Diabetes a těhotenství

Cukrovka vzniklá v těhotenství – těhotenská cukrovka se vyskytuje asi u 5 – 9 % všech těhotenství (jiné zdroje uvádějí 3 – 8 %) a její výskyt stále stoupá. Z části je to dáno tím, že ženy jsou dnes důsledněji na její přítomnost vyšetřovány, ovšem například i tím, že těhotenství jsou stále více odsouvána do pozdějšího věku, kdy je riziko vzniku těhotenské cukrovky vyšší v důsledku stárnutí metabolismu, který už hůře zvládá nároky těhotenství.