Konec výmluv: za diabetes 2. typu může mnohem více obezita než geny

Ukazuje se, že obezita je zdaleka největší viník vzniku diabetu. Ovlivňuje jeho vzniku v průběhu života více než zděděné dispozice. Jinými slovy, za diabetes 2. typu si můžeme hlavně sami.

Tyto závěry potvrdila také velká dánská studie, která byla představena na významném odborném kongresu diabetologů v Barceloně.

Studie ukázala, že u padesátníků je riziko vzniku diabetu 2. typu v nejbližších deseti letech až 6x vyšší, pokud jsou obézní, než kdyby měli normální hmotnost. Obezita má na vznik tohoto onemocnění větší vliv i než třeba kouření, pití alkoholu, špatné stravování nebo nedostatek pohybu.

Neznamená to však, že by člověk teď mohl s lehčím srdcem těmto neřestem holdovat, naopak, zásadní je nekouřit, jíst pestře a snažit se o pohyb aspoň třikrát týdně. 

Ví se zhruba o 200 genech, jejichž mutace může přivodit diabetes 2. typu, přesto je zřejmé, že nejsou „silnější“ než tuková tkáň.

Základem prevence diabetu 2. typu má tedy podle autorů zmíněné studie být snaha zhubnout, nebo naopak neztloustnout. Tyto snahy kráčejí samozřejmě ruku v ruce s pohybem a jídelníčkem.

Do studie bylo zahrnuto 57 000 osob a u 10 000 z nich byl známa jejich genetická data. Tito lidé, ve věku 50 – 65 let, byli sledováni po dobu skoro 15 let a čekalo se, kolik z nich bude mít na konci sledování diabetes – bylo to nakonec 50 %. Autoři studie je srovnali s těmi, kteří diabetes nedostali. 

Osoby ve studii měly z třetiny normální hmotnost, 43 % mělo nadváhu (BMI 25 až 30) a 23 % obezitu (BMI více než 30). 53 % popíjelo mírně alkohol, 64 % nekouřilo a polovina vzorku se pravidelně hýbala a měla zdravou dietu. Jinak řečeno, celkem 40 % žilo zdravě, 25 % špatně a 35 % účastníků studie se pohybovalo někde mezi. 

U účastníků bylo také vypočítáno riziko na základě jejich genetických predispozic – 20 % mělo nízké, 60 % střední a 20 % vysoké. 

Suma sumárum se ukázalo, že vysoké genetické riziko zdvojnásobilo riziko vzniku diabetu, špatná životospráva zvýšila riziko diabetu o 18 %, ovšem obezita jej zvýšila šestinásobně.

Současně se potvrdilo, že nízké genetické riziko diabetu před diabetem neochrání, pokud je člověk obézní. A naopak, pokud má geneticky sice nízké riziko, avšak jí a žije nezdravě a je obézní, má riziko, že dostane v blízkých letech diabetes, až 10x vyšší.