Diabetik za volantem

Diabetem trpí asi 800 000 Čechů. Kolik z nich má řidičský průkaz, nelze přesně určit, ale budou to desítky až stovky tisíc. Může diabetes představovat při řízení auta riziko? Mezinárodní studie dokumentovala, že pravděpodobnost dopravní nehody v průběhu tří let byla dvojnásobná ve skupině pacientů s diabetem v porovnání se zdravými českými řidiči.

V čem jsou řidiči – diabetici stejní jako ostatní řidiči?   

V podrobnějších analýzách této studie nebyla nalezena souvislost mezi frekvencí autonehod a trváním diabetu ani celkovou denní dávkou inzulínu. Zároveň nebyly mezi diabetiky a zdravými osobami zaznamenány rozdíly v inteligenci, zrakové paměti, prostorové představivosti, vytrvalosti v řízení ani v čase stráveném za volantem či vzdálenosti ujeté za dobu sledování.

Konečně ani testy řidičských dovedností provedené na řidičském trenažéru nezjistily rozdíly, pacienti s diabetem dokonce dokázali lépe předcházet nebezpečným dopravním situacím. Nedostatkem studie je fakt, že autoři ve studii neměřili hladinu glykémie (cukru v krvi) v průběhu prováděných testů a experimentů. Příčiny vyšší nehodovosti u pacientů s diabetem tak zůstávají stále nejasné.  

Hypoglykémie je špatným spolujezdcem   

Lze předpokládat, že hlavní příčinou vyšší nehodovosti u pacientů s diabetem je přechodná hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi), která ovlivní aktuální řidičský výkon, pozornost, odhad situace, koordinaci očí s činností rukou a nohou, což může vést k dopravní nehodě.

„Hypoglykemickou teorii“ podporují i statistické údaje z výše uvedené studie: ve více než 40 % případů dopravních nehod diabetiků je jako příčina zjištěno „nedostatečné věnování se řízení“ a „nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly“.

Oba tyto stavy mohou být spojeny s mírnou hypoglykémií, jelikož bylo prokázáno, že již hladina glykémie nižší než 4,5 mmol/l může negativně ovlivnit výkon při řízení vozidla.    

Na nehodovosti se podílejí také komplikace diabetu  

Přítomnost diabetu může zvyšovat riziko dopravní nehody ještě dalšími způsoby. Poškození očí a nervů v důsledku diabetu (tzv. diabetická retinopatie a neuropatie) by mělo být vyšetřeno a na základě vyšetření by mělo být v souladu se zákonem určeno, zda pacient dále smí vlastnit řidičský průkaz.

Mírná hyperglykémie (vyšší hodnota cukru v krvi) pravděpodobně duševní funkce neovlivňuje, zatímco těžká hyperglykémie se vyskytuje spíše méně často při závažnějším porušení režimových opatření nebo při prvním výskytu diabetu.  

Mějte sacharidy po ruce i během řízení 

Mírná či závažnější hypoglykémie zůstává tedy nejpravděpodobnějším rizikem vyšší nehodovosti za volantem. Vznik hypoglykémie bývá často nenápadný a může se rozvinout náhle v kteroukoli část dne, včetně doby řízení automobilu, bez přiměřené reakce pacienta.

Hypoglykémie je obecně definována jako stav, kdy hladina glukózy v krevní plazmě poklesne pod normální hodnoty (tj. 3,5 – 5,6 mmol/l) s následným nedostatkem energie zejména pro nervovou tkáň, včetně mozku. Hypoglykémii definujeme jako glykémii nižší než 3,9 mmol/l, aby byla vytvořena jakási „bezpečnostní zóna“ umožňující pacientovi zareagovat příjmem sacharidů.

Mírná hypoglykémie se typicky projevuje pocity hladu, sníženou duševní výkonností a zhoršenou kontrolou přesných pohybových funkcí. S dalším rozvojem hypoglykémie nastupují poruchy vidění, zhoršení duševních schopností a kóma.

Na základě dostupných dat bylo zjištěno, že již glykémie nižší než 4,5 mmol/l negativně ovlivňuje duševní funkce důležité pro řízení automobilu. Situace je o poznání více komplikovaná u pacientů léčených inzulínem a dalšími léky snižujícími glykémii pod přirozenou hodnotu.

Bylo opakovaně prokázáno, že tito pacienti často trpí tzv. syndromem nerozpoznávání hypoglykémie a nemohou proto včas adekvátně reagovat na hypoglykémii ještě před rozvojem nebezpečných stavů. U těchto pacientů se často hypoglykémie projevuje až neurologickými příznaky.   

Kdy je hypoglykémie „normální“?   

Občasná nezávažná hypoglykémie je prakticky nevyhnutelná u všech diabetických pacientů léčených inzulínem a jejich frekvence se zvyšuje s těsností kompenzace diabetu. Jedna až dvě epizody mírné hypoglykémie (léčené bez nutnosti zásahu druhé osoby) za týden lze považovat za standardní jev.

Pacienti léčení intezifikovaným inzulínovým režimem a inzulínovu pumpou mají frekvenci hypoglykémií ještě vyšší. Syndrom nerozpoznávaní hypoglykémie postihuje až 25 % pacientů s diabetes mellitus 1. typu, výskyt u pacientů s diabetes mellitus 2. typu je jen o málo nižší.

Tito pacienti nedokáží včas přiměřeně reagovat na vznikající hypoglykémie zastavením vozidla a příjmem sacharidů k prevenci závažnější hypoglykémie. Bylo zjištěno, že hladina glykémie 4 mmol/l významně snižuje řidičský výkon na simulátoru, nicméně tato hladina nebyla subjektivně pociťována jako stav, kdy by vyšetřovaní diabetici podnikali jakékoli kroky k prevenci hypoglykémie