Jak na přepis auta – co je potřeba

prepis-auta

Prodej či nákup ojetého auta je administrativně náročnější záležitostí, než pořízení si vozu zbrusu nového. Především je potřeba změnit povinné ručení a přepsat majitele. Co vše je k přepisu auta potřeba a kde lze tento úkon provést?

Z pohledu prodávajícího, který hledá kupce pro své ojeté auto, je nejdůležitější sepsat kupní smlouvu, zrušit povinné ručení (zelenou kartu), provést evidenční kontrolu automobilu a auto přepsat na nového majitele. Přičemž již několik let odpadá povinnost vůz odhlašovat z registru vozidel a opětovně jej přihlašovat již pod jménem nového vlastníka. Kupující by měl být při nákupu automobilu vždy obezřetný, pečlivě si pročíst smlouvu a auto zkontrolovat.

Převod auta není nic složitého, je však nutné znát přesný postup.

Slyšeli jste o pronájmu Beast? Můžete si pronajmout Teslu přímo na ulici. Neváhejte použít slevový kód RU1RW5CPUU a stáhnout aplikaci zde >

Zrušení povinného ručení

Zrušení povinného ručení je v případě prodeje vozu jednoduchým úkonem. Není třeba čekat na výpovědní lhůtu. Zákonné pojištění automaticky zaniká dnem nahlášením změny pojišťovně nebo zasláním kopie velkého techničáku, na němž je vyznačen nový majitel vozu.

V jiných případech je nutné čekat jeden měsíc na vypršení výpovědní lhůty. Například při nahlášení pojistné události. Chce-li motorista ukončit povinné ručení ke dni vypršení pojistného období, musí tento požadavek nahlásit pojišťovně minimálně 6 týdnů předem.

Přepis auta

Přepis auta se provádí na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností a rovněž na libovolném registru vozidel obce s rozšířenou působností. Není nutné, aby byl přepis auta prováděn na úřadu, do něhož prodejce spadá na základě svého trvalého pobytu.

K přepisu vozidla je potřeba s sebou na úřad donést velký technický průkaz a plnou moc prodávajícího, není-li u přepisu osobně přítomen. Dále originál smlouvy o koupit auta, malý i velký TP, zelenou kartu (doklad o povinném ručení), občanský průkaz a protokol o evidenční kontrole ne starší než 30 dní. Evidenční prohlídka má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozu odpovídá stavu uvedenému na technickém průkazu.

Přihlášení auta

Přihlášení auta se týká hlavně vozidel nových, která zatím neměla, respektive nemají vlastníka. Přihlášení auta by měl za kupce vyřizovat prodejce, avšak řidič tak může učinit z důvodu úspory času i sám. S novým autem může přejet od prodejce k úřadu registrace se zelenou papírovou převozní značkou. Tak však platí pouhých 10 dní a nelze s ní překročit hranice České republiky.

U registrace je potřeba doložit občanský průkaz, kupní smlouvu, zelenou kartu a velký technický průkaz. Úřad obce s rozšířenou působností novému majiteli vozu předá malý TP a registrační značky. Správní poplatek za přihlášení činí 800 Kč.

Odhlášení auta

Odhlášení auta se děje z jiných důvodů než z příčin přepisu vozu. Automobil je zpravidla odhlašován buď trvale nebo dočasně. Trvale, pokud již dosloužil svému účelu a není pojízdný. Tomu předchází ekologická likvidace vraků, bez jejíhož absolvování nelze auto z registru odhlásit.

K dočasnému odhlášení auta je přistupováno v případech, kdy se vlastník vozu rozhodne auto dlouhodobě nepoužívat (vlekoucí se nemoc, plánovaná operace, dlouhodobá přestavba vozidla, odjezd do ciziny, sezónní ježdění, apod.). Říká se tomu také uložení značek do depozitu.

Majitel vozu se k takovému kroku uchyluje z toho důvodu, aby se na něj nevztahovala povinnost hradit povinné ručení, byť by auto stálo na zahradě vlastního pozemku.

Dálniční známka

K provozu auta na pozemních komunikacích, respektive na dálnicích, se váže povinnost vlastnit dálniční známku. Lze si ji pořídit na čerpacích stanicích, avšak mnohem pohodlněji online s volitelným začátkem platnosti.

Dálniční známka je nepřenosná, nebo se to alespoň tvrdí. Je tomu skutečně tak? Odpověď lze najít v tomto článku.

Platnost dálniční známky je různorodá. Roční vychází na 1 500 Kč, měsíční (30denní) na 440 Kč a 10denní na 310 Kč. K jejímu zakoupení na edalnice.cz postačí uvést stát registrace vozidla, SPZ a počátek platnosti dálniční známky.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang