Co je to cukrovka?

Cukrovka, odborně diabetes mellitus, zahrnuje skupinu více typů onemocnění, které mají společnou poruchu – hyperglykémii (zvýšenou hladinu krevního cukru). Choroba vzniká na podkladě úplného nebo relativního nedostatku inzulínu. V důsledku nedostatečného účinku inzulínu dojde též k poruše zpracování cukrů, tuků, bílkovin a minerálů.

Rozlišuje se diabetes mellitus 2. typu, který je nejčastější, diabetes mellitus 1. typu, gestační diabetes vznikající u těhotných žen a ostatní typy včetně druhotného typu.

Cukrovka je závažné chronické onemocnění, což znamená, že Vás bude provázet do konce života.
Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou, vyznačuje se relativním nedostatkem inzulínu, který vede v organismu k nedostatečnému využití krevního cukru a projevuje se zvýšenou hladinou krevního cukru.

Vzniká kombinací porušeného uvolňování inzulínu a poruchou jeho působení v cílových tkáních, podíl obou poruch může být rozdílný. Nezbytným předpokladem vzniku diabetu 2. typu je přítomnost obou poruch, na nichž se podílejí jak faktory genetické – ty zdědíme a nemůžeme je tedy ovlivnit, tak i faktory zevního prostředí, na které můžeme sami působit.

Diabetes mellitus 1. typu je způsoben úplným nedostatkem vlastního inzulínu.

Jaké jsou rizikové faktory?

Rizikové faktory zevního prostředí může každý pacient ovlivnit.

Patří sem:

  • 1)nevhodné složení stravy s velkým množstvím sladkostí, sladkých jídel, smažená a tučná jídla, nedostatek čerstvé zeleniny, atd.
  • 2)nepravidelný příjem potravy většinou s největší porcí večer nebo dokonce v noci
  • 3)nadváha nebo obezita
  • 4)nedostatek nebo naprosté chybění pohybové aktivity
  • 5)kouření
  • 6)stres

Nemocní s diabetem 2. typu mají současně další abnormity: vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu tuků, obezitu, vyšší pohotovost k tvorbě sraženin v cévách, atd., a to vše zvyšuje jejich srdečně cévní riziko, tedy větší možnost onemocnění srdečním infarktem nebo mozkovou mrtvicí.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang