Příčiny, rizika a projevy těhotenské cukrovky

Těhotenská cukrovka vzniká pouze u žen, které k tomuto onemocnění mají vrozenou dispozici – jedná se o poruchu souboru genů, které ovlivňují tvorbu inzulínu ve slinivce (inzulínovou sekreci) a citlivost tkání na působení inzulínu (inzulínovou senzitivitu).

Jaké jsou příčiny těhotenské cukrovky?

Těhotenská cukrovka vzniká pouze u žen, které k tomuto onemocnění mají vrozenou dispozici – jedná se o poruchu souboru genů, které ovlivňují tvorbu inzulínu ve slinivce (inzulínovou sekreci) a citlivost tkání na působení inzulínu (inzulínovou senzitivitu).

Tělo ženy, resp. placenta produkuje v těhotenství některé hormony, které působí proti inzulínu, vyvolávají inzulínovou rezistenci. Je tomu tak u všech těhotných žen, ovšem zdravé ženy bez dispozice k cukrovce si s tímto jevem poradí, jejich slinivka produkuje více inzulínu. U žen s dispozicí k cukrovce jsou tyto „záchranné“ mechanismy omezeny.   

Jaká jsou rizika těhotenské cukrovky? 

Jak bylo naznačeno v úvodu, určitá rizika tu jsou. Organismus dítěte sice kompenzuje zvýšený příjem cukru od matky produkcí vlastního inzulínu, přesto tento cukr a vyšší produkce inzulínu riziková jsou. Dítě matky s cukrovkou více přibývá na váze, při porodu může mít i více než 4000 g, mohou hůře dozrávat jeho tkáně.

Po porodu se mohou u dítěte dále objevit dechové obtíže, poruchy srdečního rytmu nebo horší průběh novorozenecké žloutenky. Dítě je v prvních dnech po porodu navíc ohroženo hypoglykémií – tj. sníženým obsahem cukru v krvi, protože vyšší produkce jeho inzulínu ještě neklesla. Soubor těchto příznaků u dítěte matky se špatně léčenou těhotenskou cukrovkou se nazývá diabetická fetopatie.

Do budoucna mohou být tyto děti ohroženy dalšími komplikacemi – například mají vyšší riziko syndromu poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD), dětské obezity a v dospělosti také cukrovky 2. typu. Pro matku může neléčená těhotenská cukrovka znamenat riziko vyššího krevního tlaku v těhotenství, poruchy jater, porodní poranění a infekce. 

Jak se těhotenská cukrovka projevuje? 

V naprosté většině případů žena tělesně nepociťuje žádné příznaky, neléčená déletrvající cukrovka se může projevit častým a zvýšeným močením, únavou, žízní, častějšími infekcemi zejména kvasinkového původu, horším hojením ran. Těhotenská cukrovka se dá prokázat laboratorním vyšetřením krve (objeví se hyperglykémie).

Cukr se objevuje někdy i moči, proto se moč rutinně testuje na přítomnost bílkoviny a cukru při pravidelných těhotenských kontrolách u gynekologa. Cukr v moči však není průkazný pro existenci cukrovky, proto se při glykosurii provádí další vyšetření krve – na lačno, a pokud je v normě, tak se dělá test po požití glukózy, tzv. orální glukózový toleranční test – oGTT.

OGTT doporučeno u každé těhotné ženy mezi 24. až 28. týdnem těhotenství. Na test odesílá těhotnou ženu ošetřující gynekolog. U žen s vyšším rizikem by měl být test proveden již v 1. trimestru a v případě normálního výsledku znovu zopakován ve 2. trimestru. Jsou-li výsledky opět v normě, naposledy se test provede ve 3. trimestru.

Vyšší riziko mají ženy s nadváhou či obezitou, ženy s cukrovkou či jinými komplikacemi v předchozím těhotenství, ženy po porodu plodu nad 4000 g v předešlém těhotenství, nebo ženy, jejichž příbuzní mají cukrovku 2. typu.