Allianz

Allianz pojišťovna, a. s. tvoří součást světového pojišťovacího koncernu Allianz Group. Skupina zaměstnává po celém světě přibližně 140 tisíc zaměstnanců a působí ve více než sedmdesáti zemích. Hlavním zaměřením je pojištění podnikatelů a soukromých osob.

Vstup Allianz na český trh se uskutečnil v lednu 1993, kdy se firma postupně dostala mezi největší české pojišťovny. Ze začátku se u nás zaměřovala jenom na životní pojištění. Později přibylo pojištění soukromého majetku s pojištěním odpovědnosti za škodu.

Dále se služby doplnily o pojištění průmyslových rizik, majetkové pojištění podnikatelům, havarijní pojištění a cestovní pojištění. Mnoho lidí je přesvědčeno, že je havarijní pojištění zbytečné. Nicméně někdy se vyplatí, o čemž by mohlo referovat mnoho řidičů.

Na konci roku 2012 se založil Allianz Nadační fond a zde se pojišťovna zaměřuje na zvyšování bezpečnosti provozu na silnicích.

V dalším projektu pomáhá ekologii s programem, v rámci kterého se usiluje o snížení spotřeby energií, papíru a vody. Záměrem je také zvýšení efektivního nakládání s odpady a minimalizování uhlíkové stopy.