Evidenční kontrola vozidla – cena, platnost, protokol

Evidenční kontrola vozidla představuje klíčový prvek pro zajištění bezpečnosti a dodržování technických standardů na českých silnicích. Jedná se o důležitý proces, který fyzicky prověřuje každé vozidlo, ať už registrované nebo evidované, a ověřuje, zda odpovídá uvedeným údajům ve velkém a malém technickém průkazu či osvědčení o technické způsobilosti. Cílem této kontroly je zajistit, že vozidlo splňuje přísná bezpečnostní a technická kritéria, a tím minimalizovat riziko nehod a zajišťovat bezproblémový provoz na našich silnicích.

Tento článek se zaměří na důležitost a postup evidenční kontroly vozidla v České republice. Odpoví na otázky, co je to evidenční kontrola, co se kontroluje, jaká je cena evidenční kontroly či platnost evidenčního protokolu. Vzhledem k tomu, že v roce 2023 ohledně tohoto tématu proběhly v zákoně změny, je důležité mít relevantní informace.

Evidenční kontrola nebo technická kontrola?

Pro začátek je potřeba vysvětlit, co je vlastně evidenční kontrola. Lidé si ji totiž dost často pletou s technickou kontrolou.

Technická kontrola je pravidelná inspekce a kontrola technického stavu motorových vozidel. Cílem technické kontroly je zabezpečit, aby vozidla na silnicích byla v bezpečném a provozuschopném stavu a splňovala příslušné technické normy a požadavky.

Během technické kontroly jsou různé části vozidla, včetně brzd, světel, pneumatik, emisí a dalších klíčových komponent, důkladně prověřovány. Cílem je identifikovat případné technické nedostatky, které by mohly ovlivnit bezpečnost provozu vozidla nebo mohly narušit životní prostředí.

Pokud vozidlo neprojde technickou kontrolou a má vážné technické nedostatky, může být zakázáno provozovat na veřejných silnicích, dokud nedojde k provedení nezbytných oprav a nedosáhne požadovaných technických standardů. Technická kontrola se obvykle provádí pravidelně každé dva roky.

Je důležité si uvědomit, že technická kontrola je klíčovou součástí zachování bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí, a proto by měla být brána vážně a pravidelně dodržována.

Existuje i spousta dotazů o technické kontrole, která je někdy nazývána STK, jelikož se provádí na stanicích technické kontroly. Jde například o dotazy jako:

 • kolik stojí STK / STK cena
 • prodloužení STK
 • platí STK jako evidenční kontrola

Cena STK neboli technické kontroly se pohybuje okolo jednoho až dvou tisíce korun. Co se týče prodloužení STK, vozidlo musí pravidelně projít technickou kontrolou podle stanoveného intervalu. Pokud je vozidlo v souladu s technickými normami a požadavky, obdrží potvrzení o úspěšně provedené technické kontrole.

STK neplatí jako evidenční kontrola. Evidenční kontrola je spíše formální záležitost, kdy se vozidlo nekontroluje tak důkladně a je povinná pouze v některých případech jako například prodej auta. Podrobnější informace o evidenční kontrole přinese pokračování tohoto článku.

Technická kontrola je mnohem důkladnější než evidenční kontrola.

Kdy se provádí evidenční kontrola?

Jak již bylo výše zmíněno, evidenční kontrola není povinná pro všechna vozidla. Kdy tedy musí vozidla podstoupit evidenční kontrolu?

 • Při první registraci vozidla: Nová vozidla musí projít evidenční kontrolou při první registraci na silnicích České republiky.
 • Po změně majitele: Při přepisu majitele musí vozidla podstoupit evidenční kontrolu jako součást převodu vlastnictví.
 • Po ukončení dočasného vyřazení: Pokud bylo vozidlo dočasně vyřazeno z evidence a majitel se rozhodne ho opět provozovat, musí projít evidenční kontrolou.
 • Po změně technických údajů: V případě, že jsou u vozidla provedeny změny technických parametrů, které jsou zaneseny do technického průkazu, musí být provedena evidenční kontrola.
 • Evidenční kontrola vozidel nepodléhajících registraci: Některá vozidla, která nejsou určena pro provoz na veřejných silnicích, jako jsou historická vozidla, veterány, závodní vozy atd., podléhají pravidelné evidenční kontrole.

Od roku 2023 není třeba, aby vozidlo podstupovalo evidenční kontrolu v případě ukončení leasingu a přepisu vozidla na provozovatele.

Důležité je dodržovat příslušné legislativní požadavky a pravidelně podstupovat tuto kontrolu, aby bylo vozidlo v souladu s technickými a bezpečnostními normami.

Co je potřeba k evidenční kontrole?

K evidenční kontrole je potřeba se dostavit s vozidlem, které má projít kontrolou. Dále je třeba předložit následující doklady: doklad totožnosti, malý technický průkaz, velký technický průkaz.

Jak dlouho trvá evidenční kontrola a co se kontroluje?

Evidenční kontrola auta trvá něco okolo 10 minut. Není tak důsledná jako klasická technická kontrola a za předpokladu, že je vše v pořádku, představuje spíše formalitu. Kontroluje se následující:

 • VIN vozidla (identifikační číslo vozidla)
 • typ motoru
 • rozměry pneumatik a ráfků
 • barva karoserie
 • počet míst k sezení
 • výrobní štítek vozidla

Průběh evidenční kontroly spočívá v tom, že se údaje v malém technickém průkazu a údaje ve velkém technickém průkazu porovnají se skutečným stavem vozidla.

Kde se evidenční kontrola provádí

Evidenční kontrola se provádí ve stanicích technické kontroly (STK). Jak vybrat vhodnou STK pro evidenční kontrolu? Není třeba se řídit místem bydliště, je možné se dostavit na jakoukoliv stanici technické kontroly. Ideální a nejpohodlnější je však nebližší STK, tu lze nalézt vyhledáváním na Googlu, např.

 • STK Praha
 • STK Brno
 • STK Ostrava
 • STK Hradec Králové
 • STK Pardubice

Evidenční kontrola nezabere příliš času, nikdy však nelze předem říci, kolik dalších zákazníků se bude ve stanici STK nacházet a vzhledem k tomu, že většina STK na evidenční kontrolu neobjednává, je lepší počítat s delší dobou.

Cena evidenční kontroly

Cena evidenční kontroly se pohybuje kolem pár stovek korun.

STKCena
STK Praha 10450 Kč
STK Brno630 Kč
STK Ostrava 690 Kč
STK Hradec Králové550 Kč
STK Pardubice 600 Kč
STK Olomouc500 Kč

Protokol o evidenční kontole

Výsledkem evidenční kontroly je dokument, který se nazývá protokol o evidenční kontrole. Od roku 2023 se tento doklad vydává elektronicky, a díky tomu ubylo zbytečné papírování například při prodeji auta.

Platnost evidenční kontroly

Platnost protokolu o evidenční kontrole je o března roku 2023 stanovena na 1 rok. Předtím byla platnost evidenční kontroly pouze na měsíc, ale aby nedocházelo ke komplikacím při prodeji vozidla a aby bylo možné vyřídit evidenční kontrolu s předstihem, byla doba prodloužena.

Povinné ručení může chránit jak majitele vozidla, tak i ostatní účastníky silničního provozu před potenciálně vysokými finančními ztrátami a náklady v důsledku nehody.

Povinné ručení

Přestože jsou technická i evidenční kontrola stěžejními tématy v oblasti vlastnění vozidla, je potřeba nezapomínat také na ty další. Například povinné ručení.

Povinné ručení vozidla, známé též jako povinné ručení za škodu způsobenou provozem vozidla, je neodmyslitelnou součástí silničního provozu a jedním z klíčových prvků, které zajišťují finanční ochranu účastníků silničního provozu v případě nehody.

Tento typ pojištění vozidel hraje kritickou roli v zabezpečení majitelů vozidel a ochraně ostatních účastníků provozu před nepředvídatelnými událostmi a finančními zátěžemi.

Povinné ručení je zákonné pojištění vozidla, která kryje škody způsobené třetím stranám, tedy lidem nebo majetku, na něž může majitel vozidla neúmyslně způsobit škodu při provozu na silnicích. To zahrnuje odškodnění za léčebné náklady, léčebnou péči, škody na majetku a další následky nehody.

Toto pojištění je zpravidla vyžadováno zákonem a je podmínkou pro legální provoz vozidla na veřejných silnicích. Majitelé vozidel jsou povinni uzavřít povinné ručení a zajistit jeho pravidelnou platnost. Existují možnosti, jak přijít k nejlevnějšímu povinnému ručení.

Bez platného povinného ručení by nemělo vozidlo oprávnění k účasti v silničním provozu, a to včetně parkování na veřejných místech. Při kontrole na silnici nebo při státní technické kontrole může být požadováno doložení platného pojištění. U povinného ručení je možnost pojištění auta online.

Povinné ručení tedy nejen chrání finanční stabilitu majitele vozidla, ale také přispívá k celkové stabilitě a spolehlivosti silničního provozu. Bez tohoto pojištění by byly následky nehod zatíženy mnohem vyššími náklady pro jednotlivce, což by mohlo vést k vážným ekonomickým a sociálním důsledkům. V konečném důsledku je povinné ručení klíčovým nástrojem pro zajištění bezpečnosti a ochrany všech účastníků silničního provozu.


© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang