Cestovní pojištění – proč a jak sjednat?

cestovni_pojisteni

Velká část obyvatel ČR míří do zahraničí bez sjednaného cestovního pojištění do zahraničí. Spoléhají se pouze na svou kartičku pojišťovny. Tento evropský zdravotní průkaz samozřejmě zařídí základní léčbu a hospitalizaci, nicméně jaké jsou další výhody cestovního pojištění a proč ho sjednávat?

Cestovní pojištění je druh nepovinného pojištění, které si může sjednat každý na cesty mimo Českou republiku. Toto pojištění do zahraničí kryje hlavně finanční náklady na léčbu úrazů a nemocí nebo může krýt také náklady spojené se ztrátou zavazadel a poškození třetí osoby.

Co tedy zahrnuje cestovní pojištění a jaké jsou možnosti připojištění? Jak vybrat to nejvíce vhodné cestovní pojištění? Jak pracovat s kalkulačkami pojištění a vyhledat například i srovnání ročního cestovního pojištění?

Co kryje cestovní pojištění?

Po sjednání zdravotního pojištění vzniká plátci nárok na nezbytné lékařské zákroky a léčby. Jedná se o ošetření náhlého úrazu, například zlomeniny, popáleniny a další, ale i o léčbu po zhoršení zdravotního stavu, například bolest zubů, nevolnosti, horečky a podobně. Co je hrazeno z cestovního pojištění?

 • ambulantní ošetření
 • předepsaná léčiva a zdravotnické pomůcky
 • hospitalizace
 • neodkladná operace
 • repatriace – převoz nemocného do ČR
 • převoz tělesných ostatků do ČR
 • zubní ošetření pro odstranění akutní bolesti

Běžně se k cestovnímu pojištění pojí i asistenční služby. Díky nim lze kdykoliv kontaktovat pojišťovnu ve své zemi, kde jejich asistent poradí, jak dále postupovat v zemi, ve které došlo k pojistné události. Tyto služby fungují v českém jazyce 24 hodin denně.

Připojištění k cestovnímu pojištění

Mimo základní služby si lze připlatit i za různá připojištění, jak už to bývá s každým pojištěním. Některé pojišťovny tyto služby nabízejí v základním pojištění do zahraničí, nicméně jinde si na ně musí klient připlatit. Jsou to například:

 • úrazové připojištění – zahrnuje pojistné plnění v případě trvalých následků, či smrti. Je vypláceno pojištěnému po návratu z cesty, nebo pozůstalým osobám
 • připojištění odpovědnosti za způsobené škody – Kryje škody způsobené na zdraví nebo majetku třetí osoby při běžných činnostech (sport, zábava, rekreace, …)
 • připojištění zavazadel – vztahuje se na osobní potřeby, které se berou s sebou na cestu, ale i na prokazatelně pořízené předměty v průběhu cesty
 • připojištění storno poplatků – kryje poplatky domáhané cestovní kanceláří, pokud pojištěný z oprávněného důvodu nemůže odjet
 • připojištění rizikových sportů a další připojištění

Při sjednávání cestovního pojištění je důležité pečlivě prostudovat podmínky a dát si pozor na výluky z pojištění. Sjednávání pojištění do zahraničí online láká k tomu, vše rychle překlikat, ale se čtením podmínek by si člověk měl dát na čas a pozorně se podívat.

Evropský průkaz zdravotního pojištění na cestách

Každý občas ČR, který je pojištění veřejnou pojišťovnou, má v zahraničí nárok na nezbytnou lékařskou péči. Musí ale předložit platný Evropský průkaz zdravotního pojištění, který má dosah jen na země EU a pak platí v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu, ve Švýcarsku, Severní Makedonii a Srbsku.

V případě potřeby lékařského ošetření jsou pak podmínky pro českého pojištěnce a místní pojištěnce úplně stejné. Pojištěnému občanovi ČR se tedy dostane lékařská péče ve stejné kvalitě, jako místním a zároveň pro něj platí stejná pravidla ohledně financování spoluúčasti.

Pojišťovna ale nehradí rozdíl, pokud je léčba v zahraničí mnohonásobně dražší než léčba v České republice. Na základě předložení kartičky pojištěnce v uvedených zemích není hrazena spoluúčast ani repatriace. Náklady na převoz zpět do vlasti si tedy musí člověk uhradit sám.

Cena cestovního pojištění

Faktory, které ovlivňují výši pojistného:

 • délka pobytu
 • destinace
 • věk klienta
 • účel cesty (turistická/pracovní/studijní/cesta se sportovním zaměřením)
 • výběr krytých rizik a připojištění

Pojištění na dovolenou blízko České republiky například Rakousko, Německo, bude pravděpodobně levnější, než pojištění dovolené v Americe, nebo Austrálii. Pokud se jedná o cestu do blízkých evropských destinací, pojištění vyjde klienta i klidně na pár korun za den. Levné cestovní pojištění bude jistě na dovolené blízko své vlasti.

Pokud se někdo chystá cestovat do více zemí, nemusí si sjednávat pojištění do každé země zvlášť. Stačí, když si zvolí tu nejvzdálenější zemi a bude tím pádem platit pouze jedno pojištění. I když toto pojištění bude nejdražší ze všech, bude pořád levnější než po sečtení pojištění do všech zemí.

Výběr cestovního pojištění

K výběru cestovního pojištění přes internet slouží různé weby, které nabízí srovnání cestovního pojištění. Člověk pak vidí přehledně srovnané nabídky cestovního pojištění od nejlevnějšího po nejdražší od různých pojišťoven a stačí pár kliků pro jeho sjednání.

Tyto kalkulačky a srovnávače cestovního pojištění požadují pouze vyplnění osobních údajů pojišťované osoby (věk a počet pojišťovaných osob) a základních údajů o cestě (destinace, datum a typ cesty). Lze si zadat také individuální potřeby, například si každý může vybrat připojištění, jaká chce. Některé srovnávače se ptají také na to, zda pojištěný bude provozovat nějaké rizikové aktivity na dovolené.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang