Omega-3 mastné kyseliny v léčbě diabetu

Zdá se, že podávání omega-3 nemá vliv na glykovaný hemoglobin (dlouhý cukr) u diabetiků, ovlivňuje však při dávkách do 3 gramů denně poruchu krevních tuků vyskytující se při diabetu. Byl zaznamenán také pozitivní vliv na diabetickou retinopatii (diabetické poškození sítnice, které může končit slepotou).

Vícenenasycené mastné kyseliny řady n-3 jsou pro svůj vliv na atrosklerózu sledovány už od sedmdesátých let 20. století (známé jsou například studie aljašských indiánů nebo grónských Eskymáků, u nichž byl významně nižší výskyt srdečních infarktů a krevních sraženin ve srovnání s Evropany).

U pozorovaných skupin byl prokázán mnohem vyšší přísun omega-3 mastných kyselin v potravě (ryby). Přijímání těchto látek snižuje hladiny škodlivých krevních tuků a mění velikost jejich částic, což je také velmi důležité.

Kromě vlivu na krevní tuky omega-3 v dávce vyšší než 3g denně omezují shlukování krevních destiček, aktivitu zánětu a zlepšují vlastnosti cévní stěny. Omega-3 působí proti nepravidelnému srdečnímu rytmu, protizánětlivě, ovlivňují imunitní systém.

V našem století byl popsán také vliv na prevenci atopického exému, astmatu u kojenců a zánětlivé procesy u revmatoidní artritidy. Omega-3 působí také na rozumové funkce a schopnost učení, na růst a vývoj organismu.

Uplatnění omega-3 u diabetiků

Zdá se, že podávání omega-3 nemá vliv na glykovaný hemoglobin (dlouhý cukr) u diabetiků, ovlivňuje však při dávkách do 3 gramů denně poruchu krevních tuků vyskytující se při diabetu. Byl zaznamenán také pozitivní vliv na diabetickou retinopatii (diabetické poškození sítnice, které může končit slepotou).

Podávání omega-3 je bezpečné, nežádoucí účinky jsou minimální a vyskytují se řídce, zejména při užívání vysokých dávek (průjem, nevolnost, břišní dyskomfort, říhání atd.)

Obecně nezhoršují kompenzaci diabetu. Další jasno do podávání omega-3 u diabetiků by měly přinést výsledky velkých vědeckých studií ASCEND a ORIGIN. V prvně jmenované studii je 10 000 diabetiků léčeno v rámci primární srdečněcévní prevence 1 gramem omega-3 (460 mg EPA a 380 mg DHA) nebo 100 mg aspirinu.

Studie ORIGIN, jejíž výsledky se dozvíme již letos v červnu, zahrnuje více než 12 500 osob s vysokým rizikem. Obě studie by měly pomoci objasnit možnosti využití omega-3 u diabetiků a také zjistit, zda a jak mnoho omega-3 snižují srdečně-cévní riziko u diabetiků. 

V ČR jsou omega-3 zatím dostupné pouze jako potravinové doplňky, nikoli jaké léčivé přípravky.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang