Caballinus

Spolek Caballinus je členem České hiporehabilitační společnosti a získal statut Střediska doporučené hipoterapie a praktické výuky. Koně mají licenci hiporehabilitačních koní, to znamená, že složili speciální zkoušky nezbytné pro hipoterapii.

Cílem spolku Caballinus je poskytovat komplexní rehabilitaci formou hipoterapie a dalších léčebných metod dětem s centrálními koordinačními poruchami, dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, autismem, kombinovanými vadami a celkovým psychomotorickým opožděním.

Caballinus tak pomáhá dětem, které nejsou schopny samostatného sedu, lezení či chůze. Hipoterapii provozuje ambulantní formou, na kterou klient dojíždí, nebo formou intenzivních pobytů.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang