10 minutové cvičení – břicho a střed těla

Desetiminutovka, která se může hodit jako krátké ranní cvičení nebo jako doplněk třeba k běhu nebo józe. Zaměřena je na břicho a střed těla. Komu je 10 minut málo, může si cvičení prodloužit třeba o půlku nebo zdvojnásobit počty opakování.

Cviky nejsou nijak výrazně těžké, proto není od věci je dělat ve vyšším tempu – ale pozor na formu! Rychlost nesmí být na úkor správnosti provedení cviku.

Sed-lehy

10 opakování

Ano, nudněji už asi začít nejde, jedná se ale o ideální způsob, jak zhubnout břicho. Lehnete si na zem, lehce pokrčíte nohy, ruce založíte za hlavou. Zvednete trup a jdete do sedu, klidně až do polohy, kdy bude vaše tělo kolmo k zemi.

Důležité je při pohybu nahoru i zpět zatínat břicho, netahat to rukama a hlavu se snažit mít v prodloužení páteře. K tomu pomůže, když se budete hlavy dotýkat jen velmi zlehka a dívat se do stropu.

Angličáky

10 opakování

Další známý a pro mnohé ne úplně oblíbený cvik. Můžete si ho ale usnadnit, pokud například nechcete posilovat ruce – stačí vynechat klik. Takže jdete ze stoje rukama na zem, skočíte nohama dozadu do polohy prkna, pak zase nohama skočíte k rukám a vyskočíte co nejvíce do výšky.

Kdo chce trochu posílit ruce, ale do klasického kliku se mu nechce, může místo toho z pozice prkna jít celým tělem na zem, pak se zase rychle vyšvihnout, vyskočit nohama k rukám a vyskočit nahoru.

Důležité je hlavně hlídat si tu pozici prkna – nepouštět boky k zemi a shned po doskoku do pozice prkna zafixovat tělo tak, aby i s hlavou tvořilo přímku.

Bicycle

10 opakování (každý zdvih = 1 opakování)

My si klasický bicycle trochu upravíme a budeme zvedat celý trup z podložky. To znamená, že z pozice, kdy jsou záda položená na podložce (ruce za hlavou), trup zvednete a přivedete pravý loket k levému koleni.

Pak zase zpět do lehu, a na druhou stranu. Opět je, stejně jako u prvního cviku, důležité netahat za hlavu a za krk. Pomůže dívat se nahoru a hlavy se dotýkat jen zlehka.

Klik s dotykem špičky pod tělem

10 opakování

Tady už je ten neoblíbený klik, ale můžete ho vynechat, jestli ho opravdu nemáte rádi. Existuje spousta možností, jak si klik usnadnit – buď jít tělem až na zem, nebo dělat klik z kolen.

Tenhle cvik se tedy provádí tak, že uděláte klik a v ten moment, kdy je tělo v horní pozici (v poloze prkna), nadzvednete pravou nohu, pokrčíte ji a přivedete pod tělo, kde se pod tělem dotknete levou rukou špičky pravé nohy.

Je to celkem těžké na udržení rovnováhy, ale o to tu právě jde – posiluje se tím střed těla a je to docela zábavné. Soustředíme se na udržení těla co nejvíce v klidu a také, pokud možno, co nejvíce v přímce!

Provádějte tyto čtyři cviky stále dokola, dokud neuplyne 10 minut.