Jak správně napsat adresu na obálku?

Jdete posílat dopis a vypadlo vám, jak správně napsat adresu? Tak čtěte dál.

Začneme tím, že dáme obrázek obálky zepředu. Obrázek je popsán čísly.

Do jedničky napíšeme oslovení čili například Pan či Paní. Do dvojky napíšeme jméno příjemce případně firmu pokud dopis posíláme firmě. Do trojky napíšeme ulici a nezapomeneme číslo ulice. Do čtyřky napíšeme PSČ (poštovní směrovací číslo) a město. Pokud posíláme dopis do ciziny vyplníme i pětku kam vepíšeme zemi (England, Deutchland apod.).

Dále je vhodné pokud vepíšeme do levého horního rohu zpáteční adresu. Protože pak se může dopis či balík vrátit. Příjemce ze zpáteční adresy vyčte, kdo je odesílatel.

Do šestky napíšeme naše jméno. Do sedmičky vepíšeme ulici a číslo domu. Do osmičky napíšeme PSČ a město. Opět pokud posíláme dopis do zahraničí napíšeme naši zemi a to do devítky.

Tato dovednost se hodí například při psaní osobních nebo motivačních dopisů. Vzory motivačních dopisů i návod jak nejlépe napsat osobní dopis lze najít na nejrůznějších webových portálech.

TIP: Tak jako má nadepsání obálky svá pravidla, tak mají svůj řád i různé slohové útvary. Jedním z nich je i recenze.