Včasná léčba cukrovky prodlužuje život

Lékaři už mají dostatek důkazů o tom, že léčba cukrovky v době, kdy se ještě nestihla projevit příznaky (hubnutí, žízeň, infekce) a vysokou hladinou cukru v krvi, je zásadní pro udržení co nejlepšího zdravotního stavu a prodloužení života bez závažných komplikací.

Těmi jsou srdeční infarkty, poškození očí, poškození ledvin, nervů nebo diabetická noha. Černý, nikoli však nereálný scénář je následující: infarkty mohou končit smrtí, poškození očí slepotou, poškození ledvin jejich selháním a potřebou umělé ledviny, poškození nervů amputacemi nohou.

Kromě toho, že tyto pohromy dramaticky mění kvalitu života pacienta, velice zatěžují zdravotnický systém. Pro představu, roční péče o diabetika s komplikacemi se může vyšplhat až na 5200 eur (cca 130 000 Kč). Když pacient potřebuje hemodialýzu, ta stojí ročně 800 000 Kč.

Pokud náklady na péči o diabetiky spojíme s jejich počtem v ČR (cca 800 000), vyjdou náklady 20 miliard korun ročně! A vzhledem k tomu, že se má relativně brzy počet diabetiků zdvojnásobit, čelíme situaci, kterou si rozpočet Česka zkrátka nemůže dovolit.

Přijít včas je základ

Jaké je řešení? Odborníci se shodují, že jednoznačně včasný záchyt diabetu v populaci a investování do nejčasnějších fází onemocnění, kdy lze ještě zabrzdit rozvoj komplikací. Profesor Milan Kvapil, jeden z předních českých diabetologů, proto zdůrazňuje, že je nezbytné začít u sebe: měli bychom všichni chodit na pravidelné preventivní prohlídky k praktickému lékaři.

Během těchto prohlídek je možné odběrem krve zjistit zvýšené hladiny cukru (glykémie), které ještě nepřinášejí viditelné potíže, ale organismus už poškozují (hodnoty glykémie nad 7 mmol/l). V tu chvíli je nutné zahájit léčbu léky, protože škodlivé procesy už běží.

Kromě hyperglykémie je často potřeba léčit i další přidružené choroby diabetika, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol nebo obezita. Samotná dieta a úprava životosprávy nejsou podle nejnovějších poznatků u diabetika dostačující prevencí pozdějších komplikací.

Léčba cukrovky je v ČR na nejlepší úrovni

Jak uvedl profesor Kvapil, v Česku máme dnes výsledky péče srovnatelné s nejlepšími státy, jakými jsou skandinávské země. Medicína je tedy připravena nabídnout nám z léčby to nelepší. Ani ten nelepší lék však nefunguje, pokud jej pacient nebere. Nutná je zodpovědnost za sebe sama a dobrá spolupráce nemocného s lékařem.

Před lékaři ale leží ještě jeden, velmi těžký každodenní úkol: profesor Kvapil opakovaně a při různých příležitostech zdůrazňuje nutnost tzv. edukace – systematické vzdělávání pacienta o jeho nemoci. Pacient, který je poučen o tom, jak se má chovat, jak má předcházet komplikacím, žije déle a kvalitněji a má méně komplikací.

Současně je ovšem zapotřebí vytvořit programy, které přivedou co nejvíce diabetiků, kteří o své nemoci zatím nevědí, do ordinací praktických lékařů. 

Milníky v léčbě cukrovky

Před rokem 1921: Nebyl znám inzulin, umírali pacienti na cukrovku 1. i 2. typu. Objev inzulinu (podán pacientovi poprvé 1922): První skok v prodlužování života diabetiků (první léčený pacient žil dalších 13 let). Objev antibiotik (čistý penicilin během 2. světové války): Léčba častých infekčních komplikací u diabetu.

Zavedení edukace: Edukovaný pacient žije déle a kvalitněji. Dnes: kompenzace komplikací cukrovky, léčba vysokého cholesterolu a krevního tlaku. Statiny jako léky snižující „zlý“ LDL cholesterol. Dnes a v budoucnosti: Inkretiny v léčbě diabetu (snižují glykémii, nevedou k hypoglykémii, chrání buňky slinivky, jedna jejich skupina snižuje srdečně-cévní riziko až o 30 %).