Poruchy erekce a diabetes

Je dobré vědět, že poruchy erekce (odborně nazývané erektilní dysfunkce) jsou u mužů středního a vyššího věku v běžné populaci poměrně častým zdravotním problémem (v České republice jimi trpí až milion mužů). U diabetiků je pak výskyt poruch erekce ještě 3 – 5x vyšší než u ostatních mužů.

Sex je přirozenou a zpravidla vítanou součástí života. Pokud v sexu něco nefunguje tak, jak by mělo, reagujeme na to širokou škálou negativních pocitů, které zhoršují kvalitu našeho života a ovlivňují partnerský vztah.

Poruchy erekce patří k problémům, se kterými se muži lékařům příliš ochotně a aktivně nesvěřují, protože trpí pocity vlastní nedostatečnosti, ponížení či studu. Dnešní léčebné možnosti jsou ale už poměrně široké a účinné a mohou nabídnout řešení většině mužů na míru.

Nejste v tom sami

Podle odborníků je erektilní dyfunkce definována jako minimálně šest měsíců trvající neschopnost dosažení a udržení erekce. Nejedná se tedy o ojedinělé problémy s dosažením či udržením erekce, které mohou být jednorázově způsobeny třeba stresem, únavou, přepracováním, alkoholem nebo akutním onemocněním.

Co je příčinou poruch erekce?

Z aktuálních lékařských výzkumů vyplývá, že až z 80 % je porucha erekce způsobena tzv. organickými příčinami – většinou postižením cév a nervů, jejichž správná činnost je nezbytnou podmínkou pro dosažení erekce.

Častými příčinami jsou dále hormonální nerovnováha, onemocnění nervů (např. po operaci v pánevní oblasti), přímé postižení topořivých těles penisu nebo celková tělesná onemocnění. Občasné výpadky v sexuálním životě mohou však signalizovat jiná závažná onemocnění, které je potřeba včas odhalit a začít léčit (např. cukrovka, onemocnění srdce).

Erektilní dyfunkce také často upozorňuje na problémy s obezitou a vysokým cholesterolem. Nelze opominout ani psychické problémy, především depresi, která může být příčinou i následkem erektilní dysfunkce. Poruchy erekce mohou způsobit i některé léky.

Příčiny spojené s cukrovkou

U diabetiků jsou příčiny vzniku erektilní dysfunkce částečně podobné těm u mužů v obecné populaci a částečně jsou podmíněné specifickými komplikacemi cukrovky. Poruchy erekce u diabetiků zhusta nastávají dříve než u mužů, kteří diabetem netrpí.

U diabetiků se při vzniku erektilní dysfunkce uplatňuje především vliv postižení nervů v souvislosti s cukrovkou a poškození cév a dysfunkce hladké svaloviny cév v penisu. Diabetici mají také vyšší riziko vzniku aterosklerózy velkých cév, která vede k zužování jejich průsvitu: toto „ucpávání“ může snížit přítok arteriální krve z pánevního řečiště do oblasti penisu.

Roli hraje i postižení malých cév v důsledku cukrovky. Pacient s cukrovkou bývá často léčen nejen antidiabetiky, ale i dalšími léky, které mohou schopnost erekce zhoršovat (jde o některé léky na vysoký tlak, cholesterol, žaludeční vředy, některá antidepresiva, antipsychotika atd.).

Z praxe sexuologů vyplývá, že erektilní dysfunkce u diabetiků často nejsou adekvátně léčeny. Praktický lékař pečující o diabetika nebo diabetolog by se měl na kvalitu sexuálního života pacientů s diabetem aktivně ptát. Současně, pacient by se svému lékaři neměl ostýchat svěřit v případě, že opakovaně pozoruje potíže.

Celou situaci samozřejmě usnadňuje, pokud mezi pacientem a lékařem panuje dobrý vztah a vzájemný respekt a pokud má pacient ve svého lékaře důvěru. Cesta od praktického lékaře či diabetologa vede k specialistům jako je urolog nebo sexuolog (případně též psycholog), kteří mají za úkol účinně a diskrétně pomoci (odhalit příčiny potíží a stanovit individuálně nejvhodnější léčbu).

Jak vzniká erekce

Erekce je výsledkem poměrně složitého procesu, na kterém se podílí nervový, cévní a hormonální systém. Při vzrušení muže jsou podněty zpracovány v mozku a v míše, nervy pak vysílají vzruchy do cévního řečiště. V krátkém čase se nahrne velký objem krve do topořivých těles penisu, která se tak naplňují a zvětšují.

Současně se zúží průsvit žil a tak se výrazně sníží odtok krve z penisu. Takto dochází k ztopoření penisu. Erekce se pak udržuje až do výronu semene (ejakulace) nebo po dobu sexuální stimulace. Poté dojde k obrácení tohoto procesu – tlak v penisu se sníží, krev odteče, penis ochabuje a vrací se do klidové fáze.

Během pohlavního vzrušení se zrychluje srdeční puls a zvyšuje krevní tlak, prohlubuje se dýchání a tvrdnou a vztyčují se prsní bradavky. Dosáhne-li sexuální vzrušení vrcholu, dojde ke stahům chámovodu a spermie z nadvarlete se spolu se sekretem prostaty dostávají do močové trubice. Při následné ejakulaci svaly hráze vypudí rytmickými stahy sperma z močové trubice.

Léčba erektilní dysfunkce

Z pohledu léčby erektilní dysfunkce není podstatné, zda jde o diabetes 1. nebo 2. typu či ostatních typů, léčba se neliší. Vzhledem k možným rychle probíhajícím vazivovým změnám v topořivém tělese penisu je třeba zahájit léčbu poruchy erekce u diabetiků co nejdříve.

Na počátku by se léčení mělo opřít o tři základní pilíře

1. Optimalizace a stabilizace glykémie

Tento pilíř je převážně v rukou diabetologa, který by měl rozhodnout o vhodném postupu a měl by pacienta přiměřeně sledovat. Optimalizace glykemické kontroly vede k oddálení rozvoje poruch cév a nervů, a tím i rozvoje erektilní dysfunkce. Muži s vyššími glykémiemi a horšími výsledky terapie cukrovky trpívají těžšími stupni erektilní dysfunkce a hůře reagují na její léčbu.

2. Zlepšení v oblasti životního stylu

U diabetiků s poruchou erekce se často objevuje obezita a vysoké hladiny tuků v krvi, což komplikuje jejich stav. Pouhá redukce hmotnosti často zlepšuje u jinak zdravých obézních mužů schopnost erekce, u diabetiků kromě toho vede k lepší kontrole glykémie.

Celková stimulace organismu pohybem má pozitivní vliv zejména na psychiku, ale i na tělesné zdraví. Dietní opatření by měla vést nejen k redukci hmotnosti, ale též k racionálnímu vyvážení stravy. Důležité je přestat kouřit a omezit příjem alkoholu.

3. Dobrá diagnostika a stanovení léčebných cílů v sexuální oblasti

Stanovení cílů v terapii by mělo vést k realistickým očekáváním ze strany pacienta a jeho partnerky a mělo by zajistit setrvání pacienta na léčbě. Pochopitelně jinou motivaci a jiné cíle může mít muž ve stabilním partnerském vztahu a jiné muž, který žije sám.

Léky první volby užívané ústy (pilulky)

K lékům první volby dnes patří již legendární „modrá pilulka“ Viagra a o něco mladší Cialis a Levitra. Všechny tři přípravky jsou velmi účinné a mezi sebou co do účinnosti srovnatelné, liší se poněkud jen dobou nástupu účinku a délkou jeho trvání.

Protože tyto léky mají u diabetiků nižší účinnost než u běžné populace, doporučuje se terapii zahájit už vyššími dávkami, které však určí lékař. Stejně tak by vás lékař měl informovat, jak dlouho před sexuálním stykem je vhodné pilulku požít, za jak dlouho můžete čekat její účinek a jak dlouho trvá.

Efekt léčby jmenovanými pilulkami lze podle lékařů zodpovědně hodnotit až po minimálně čtyřech podáních léku, u diabetiků spíše po dvojnásobku pokusů. Pilulky jsou k dispozici v různém dávkování a pokud se ukáže, že u vás tato léčba funguje, lze např. Cialis v nízkém dávkování užívat i každodenně nebo obden, čímž je po určité době dosaženo účinné koncentrace léku v krvi.

Před prvním podáním je nezbytné provést kardiologické vyšetření, protože erektilní dysfunkce může být prvním příznakem kardiologického onemocnění, jak jsme o tom mluvili výše.

Viagra a cena za pohlavní styk

Příchod Viagry na trh znamenal revoluci a velkou naději pro mnoho mužů s poruchami erekce. Lék byl sice na předpis, avšak většina mužů za něj musela v lékárně zaplatit plnou cenu, která byla poměrně vysoká a nemohli si ji tak dovolit všichni. Dnes už jsou na trhu k dostání i legální kopie, které vedou ke konkurenci a tlačí ceny dolů.

Další léčebné možnosti

Pacientům s určitými hormonálními problémy pomáhá hormonální terapie androgeny, která se podává ústy. Ujiných jsou zase vhodné tzv. intrakavernózní injekce. Injekce do topořivých těles penisu vedou přímo k relaxaci jejich hladké svaloviny, a tím umožňují dobrou erekci, která trvá až jednu hodinu.

K této terapii se u diabetiků musí sahat častěji, neboť je u nich větší pravděpodobnost, že pilulky nepovedou k dostatečné úpravě erektilní schopnosti. Tato léčba proto patří do rukou zkušených lékařů, nejčastěji urologů.

Pro řadu mužů představují dobrou alternativu tzv. podtlakové erektory (laicky označované jako „vakuové pumpy“). Vyžadují však použití kvalitních přístrojů, u nás běžně nedostupných, a proto je nezbytné spolehnout se na individuální dovoz.

Zařízení sestává z válce, do něhož se penis vzduchotěsně umístí a mechanická či elektrická vývěva způsobí podtlak. Ten vede k rozšíření cév a k erekci. Pro její udržení je třeba ke kořeni penisu přetáhnout dostatečně silný elastický kroužek, který je nejdůležitější součástí podtlakového erektoru a od jeho kvality se odvíjí kvalita erekce a její udržení (tento kroužek zcela chybí u jednoduchých přístrojů ze sexshopů).

Určitou nevýhodou podtlakových erektorů je nižší teplota penisu, jeho nepřirozená barva i možnost vzniku drobných kožních krevních teček. Přesto může být tato terapeutická varianta dobrou alternativou pro některé pacienty, neboť jde o léčbu neinvazivní a na rozdíl od kavernózních injekcí bez rizika priapismu (dlouhotrvající a samovolně neustupující erekce).

Krajním řešením erektilní dysfunkce jsou penilní implantáty různých forem a tvarů. Především proto, že vyžadují radikální a definitivní odstranění původních kavernózních těles penisu. Jde o zásah nevratný, který má i rizika (infekce, nepřijetí implantátu tělem). Značná je též finanční náročnost samotných výrobků i operativního zákroku.

Nezastupitelnou roli v komplexním řešení problému erektilní dysfunkce má psychoterapie, protože psychické problémy spjaté s erektilní dysfunkcí jsou takřka vždy přítomny, ať už jako příčina nebo následek.

Citlivý přístup a budování terapeutického vztahu a snaha motivovat partnerku pacienta k pozitivnímu zapojení a emocionální podpoře jsou postupy, které vhodně posilují léčbu léky. V řadě případů může být psychoterapie metodou, po které je třeba sáhnout na prvním místě.

Pozor na napodobeniny léčiv

Padělatelé pilulek nabízejí za velmi příznivé ceny, nejčastěji po internetu, buď padělky originálů nebo napodobeniny s podobnými názvy, např. „Soft Viagra“ apod. Pokud tyto přípravky obsahují účinnou látku, bývá její množství výrazně nižší a efekt nedostatečný. Velmi riskantní je i jejich užívání z důvodu mikrobiálního znečištění, často jde o domácí výrobu.

Doplňky stravy a poruchy erekce

Doplňky stravy nejsou léčivé přípravky, jejich výrobce ze zákona musí garantovat pouze zdravotní nezávadnost (bezpečnost), nikoli účinnost. Odborníci udávají, že u erektilní dysfunkce fungují doplňky stravy určené k „léčbě“ erektilní dysfunkce jen u 30 % konzumentů a trvání jejich účinku je velmi krátkodobé.

Problém je v tom, že tato pseudoléčba oddaluje návštěvu lékaře, a tím možnost diagnózy vážného onemocnění (např. cukrovky, aterosklerózy, nádoru), jejímž příznakem může být právě erektilní dysfunkce. Nehledě na nemalé náklady, které za potravní doplňky pacient vydá.

Shrnutí na závěr

Erektilní dysfunkce je porucha týkající se velké části mužské populace nad 40 let věku. Při současném onemocnění diabetem se objevuje dříve, je těžšího stupně. S ohledem na celosvětový nárůst všech typů diabetu se zvyšuje množství těch, jichž se tento problém dotýká.

Mnoho mužů zatím zůstává se svými obtížemi „ve stínu“, což je způsobeno často malou připraveností lékařů zabývat se sexuální problematikou u svých pacientů nebo někdy spíše nedostatkem času lékařů „nesexuologů“.

Navíc, mužští pacienti jen neradi probírají tento problém s ženami – lékařkami. Je dobré však myslet na erektilní funkce u diabetiků v podstatě každého věku a snažit se najít pro něho resp. pro celý partnerský pár optimální řešení.

Pilulky dnes představují jasně léky první volby. Pro ty muže, kteří na tuto léčbu nereagují dostatečně nebo jim z nějakého důvodu nevyhovuje, jsou v záloze další možnosti. Především dnes již klasická terapie nebo podtlakový erektor, v krajním případě operativní řešení s penilním implantátem.