Nejdelší řeky v České republice – největší a nejvodnatější

Česká republika, známá svou malebnou krajinou a bohatými vodními zdroji, má na svém území hned několik impozantních řek. Které řeky to jsou? Která je největší řeka v ČR?

Tento článek se zaměřuje na nejdelší a nejvodnatější řeky v ČR a jejich význam pro českou krajinu. Jedná se především o řeky Vltava, Labe, Morava a Ohře.


Shrnutí článku

 • Největší řeky v ČR – seznam 10 největších řek ČR
 • Nejdelší řeka ČR: Vltava (430 km)
 • Nejvodnatější řeka ČR: Labe (průměrný průtok 300 m³/s)
 • Informace o dalších významných řekách – Morava, Ohře, Odra, Berounka, Dyje, Lužnice, Sázava, Jizera
 • Oblíbené aktivity a zážitky na českých řekách – vodáctví, pikniky, cyklovýlety aj.

Největší řeky v ČR

V České republice je rozsáhlá říční síť, která je tvořena povodími Vltavy, Labe, Moravy a Odry. Tyto čtyři největší řeky ČR, spolu s dalšími významnými toky, utváří pestrou hydrogeografickou strukturu a hrají důležitou roli. Níže je uveden seznam 10 největších řek v ČR.

 1. Vltava: Nejdelší a jedna z nejvodnatějších řek České republiky, která protéká celou jižní a střední částí země a ústí do Labe.
 2. Labe: Druhá nejdelší řeka ČR, která pramení v Krkonoších a ústí do Severního moře.
 3. Morava: Nejvýznamnější přítok Dunaje na našem území, protéká Moravou a vytváří přirozenou hranici se Slovenskem.
 4. Odra: Řeka protékající severní Moravou a Slezskem, která ústí do Baltského moře.
 5. Berounka: Pravý přítok Vltavy, který protéká západní a střední částí Čech.
 6. Dyje: Řeka tvořící v dolním toku státní hranici s Rakouskem a ústí do Moravy.
 7. Lužnice: Levý přítok Vltavy, který protéká jižními Čechami.
 8. Sázava: Pravý přítok Vltavy, který protéká středními Čechami.
 9. Ohře: Levý přítok Labe, který protéká severozápadními Čechami.
 10. Jizera: Pravý přítok Labe, který protéká severními Čechami.

Řeky České republiky jsou důležitým zdrojem pitné a užitkové vody, slouží k zavlažování, výrobě energie a také k rekreaci a turistice. Péče o vodní toky a jejich povodí je nezbytná pro zachování zdravého životního prostředí a zajištění vodních zdrojů pro budoucí generace.

Nejdelší řeka ČR – Vltava

Nejdelší řeka ČR je královna českých řek Vltava. Tato významná česká řeka se pyšní celkovou délkou přesahující 430 kilometrů. Pramení na Šumavě a protéká mnoha historicky významnými městy, včetně Prahy, hlavního města ČR. Přítoky, jako je Otava a Lužnice, dodávají Vltavě její impozantní rozměry, a tato řeka se stala klíčovým prvkem pro mnohé aspekty české kultury a historie.

Druhým rozhodujícím faktorem, který Vltavu činí tak výjimečnou, je nejen její impozantní délka, ale také bohatá historie spojená s těmito vodami. Vltava není pouze fyzickým prvkem české krajiny; je to i svědek mnoha významných historických událostí. Její břehy byly svědkem královských korunovací na Pražském hradě, významných stavebních projektů a klíčových politických rozhodnutí.

Vltava tak zaujímá nezastupitelné místo v srdcích Čechů a její tok je jakýmsi historickým průvodcem, který všechny provází bohatým dědictvím této fascinující země.

Sledování západu slunce nad nejdelší řekou ČR Vltavou nikdy neomrzí.

Největší řeka v ČR – Labe

Labe, mohutný vodní tok, se řadí na druhé místo mezi nejdelšími řekami v České republice. Jedná se zároveň o jednu z největších řek v Evropě a největší řeku protékající ČR. S délkou přesahující 370 kilometrů přináší do české krajiny nejen krásu, nýbrž i důležité hospodářské a ekologické benefity.

Labe dominuje v krajině středních Čech a protéká městy jako Hradec Králové, Pardubice a Ústí nad Labem. Jeho významné přítoky, Vltava a Ohře, mu dodávají na síle a činí ho klíčovým prvkem vodního hospodářství.

Zatímco Labe teče svou cestou krajinou, nezpochybnitelně obohacuje nejen přírodu, nýbrž i životy těch, kteří jsou s ním úzce spjati. Díky své unikátní kombinaci délky, síly a strategické polohy se Labe stává klíčovým prvkem regionálního ekonomického růstu a posiluje propojení mezi městy a venkovem.

Nejvodnatější řeka ČR Labe

Nejvodnatější řekou v České republice je Labe. S průměrným průtokem přesahujícím 300 kubických metrů za sekundu hraje Labe klíčovou roli v českém vodním hospodářství. Tato mohutná řeka přináší stabilní zásobu vody a ovlivňuje ekologii, hospodářství a kulturu oblastí, kterými protéká.

Její význam je umocněn spojením s dalšími významnými řekami, jako jsou Vltava a Ohře, čímž vytváří komplexní systém vodních cest a podporuje udržitelný rozvoj regionu.

Pohled na řeku Labe z ptačí perspektivy.

Ohře

Na třetím místě se umisťuje řeka Ohře s délkou přesahující 300 kilometrů. Pramení v Německu a vstupuje na české území s ambicí stát se důležitým aktérem v regionálním rozvoji. Ohře se stáčí do českého teritoria a protéká přes Karlovy Vary a Ústí nad Labem.

Morava

Mezi významné hráče v českém systému řek patří i Morava, vodní tok s délkou přesahující 200 kilometrů. Její význam spočívá nejen v délce, ale také v unikátním způsobu, jakým vzniká – spojením dvou menších řek, Nisy a Lužice. Tato řeka překračuje hranice a formuje česko-slovenskou hranici, čímž tak vytváří přirozenou osu pro krajinu jižní Moravy.

Odra

Řeka Odra pramení v Oderských vrších v severní části Moravy a Slezska. Protéká Ostravou a Opavou a dále tvoří státní hranici s Polskem. Ústí do Baltského moře. Délka Odry je 854 km, z toho 349 km na území České republiky. Povodí Odry zahrnuje 118 861 km², z toho 56 886 km² na území ČR.

Na Odře se nachází řada vodních elektráren. Nejvýznamnější z nich jsou elektrárna Dlouhé Stráně, elektrárna Kružberk a elektrárna Poříčí.

Berounka

Berounka je pravý přítok Vltavy. Pramení v Plzeňské kotlině, protéká západní a střední částí Čech a ústí do Vltavy v Praze. Délka Berounky je 146,4 km a povodí má rozlohu 8876,7 km².

V povodí Berounky se nachází řada průmyslových a zemědělských oblastí. Řeka je také důležitým zdrojem pitné a užitkové vody. Kvalita vody v Berounce je v posledních letech ovlivněna znečištěním z průmyslových a zemědělských zdrojů.

Dyje

Dyje protéká jižní Moravou a dolním Rakouskem. V dolním toku tvoří státní hranici mezi Českem a Rakouskem. Ústí do Moravy u Lanžhota. Délka Dyje je 365 km, z toho 164 km na území České republiky. Povodí Dyje zahrnuje 12 828 km², z toho 5 834 km² na území ČR.

Dyje je také oblíbenou oblastí pro rekreaci a turistiku. Na březích Dyje se nachází řada turistických a cyklistických tras. V povodí Dyje se nachází také řada chráněných krajinných oblastí a národních parků.

Lužnice

Lužnice je řeka, která pramení v Rakousku a protéká jižními Čechami. Vlévá se do Vltavy u Týna nad Vltavou. Délka Lužnice je 208 km, z toho 143 km na území České republiky. Povodí Lužnice zahrnuje 4 234,65 km². V povodí Lužnice se nachází řada chráněných území, například CHKO Třeboňsko a CHKO Blaník.

Sázava

Sázava je pravý přítok Vltavy. Pramení v Žďárských vrších a protéká středními Čechami. Vlévá se do Vltavy u Davle. Délka Sázavy je 217 km. Povodí Sázavy zahrnuje 4 353 km². V povodí Sázavy se nachází řada chráněných území, například CHKO Žďárské vrchy a CHKO Křivoklátsko. Sázava je domovem řady rostlinných a živočišných druhů, například vydry říční a ledňáčka říčního.

Jizera

Jizera je řeka, která pramení v Jizerských horách a protéká severními Čechami. Vlévá se do Labe u Brandýsa nad Labem. Délka Jizery je 164,6 km. Povodí Jizery zahrnuje 2 193,4 km². V údolí Jizery se nachází CHKO Český ráj, významná oblast pro horolezectví. Český ráj patří mezi nejkrásnější místa v ČR. Jizera je oblíbenou destinací pro vodáky.

Je spousta zajímavých a vzrušujících aktivit, které se dají na českých řekách a v jejich okolí vykonávat.

Oblíbené aktivity a zážitky na českých řekách

České řeky nejsou pouze průtočnými vodními toky; jsou také arénou pro širokou škálu oblíbených aktivit, které oslovují milovníky adrenalinu i ty, kteří hledají klidnější způsoby relaxace.

 1. Vodáctví:
  V České republice je vodáctví nejžádanější extrémní sport na vodních tocích. Průzračné peřeje řeky Vltavy, Berounky a Sázavy představují výzvu pro všechny, od začátečníků po zkušené vodáky.
 2. Kánoe a kajaky:
  Klidnější vodácké aktivity, jako jsou plavby na kánoích a kajacích, umožňují návštěvníkům objevovat okolní krajinu v pohodlí a klidu. Řeky poskytují ideální podmínky pro relaxační vodní výlety.
 3. Pikniky na březích:
  Břehy českých řek jsou ideálním místem pro rodinné pikniky a setkávání s přáteli. Krásné výhledy a zvuky přírody vytvářejí nezapomenutelné atmosféry pro odpočinek a společenské chvíle.
 4. Cyklovýlety:
  Pro milovníky cyklistiky nabízí okolí českých řek bezpočet cyklostezek. Podél toků lze objevovat malebnou krajinu a zastavit se ve vesnicích s bohatou historií.
 5. Rybaření:
  České řeky jsou rájem pro rybáře. Mnohé z nich jsou bohaté na různé druhy ryb, což láká nadšené rybáře k jejich břehům.
 6. Procházky podél promenádních stezek:
  Malebné promenádní stezky podél řek poskytují ideální prostor pro klidné procházky a pozorování přírody. Lidé si mohou odpočinout a užít si svěží vzduch.

Z různorodosti českých řek a okolní krajiny vytvářejí tyto aktivity nejen příležitost pro fyzickou aktivitu, avšak také pro odpočinek a spojení s přírodou. Každá aktivita přináší své vlastní jedinečné zážitky a přispívá k bohatství zážitků, které lze na českých tocích prožít.

Budoucnost českých řek

S narůstajícím tlakem na životní prostředí a změnami klimatu se stává ochrana a udržitelné využívání českých řek stále důležitější. Projekty na obnovu mokřadů, čištění vod a udržitelné využívání vodních zdrojů se stávají klíčovými pro zachování těchto vodních toky pro budoucí generace.

České řeky nejsou pouze geografickými průtoky, jsou živými žilami této země. Jejich význam pro ekonomiku, ekologii a kulturu České republiky nelze přecenit, a jejich ochrana by měla být naším společným zájmem. Význam největších českých řek by neměl být podceňován, a úsilí o udržitelnost by mělo být zaměřeno na jejich ochranu a prosperitu.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang