Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením sdružuje lidi s mentálním postižením a jejich přátelé. Její aktivity se zaměřují na volnočasovou činnost, vzdělávání a také na pomoc pro rodiny i jednotlivce.

Organizace čítá více než sedm tisíc členů v 57 pobočných spolcích napříč Českou republikou. Pomáhá lidem s mentálním postižením i jejich blízkým žít tak, jak chtějí.

Také vzdělává hendikepované občany a jejich rodinné příslušníky, dále pak pracovníky v sociálních službách i jiné odborníky a veřejnost. Organizace rovněž vytváří prostor pro vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a řešení problémů.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang