Co bychom měli vědět o dyslipidémii?

Cholesterol je látka řazená mezi tuky a je pro náš život nezbytná. Každá buňka našeho těla potřebuje cholesterol k výstavbě. Tato látka je nutná i pro činnost některých vitamínů, nervů a předávání informací v těle. Hladina cholesterolu však musí být „tak akorát.“

Cholesterol se do těla dostane z potravy nebo si ho tělo vyrobí samo. Nadbytek cholesterolu v krvi je pro tělo nebezpečný, způsobuje onemocnění srdce, mozku, ledvin, nedokrvení dolních končetin.

V těchto cévách se usazují aterosklerotické pláty, jejichž vlivem céva ztrácí pružnost a není schopna se přizpůsobovat průtoku krve jako dříve. Aterosklerotické pláty zužují průchod cév. Takto postižené cévy mohou být příčinou srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a jiných obtíží.

Cholesterol se v těle nepohybuje sám, naváže se na bílkoviny.

Co je to dyslipidémie

Dyslipidémie je charakterizována neuspokojivou hodnotou cholesterolu v krvi, konkrétně zvýšením celkového cholesterolu, „zlého“ LDL-cholesterolu, mírným poklesem „hodného“ HDL-cholesterolu a vyšší hladinou triglyceridů. Výskyt této poruchy je velmi častý u nemocných s cukrovkou 2. typu, vyskytuje se u 85-90 % z nich. V běžné dospělé populaci je přítomna u 40 % osob.

Tato porucha zpracování cholesterolů je  u pacientů s diabetem  jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů vzniku srdečně cévních onemocnění. 

Potřebujeme proto bezpečné a účinné léky, které zajistí perfektní kompenzaci.

Příklad úspěšné léčby dyslipidémie u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2.typu:

Uvádím příběh pacienta, který je dnes  jednašedesátiletý. Od roku 1998 trpí cukrovkou 2. typu s obezitou, nyní  už i komplikacemi cukrovky – poškození nervů a ledvin, od roku 2013 nově s poškozením očí. Nemocný je léčen dále pro vysoký krevní tlak, dyslipidémii, vysokou kyselinu močovou, onemocnění žil, plicní chorobu. Dříve pracoval jako řidič nákladního automobilu, nyní je v plném invalidním důchodu, je ženatý a má dvě děti.

Pacient je velmi ohrožen komplikacemi, proto mu při každé návštěvě v ordinaci trpělivě vysvětlujeme nutnost těsné kompenzace (viz část o kompenzaci). Velmi důležité je, že před osmi lety přestal kouřit, hubnutí se však opakovaně nedaří, stále bojujeme s neuspokojivými sledovanými hodnotami.  Nemocný je  léčen čtyřmi dávkami inzulínu denně, bere léky na vysoký tlak, léky na snížení cholesterolu a kyseliny močové.

Při kontrole v květnu 2013  je celkový cholesterol 5,39 mmol/l, triglyceridy 4,05 mmol/l, HDL cholesterol 0,90 mmol/l, LDL cholesterol 2,98 mmol/l, glykovaný hemoglobin 70 mmol/l. I když nastalo zlepšení oproti minulé kontrole o 15 mmol/mol, přesto individuálních cílů není dosaženo.

Zahájili jsme proto kombinační léčbu na normalizaci hladiny cholesterolů a přidáváme léky na cukrovku. Pacient prochází znovu vysvětlováním a povídáním o svých závažných chorobách a možnostech léčby.

V prosinci 2013 u něj dochází k výraznému zlepšení ve všech parametrech: celkový cholesterol 3,67 mmol/l, triglyceridů 2,7 mmol/l, HDL cholesterol 1,3 mmol/l, LDL cholesterol 1,68 mmol/l a HBA1C  58, 9 mmol/l. Nemocný je motivován úspěchem, přesto opět probíhá vysvětlovací rozhovor.

V listopadu 2014 je naměřen celkový cholesterol 3,88 mmol/l, triglyceridy 1,64 mmol/l, HDL cholesterol 2,16 mmol/l,  LDL cholesterol 1,48 mmol/l, glykovaný hemoglobin  44,7 mmol/mol, nemocnému se podařilo mírně zhubnout, laboratorní parametry jsou úžasné, povzbudivé je, že výsledky jsou i po roce stejné nebo lepší.

Nemocný je v současnosti léčen zavedenou léčbou a jeho kompenzace je výborná.

Tabulka sledovaných laboratorních hodnot u nemocného:

 

Květen 2013

Prosinec 2013

Listopad 2014

Cílové hodnoty

TC (mmol/l)

5,39

3,67

3,88

 ˂  4,0

TG (mmol/l)

4,05

2,7

1,64

 ˂  1,7

HDLc (mmol/l)

0,90

1,3

2,16

 ˃  1,0

LDLc (mmol/l)

2,98

1,68

1,48

 ˂  2,5

HBA1C

(mmol/mol)

70,0

58,9

44,7

 ≤  43,0

Znáte své hodnoty cholesterolu?

Pokud  čtete tento článek, pak vám jistě na vašem zdraví záleží a měli byste proto znát i svoje hladiny celkového cholesterolu, triglyceridů, HDL cholesterolu a LDL cholesterolu. Logicky první vaše otázka bude, zda jsou vaše hodnoty v normě či nikoliv.

Odpověď záleží na tom, zda jste již prodělali srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo zda se léčíte pro cukrovku nebo vysoký krevní tlak, jestli jste kuřák, žena po přechodu nebo muž, máte dědičné předpoklady – to vše jsou rizikové faktory. Zjednodušeně platí pravidlo 1234, tedy celkový cholesterol do 4 mmol/l, LDL cholesterol do 3 mmol/l, triglyceridy do 2 mmol/l a HDL cholesterol nad 1 mmol/l. 

Proč je vysoký cholesterol nebezpečný?

Vysoké hodnoty celkového cholesterolu a LDL cholesterolu a nedostatek HDL cholesterolu se podílí na kornatění (ateroskleróze) cév. Zvýšená hladina LDL cholesterolu (nad 3 mmol/l) totiž způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří sklerotické pláty. HDL cholesterol má naopak ochrannou funkci, neboť krev zbavuje nadbytečného cholesterolu (odvádí ho zpět do jater, kde je zpracován).               

Cévy s aterosklerotickými pláty ztrácejí pružnost, jsou užší, průtok krve se snižuje a nestačí nárokům těla. Snadno může nastat srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo ucpání cév v dolních končetinách. 

Co lze udělat?

Na prvním místě v léčbě „vysokého cholesterolu“ i cukrovky je ovlivnění rizikových faktorů (nefarmakologické léčebné postupy). Z vlastní zkušenosti víte, jak je obtížné změnit životní styl, svoje a rodinné zvyklosti. Začněte krůček po krůčku, najděte si spojence.

  • Začněte měnit složení stravy – zachovejte ji pestrou, omezte cukry a tuky, dejte přednost libovému masu, celozrnnému pečivu, nízkotučným výrobkům, konzumujte dostatek zeleniny, jednu porci ovoce denně,  vynechte sladké nápoje, smažená a tučná jídla, snižte spotřebu alkoholu.
  • Skončete s kouřením nebo kouření alespoň omezte.
  • Postupně zaveďte aktivitu – vystupte o dvě zastávky dříve, posekejte trávník, odhrňte sníh, více choďte, pokud máte oblíbenou fyzickou aktivitu – věnujte se jí více, domluvte se s kamarádem, kamarádkou, zapište se do kurzu, do klubu, atd.
  • Dejte si polovinu jídla, polovinu alkoholu než jste zamýšleli.
  • Pokud Vám pomůže zapisovat si úspěchy a prohry, dělejte to. 
  • Rozhodně si něco slibte a odměňujte se, ne však jídlem, kupte něco co Vám udělá radost.
  • Pravidelně choďte na plánované kontroly ke svým lékařům a neobávejte se s nimi poradit.

Léky na snížení hladin cholesterolů se nazývají hypolipidemika. Potřebujeme léky bezpečné a účinné, které zajistí perfetní kompenzaci. 

Protože je známo, že cílových hodnot LDL cholesterolu v české populaci není dosaženo ani u 50 % léčených pacientů, kombinační léčba dyslipidémie je nejen moderním trendem, avšak stává se nezbytnou nutností léčebné strategie.

Jako velmi nadějné se ukazuje kombinační léčba ezetimib/simvastatin. S touto terapií máme výborné zkušenosti v klinické praxi. Léčbu simvastatin/ezetimib podpořily výsledky nedávno publikovaného zkoumání, které prokázaly, že tato kombinační léčba  je účinnější než léčba jen samotným simvastatinem a je současně bezpečná, s minimem nežádoucích účinků. 

V obrovských metaanalýzách u diabetiků bylo mimo jiné prokázáno, že každé snížení LDL cholesterolu o 1 mmol/l přináší snížení srdečně cévního rizika o 20 %. Dnes platí „čím níže, tím lépe“ a dle současných doporučení je snaha o snižování LDL cholesterolu až k hladinám 1,3 mmol/l.

Velké celosvětové studie prokázaly, že onemocnění srdce a cév se mění přímo úměrně s hladinou celkového cholesterolu a LDL  cholesterolu. Vědci stále hledají nové účinnější a bezpečné léky.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang