Zdravotnické prostředky: pojišťovny zaplatí 13 nových položek, diabetici ušetří

Změny v úhradách zdravotnických prostředků, které začaly platit v průběhu, a především na konci loňského roku, jsou ve velké většině ve prospěch pacientů. Díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění hradí zdravotní pojišťovny nově dalších 13 zdravotnických prostředků a u 14 položek se zvýšila buď úhrada pojišťovnou, nebo počet kusů, které lze čerpat. 

Pro zdravotní pojišťovny bude změna zákona představovat zvýšení úhrad minimálně o 500 milionů korun ročně.

Více úhrad diabetikům

Pozitivní změny zaznamenají pacienti s diabetem, kterým je po novele hrazeno více pomůcek. Například diabetikům, kteří se léčí intenzifikovanou inzulínovou terapií, se hradí nově až 1 500 kusů diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve za rok, zatímco dříve to bylo maximálně 1 000 kusů za rok.

Dětem do 18 let a ženám s těhotenskou cukrovkou bude uhrazeno až 2 500 kusů diagnostických proužků za rok oproti loňským maximálně 1 800 kusům za rok. Pro urychlení celého procesu odpadlo i schvalování úhrady revizním lékařem pojišťovny.

Diabetici používající senzory pro okamžité monitorování glukózy, mají nově nárok na 26 kusů za rok, které jim bude plně hradit zdravotní pojišťovna. Dříve uhradila jen 75 % z ceny a byl i omezený počet kusů podle věku. I zde platí, že nárok na úhradu senzoru na náklady zdravotní pojišťovny nebude schvalovat revizní lékař pojišťovny. 

Diabetici používající systém pro kontinuální monitoraci glukózy, mají nově budget ve výši 60 000 Kč za rok na senzory a vysílače, příp. přijímače. Zde bude nárok na úhradu schvalovat revizní lékař, ovšem jen jednou, a to při první preskripci, kdy ošetřující lékař u konkrétního pacienta tuto léčbu nastaví poprvé.

Nově jsou zařazeny v úhradách od zdravotních pojišťoven i náplasťové inzulínové pumpy pro kratší použití, např. právě při těhotenském – gestačním diabetu.

Co vám nově uhradí zdravotní pojišťovna:

  • náplasťové inzulínové pumpy
  • glukometry s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením

Zvýšená úhrada nebo vyšší počet kusů:

  • diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve (+ neschvaluje již revizní lékař)
  • přijímač a senzor pro okamžitou monitoraci glukózy
  • přijímač, vysílač a senzor pro kontinuální monitoraci glukózy
  • prostředky pro vlhké hojení ran
  • jehly k inzulínovým perům