společnost ten nejlepší, teď je na čase vyjádřit, proč je společnost ideální pro kandidáta.

Zakončení motivačního dopisu může mít osobnější ráz. Kandidát by měl dát personalistovi jasně najevo, že pozice pro něj není jen další práce, že je to něco víc.

Motivační dopis sloh

Příklad motivačního dopisu si možná mnozí pamatují z hodin českého jazyka. Jaký je správný sloh motivačního dopisu a na co si dát pozor.

Motivační dopis musí být především napsán spisovným jazykem. Není nic horšího než nespisovné výrazy a pravopisné chyby. Autor se musí vyvarovat citově zabarvených výrazů, do slohu motivačního dopisu patří výhradně neutrální jazykové prostředky. Text by měl být stručný a jasný, a přesto by měl personalistu zaujmout.

Motivační dopis – vzor pdf

Vzory motivačních dopisů ve formátu pdf lze běžně nalézt na nejrůznějších webových portálech, včetně Úřadu práce neboli pracáku. Do vyhledávače stačí zadat „motivační dopis vzor pdf“. Pomocí programů na úpravu pdf může zájemce vzor motivačního dopisu upravit podle konkrétních požadavků.

Při používání vzorů motivačních dopisů je nezbytné přidat i osobité a originální formulace. V motivačním dopise má kandidát možnost ukázat co v něm je a čím se liší od ostatních uchazečů. Pouhé okopírování vzoru motivačního dopisu v tom příliš nepomůže. Vzory motivačních dopisů jsou výborná inspirace, chce to však přidat i něco svého.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang