Diabetik a značení potravin. Užitečné rady

Sledování výživových hodnot na obalech potravin je pro diabetiky nezbytné. Ačkoli náležitosti značení potravin včetně potravin určených pro diabetiky přesně stanovuje zákon, průzkum ukázal, že ve značení potravin panuje na českém trhu chaos a dochází i ke klamání spotřebitele.

Občanské sdružení DiaDesatero zkoumalo 17 náhodně vybraných dia produktů z hlediska značení a jen 5 výrobků bylo označeno správně. Podle agentury Focus sice nečetlo údaje na obalech potravin více než 50 % dotázaných spotřebitelů, nicméně je známo, že diabetické potraviny stále pravidelně kupuje přes 70 % českých diabetiků.

Česká diabetologická společnost (ČDS) však upozorňuje, že diabetici jsou u nás i ve světě školeni, aby si vybírali stravu z běžných potravin a vyhýbali se tzv. diabetickým koutkům v prodejnách. Již od vyhlášky č. 23/2001 Sb. a č 54/2004 Sb. by neměly být výrobky označovány jako diabetické a k rušení tohoto pojmu přistupují i další země Evropské unie.

Přesto je tento pojem nadále zneužíván výrobci.Mezi populací diabetiků navíc stále panují mýty týkající se dia potravin,především ten, že „dia“ cukrovinek mohou sníst, kolik se jim zlíbí, což samozřejmě neplatí. Dia sladkost může mít vhodnější složení pro diabetika, ale musí být vždy započítána do celkového denního příjmu. Stejně jako všechny další potraviny.

Co musí diabetik sledovat

Základem léčby diabetu 2. typu je diabetická dieta, přičemž hlavním doporučením je vyloučení řepného cukru (sacharózy) z jídelníčku. Zároveň je většinou žádoucí, aby pacient zhubl, takže je nutné sledovat tuky.

Diabetici musí pečlivě sledovat nutriční hodnoty: použitá sladidla, množství energie, obsah tuku, bílkovin a vlákniny. Každá dia potravina by měla uvádět i přepočet na výměnné jednotky, aby kupující věděl, kolik například čokolády může sníst.

Značení potravin je nejednotné

Nevýhodou je nejednotnost v používání značení. Na výrobcích určených pro diabetiky nebo v dia koutcích lze najít označení: sugar free, bez cukru, bez přidané sacharózy, vhodné pro diabetiky, slazeno fruktózou, s náhradním sladidlem, light, diabetický výrobek, 0% cukru apod. Pravidla jsou přitom zákonem jasně daná.

Výrobce potravin „vhodných pro diabetiky“ je povinen uvádět texty na spotřebitelský obal v souladu s platnou legislativou:

  • Bez cukru (sugar free) – výrobek nesmí obsahovat více než 0,5 g cukru na 100 g nebo 100 ml
  • Bez přidaného cukru – do výrobku nesmí být přidány cukry. Toto tvrzení musí být doplněno textem „obsahuje přirozeně se vyskytující cukry“
  • S nízkým obsahem cukru – výrobek nesmí obsahovat více než 5 g cukru na 100 g výrobku nebo více než 2,5 g cukru na 100 ml. Samostatné označení „dia“ není možné používat, povoleno je jen označení „vhodné pro diabetiky“ nebo „vhodné i pro diabetiky v rámci stanoveného dietního režimu“

To potom znamená, že tato potravina se řídí vyhláškou O potravinách určených pro zvláštní výživu. Ze zákona musí být na všech výrobcích (nejen dia) uvedeno složení v českém jazyce, zejména kalorická hodnota, složení, obsah tuku, sacharidů a bílkovin.

Vůbec největší zmatky panují kolem cukru

Pro spotřebitele je důležité vědět, že pod pojmem „cukr“ se rozumí nejen sacharóza (řepný či třtinový cukr), ale např. i fruktóza (ovocný cukr), glukóza (hroznový cukr) či laktóza (mléčný cukr ze syrovátky či mléka).

Takže pokud je na výrobku označeno, že je slazen fruktózou, znamená to, že obsahuje cukr. Fruktóza je sice pro diabetiky vhodnější, protože má nižší glykemický index, ale musí se s ní počítat v denním příjmu celkových cukrů.

Jak je to se sladidly?

Mezi tzv. náhradní (cukry) patří například fruktóza nebo sorbit. Zvyšují kalorickou hodnotu i glykémii a musí se započítat do denní dávky sacharidů. Nemocní s diabetem je logicky mohou konzumovat jen v omezené míře.

Mezi tzv. umělá sladidla patří ta nízkokalorická (mají o 30 % méně kalorií než cukr), například sorbitol, xylitol, maltitol, mannitol, a sladidla zcela nekalorická, kam patří třeba sacharin, aspartam, acesulfam K, cyklamát. Jsou téměř bez kalorií, takže jsou vhodná pro diabetiky, snižují energetickou hodnotu pokrmů a nápojů a nepodporují kazivost zubů ani jiné zdravotní obtíže.

Vraťme se ke zmíněnému průzkumu občanského sdružení Dia Desatero:

Cílem bylo zjistit, zda jsou výrobky pro diabetiky správně a srozumitelně značeny, a to zejména s ohledem na cukr. Celkem bylo testováno 17 produktů zakoupených v běžné maloobchodní síti. Co se týká vhodnosti složení z pohledu cukru, ani jeden z testovaných výrobků nebyl slazen sacharózou. 10 produktů bylo slazeno fruktózou, 7 produktů výhradně sladidly.

Výsledky testu z hlediska souladu značení s legislativou jsou ale alarmující:

Ze 17 produktů bylo správně označeno jen 5 – tři výrobky značky Dianella (Ring, DeliKat a Viva), sušenky BeBe Dobré ráno a oplatky Napolitanke Hazelnut. Tyto výrobky jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují všechny potřebné údaje. Výrobky Dianella navíc obsahují i přepočet na výměnné jednotky a podrobnou přehlednou tabulku s rozdělením živin.

U ostatních výrobků došlo podle sdružení ke klamání spotřebitele, k porušení Zákona o potravinách a Nařízení EP a Rady č.1924/2006. Za nejzávažnější prohřešek proti legislativě lze považovat fakt, že 8 výrobků bylo dokonce označeno jako sugar free nebo bez cukru, přičemž jako jedna ze základních surovin byla použita fruktóza – ovocný cukr. A to může mít pro člověka nemocného cukrovkou neblahé zdravotní následky.

Jak se dobře orientovat

Vzhledem k nepřesnostem ve značení potravin platí u diabetiků dvojnásob: čtěte pečlivě obaly a sledujte údaje o složení výrobku, který konzumujete.

Kupujte jen jasně značené produkty! Tady jsou některá praktická doporučení:

1. Nespoléhejte na heslovité nápisy na obalech (0 % cukru apod.) a vždy pečlivě projděte složení výrobku.

2. Pozorně sledujte i to, zda jsou nutriční hodnoty uvedené ve 100 g nebo v celém výrobku. Mohou odpovídat celému výrobku, přičemž výrobek váží např. 35 g, nebo naopak odpovídají 100 g a potravina váží 75 g. Je nutné si hodnoty přepočítat podle skutečné váhy potraviny.

3. BE nebo VJ – chlebová neboli výměnná jednotka. Pokud je tato jednotka uvedena na obalu, usnadní vám práci s přepočítáváním.

4. Udělejte si jasno v cukrech (rozdělte si je na papírek do sloupečků podle obsahu kalorií). Tip: nakupujte sladidla v lékárnách, kde jsou zvyklí hlídat dobu expirace. Magistři mívají i dobrý přehled o výrobcích na trhu a rozliší, zda se jedná o nízkokalorické, kalorické nebo nekalorické sladidlo, a případně vás seznámí i s novinkami.

5. Nezapomeňte se podívat na kalorickou hodnotu. Výrobek může být bez cukru, ale zase může obsahovat dvojnásobek kalorií oproti „sladkému“ ekvivalentu.

6. Označení „light“ znamená, že se jedná o produkt se sníženým obsahem tuků, nikoliv cukru.

7. Pokud máte zhoršený zrak, nezapomeňte si vzít brýle nebo lupu. Na obalech nehledejte automaticky tabulku s nutričními hodnotami, protože u některých výrobků jsou tyto hodnoty zahrnuty přímo v textu. Text bývá někdy bohužel příliš drobný a špatně čitelný.

8. Důležité je také znát výrazy pro označení jedné látky. Cukry mohou být například uvedeny jako sacharidy, glycidy nebo karbohydráty/uhlohydráty.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang