Jak správně napsat adresu na obálku?

V dnešní digitální době je velmi běžné zapomenout i takové základní věci, jako je způsob, jak správně napsat adresu na obálku. Není se vůbec čemu divit, co člověk pravidelně neprocvičuje, velmi snadno zapomene. Jak napsat adresu na obálku se sice běžně učí už na základní škole, nicméně pokud člověk pravidelně neodesílá dopisy, snadno na to zapomene. Jak tedy psát adresu na obálku?

Správně napsaná adresa na dopis je základem úspěšného a rychlého doručení poštovní zásilky. Přesto v tom spousta lidí chybuje a přidělává si zbytečné starosti. V běžném životě totiž některé instituce a úřady stále používají ke komunikaci starou dobrou poštu, jako například obálky s červeným pruhem.

Pokud je potřeba odeslat důležitý dopis, je potřeba se soustředit na to, co napsat na obálku dopisu. Kdyby totiž dopis třeba nedorazil, nebo se dokonce někde ztratil, mohlo by být zaděláno na pořádný problém.

Kam se píše adresa na obálku

Základem úspěšného doručení zásilky je adresa napsaná ve správné části obálky. Adresa odesílatele musí být napsána v levém horním rohu. Píše se kvůli tomu, aby bylo možné případně dopis odeslat zpět. Naopak adresa příjemce, tedy osoby, které se dopis posílá, se nachází v pravém dolním rohu obálky.

V pravém horním rohu pak bude nalepena poštovní známka odpovídající hodnoty. Cena známky se obvykle odvíjí od hmotnosti poštovní zásilky, rychlosti doručení či odesílání do cizí země. Známky bývají pro tento účel označeny písmeny, která znamenají hodnotu známky. Je možné si vybírat z nepřeberného množství motivů a projevit tak kreativitu.

Správné psaní adres na obálku

Obvykle se dají koupit obálky s již předtištěnými řádky a kolonkami pro poštovní směrovací číslo a místem pro nalepení známky. To velmi zjednodušuje psaní adresy na dopis a eliminuje potenciální chyby. Pokud předtištěná obálka není k dispozici, postačí i obyčejná bílá. Jak se tedy píše adresa a další náležitosti na obálce?

Směrem odshora dolů se píší jednotlivé řádky následovně:

 • do prvního řádku se napíše oslovení čili například Pan či Paní
 • do druhého pak jméno příjemce, případně firmy, pokud by byl dopis posílán do nějaké společnosti 
 • na třetí řádek se napíše ulice i s číslem popisným
 • nakonec do čtvrtého řádku se napíše PSČ (poštovní směrovací číslo) a město
 • pokud je psaní posíláno do ciziny, je potřeba vyplnit i poslední řádek, kam se vepíše země určení (England, Deutchland apod.)

Dále je vhodné do levého horního rohu vepsat zpáteční adresu, protože pak se může dopis či balík případně vrátit odesílateli. Zároveň příjemce ze zpáteční adresy vyčte, kdo je odesílatel a může na dopis rovnou odpovědět bez zjišťování adresy.

Jak se píše adresa pro zpáteční doručení? Do levého horního rohu se píší údaje odshora směrem dolů následovně:

 • na první řádek bude patřit jméno a příjmení
 • do druhého řádku se vepíše ulice a číslo domu
 • do třetího se napíše PSČ a město
 • pokud se posílá psaní nebo balík do zahraničí, napíše se země, ze které odesílatel dopis odesílá, tedy nejčastěji Česká republika

Pokud člověk neví, jak správně podepsat obálku, nemusí si s tím dělat starosti. Stačí pouze napsat do levého horního rohu jméno a příjmení. Obálku není potřeba již více podepisovat. Pak už nezbývá nic jiného, než nalepit do pravého horního rohu poštovní známku odpovídající hodnoty, zalepit obálku a hodit ji do nejbližší poštovní schránky.

Psaní adres na obálku není vůbec žádná věda. Stačí pouze trocha pozornosti. Pokud si člověk stále není jistý, co napsat na obálku dopisu, není žádná ostuda požádat o pomoc třeba babičku nebo maminku. Ty určitě rády poradí a mají s psaním adres na obálku dlouholeté zkušenosti.

Psaní adresy na dopis není vůbec složité.
Psaní adresy na dopis není vůbec složité.

Co je to doporučený dopis

Doporučený dopis, správně nazývaný doporučené psaní, je služba poskytovaná Českou poštou. Prostřednictvím doporučeného psaní lze bezpečně posílat písemná sdělení, úřední dokumenty, listiny a drobné předměty, neboť Česká pošta za jejich doručení ručí.

Pokud dojde k jeho poškození nebo ztrátě zásilky, Česká pošta je povinna uhradit odesílateli paušální částku. Velká výhoda doporučeného dopisu spočívá v tom, že jako důkaz o odeslání zásilky slouží podací lístek.

Pokud se chce odesílatel ujistit, že byl dopis skutečně doručen do rukou adresáta, může si jako doplňkovou službu zvolit potvrzení o doručení zásilky. Této službě se říká tzv. dodejka, která stojí zhruba 20 korun. Není-li adresát v místě bydliště zastižen, dopis je zpravidla uložen na poště.

Jak nadepsat doporučený dopis

Jak nadepsat doporučený dopis? Na přední stranu obálky doporučeného dopisu se napíše adresa adresáta i odesílatele. Ideální způsob, jak nadepsat doporučený dopis, je psát čitelným hůlkovým písmem a údaje umístit do pravé spodní části dopisu. Podobně jako u obyčejného psaní nesmí chybět jméno a příjmení, ulice, městská část, město a poštovní směrovací číslo.

Do horního levého rohu se vyplňují stejné údaje o odesílateli. Podoba psaní adres na obálku bude stejná, jako u obyčejného psaní. Rozdíl spočívá ve způsobu odeslání. U běžného dopisu je možné psaní označené známkou rovnou hodit do schránky.

Jak nadepsat doporučený dopis

 • nejlépe použít hůlkové písmo
 • údaje o adresátovi napsat do pravého dolního rohu
 • nezapomenout na jméno, příjmení, ulici, číslo popisné a PSČ
 • doplnit do levého horního rohu adresu odesílatele
 • vyplnit podací lístek

U doporučeného dopisu je nutné vyplnit podací lístek. Podací lístky jsou zdarma k dostání na všech pobočkách České pošty. Jde o malý lístek, na kterém jsou kolonky se stejnými údaji o adresátovi a odesílateli, jako jsou uvedeny na samotném dopisu.

Proces odesílání doporučeného dopisu lze urychlit a zjednodušit prostřednictvím zákaznické karty České pošty, která proces výrazně ulehčuje. Nemusí se totiž vyplňovat podací lístek. K zásilce se dá navíc ještě přidat dodejka, tedy taková dobírka České pošty. Osoba, která si dopis vyzvedne, ji uhradí a odesílateli dojde potvrzení o převzetí.

Kam napsat adresu na balík

Kam napsat adresu na balík a jak nadepsat balík? Někdy to může být trochu oříšek. Parametry údajů a směrnice, kam napsat adresu na balík, se mohou lišiti podle využívané přepravní společnosti. Pokud se píše adresa přímo na balík či krabici, je dobré vybrat horní víko nebo stranu tak, aby byly údaje dobře viditelné.

Zároveň je možné adresu napsat na papír, který se nalepí na balík. Údaje adresáta se píšou do pravé dolní čtvrtiny. Naopak údaje o odesílateli jsou umístěny v levé horní čtvrtině. Pokud si i tak odesílatel neví rady, může pomoci vzor balíku na poštu.

Někteří lidé tyto informace přeškrtnou, nicméně není to podmínkou. Poznámky se pak píší s počátečním velkým písmenem a nachází se vlevo pod údaji o odesílateli. Jakmile je jasné, kam na balík napsat adresu, je možné přejít k vyplňování.

Adresa se začíná psát vždy s počátečním velkým písmenem a všechny řádky jsou zarovnány vlevo. Na konci řádku se nevkládá žádná interpunkce. Pokud se píšou na stejný řádek dva údaje, bývá použita čárka. Adresa obsahuje označení příjemce a místa. Pokud se balík zasílá fyzické osobě, píše se v prvním řádku oslovení (např. Vážený Pan).

Na druhém řádku následuje jméno a příjmení adresáta a je slušností uvést i akademické tituly nebo hodnosti. Další řádek je vyplněn informací o ulici, náměstí atd. U ulice se uvádí i číslo popisné. Poslední řádek je obsazen poštovním směrovacím číslem a zároveň názvem adresní pošty. PSČ je rozčleněno na trojčíslí a dvojčíslí oddělené mezerou.

Zásilky adresované právnickým osobám musí obsahovat přesný název firmy, podniku či úřadu. Je možné také uvést třeba jméno pracovníka. Pokud je na prvním místě v adrese uvedena právnická osoba a na druhém fyzická osoba, za adresáta se považuje právnická osoba. Jestliže je to naopak, za adresáta se považuje fyzická osoba.

Pokud by se balík posílal do jiné země, je potřeba místo, kam napsat na balík adresu, upravit zvyklostem daného státu. Nemusí se jednat o vůbec nic složitého, pokud si člověk na internetu vyhledá konkrétní podobu, jak napsat adresu správně.

Správně napsaná adresa na balíku je základem rychlého doučení.
Správně napsaná adresa na balíku je základem rychlého doučení.

Kdy se hodí znalost, jak napsat adresu na obálku

I když se v dnešní době komunikuje téměř výhradně elektronicky, stále se najdou společnosti a instituce, které posílají důležitá psaní v papírové podobě, prostřednictvím pošty. Vědět, jak se píše adresa například na dopis, je tedy stále důležité.

Znalost, jak psát adresu na obálku, využije i mladá generace. Například při komunikaci s vysokými školami v průběhu přijímacího řízení či odvolání. Pokud je psaní velmi důležité, je vodné zvážit doporučené psaní. V tu chvíli se hodí i informace, jak nadepsat doporučený dopis. Pokud si chce být člověk opravdu jistý, kde se jeho dopis nachází, je dobré využít sledování zásilky České pošty.

Někteří lidé si také stále rádi posílají dopisy či pohledy například z dovolené. I když se to může zdát trochu staromódní, je krásné dostat psaný dopis od někoho blízkého. I v tomto případě se bude hodit zkušenost s tím, jak napsat adresu na obálku dopisu.

TIP: Tak jako má nadepsání obálky svá pravidla, tak mají svůj řád i různé slohové útvary. Jedním z nich je i recenze.

Mimo jiné se tato dovednost hodí například při psaní osobních nebo motivačních dopisů. Vzory motivačních dopisů i návod, jak nejlépe napsat osobní dopis, lze najít na nejrůznějších webových portálech.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang