SOS dětské vesničky

SOS dětské vesničky patří mezi nejstarší neziskové organizace pomáhající ohroženým dětem.

Z historie nelze opomenout rok 1960, kdy se čeští lékaři začali důkladně zaobírat nedostatky ústavní péče o děti bez rodin. Velkou inspirací jim byly SOS dětské vesničky v sousedním Rakousku a jiných západních zemích. O deset let později tak byla otevřena první SOS dětská vesnička pro třináct maminek v Čechách.

Od roku 2014 se výrazně rozšířily služby a kapacity tak, aby mohly SOS dětské vesničky pomáhat více dětem. Pět hlavním služeb zahrnuje preventivní pomoc pro rodiny, okamžitou pomoc dětem v krizovém centru a také podporu pěstounských rodin.

Pro mladé lidi od 18 do 26 let se nabízí Dům na půl cesty, kde najdou jistotu bydlení i podporu v osamostatnění. Volnočasové centrum pak slouží dětem jako útočiště pro hraní si s kamarády či psaním úkolů.