Centrum Dialog, o.p.s.

Centrum Dialog, o.p.s. založili v roce 1998, původně jako občanské sdružení, členové mezinárodního Humanistického hnutí. V současné době působí samostatně a nezávisle.

Hlavní náplní centra jsou především projekty rozvojové spolupráce a výchovy a ochrana lidských práv. Mezi aktivity však patří i další kulturně-společenské projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti.

Centrum Dialog sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět – svět bez násilí, utrpení a diskriminace.

Mezi jeho hlavní činnosti patří:

  • africké projekty v oblasti vzdělávání, lékařské péče a prevence a projekty v zemědělství
  • „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ v Guineji a Keni
  • koncerty, festivaly v ČR na podporu projektů v Africe
  • programy rozvojového vzdělávání pro české školy, působící zároveň proti diskriminaci a xenofobii
  • kurzy pro školy a veřejnost „Dobrovolníci bez hranic“
  • putovní výstavy fotografií z afrických projektů
  • fair trade obchůdek propojující africké dílny a českou veřejnost
  • multikulturní aktivity v České republice
  • „Stop malárie“, program prevence a včasné diagnostiky malárie
  • výstavba a zřizování škol v Guineji a Keni (KLP)

Centrum Dialog spojuje ty, kteří si uvědomují, že problémy dnešního světa v jeho nejrůznějších částech se dotýkají nás všech, a že záleží na každém z nás, jak bude vypadat budoucnost.