Domácí ledničky nemusí dobře ochránit inzulin

Ukázalo se, že dobrá víra diabetiků, že lahvičky či pera s inzulinem jsou v jejich ledničce v bezpečí, může být lichá. Podle odborné studie ve významném počtu případů dochází v lednici k výkyvům teplot, které mohou ovlivnit kvalitu inzulinu.

Teploty doporučené pro skladování inzulinu jsou mezi 2 – 8 °C. Tyto hodnoty byly v praxi často překračovány, někdy se inzulin dočkal i teploty pod bodem mrazu. Výsledky byly podle autorů skutečně překvapující: ukázalo se dokonce, že menším výkyvům teplot byl vystaven inzulin nošený pacientem během dne s sebou, než ten v lednici.

Výsledky nemile překvapily i autorku studie dr. Braune z Německa, která je sama diabetičkou: „Vždy jsem si myslela, že můj inzulin je v mojí ledničce v bezpečí, dělám si dokonce i dlouhodobé zásoby inzulinu,“ uvedla.

Dodala, že diabetici by jistě ocenili technologii, která by dokázala hlídat kvalitu jejich zásob inzulinu a upozorňovat na případná poškození. Studie na druhou stranu nezkoumala, jak výkyvy teplot v ledničkách ovlivnily účinnost inzulinu u pacientů. 

Společnost, která pro účely studie zkonstruovala senzory na měření výkyvů teplot, se již snaží vyvinout termometr, který by byl prakticky využitelný.

Do studie bylo zapojeno 338 pacientů z Evropy a USA, kteří měli do lednice bez mrazáku či přenosných ledniček na inzulin nainstalovány zmíněné senzory. Senzory načítaly data o teplotě každé tři minuty a odesílaly je do online databáze.

Aplikace počítala, kolikrát se inzulin dostal mimo doporučené teplotní rozmezí (2 – 8 °C v lednici a 2 – 30 °C při přenášení). Sledování ledniček trvalo v průměru 49 dnů. Ukázalo se, že v ledničkách byl inzulin průměrně 2 hodiny a 43 minut denně mimo doporučené teplotní rozmezí.

Pod teplotou 2 °C byl inzulin skladován celkem 1,1 dne z měsíce a pod bodem mrazu průměrně tři hodiny měsíčně. Na d 8 °C to bylo 2,3 dne měsíčně. Inzulin přenášený s sebou na tom byl lépe, jistě i díky větší teplotní toleranci. Mimo hodnoty 2-30 °C byl nošen průměrně jen osm minut denně. 

Dr. Braune připomněla, že příliš zchlazený nebo dokonce zmrzlý inzulin nemá očekávaný efekt na snížení glykemie. Inzulin, který je zase vystaven vysokým teplotám, pracuje pomaleji. 

Odborníci se shodli, že výsledky studie jsou cenné, protože pocházejí z reálného prostředí pacientských domácností a nebudou tedy daleko od pravdy. Studii se podařilo upozornit na důležitost stabilního prostředí při uchovávání inzulinu, jde totiž obecně o podceňovanou problematiku. 

Praktické doporučení

Pravidelně kontrolujte nastavení teploty ve vaší lednici, mnohdy může být nedopatřením změněna. Neuchovávejte inzulin vedle potravin, které během dne často používáte a skladujete v lednici výše (např. máslo, mléčné výrobky) nebo v dolní přihrádce na zeleninu. Preferujte střední části lednice, kde zpravidla bývá maso. 

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang