Půjčka od soukromé osoby – ihned, na směnku

Půjčky od soukromé osoby obvykle využívají dlužníci, kteří nedosáhnou na klasickou bankovní půjčku. Hlavním problémem je, že soukromé půjčky mohou být někdy velmi rizikové, a to jak pro dlužníka, tak pro věřitele. Jaké má půjčka od soukromé osoby výhody a jaká jsou rizika? Jak na soukromé půjčky bez podvodu?

Soukromé půjčky bývají dostupné i pro zájemce, kteří nejsou v ideální finanční situaci. Například půjčka pro lidi v solusu není vždy jednoduchá, pokud je záznam v registru dlužníků negativní. Pak často nezbývá než vsadit na nabídku lichváře, který opravdu půjčí. Je však nutné vědět, že lichva je samozřejmě nelegální.

Půjčky od soukromé osoby vhodné pro lidi, kteří potřebují peníze okamžitě. Pomyslný trn z paty mohou vytáhnout soukromé půjčky ihned. V každém případě je třeba nedat jen na dobré slovo, vždy se hodí smlouva o půjčce. V některých případech jsou nabízeny i hotovostní půjčky. Jedná se například o tzv. půjčky na ruku bez účtu. Často je volí lidé, kteří mají exekuce.

Majitelé nemovitostí mohou jako alternativu k půjčce od soukromé osoby zvolit leasing nemovitostí.

Půjčky od soukromé osoby

Soukromé peněžní půjčky poskytuje jednotlivcům nebo společnostem soukromá organizace nebo jednotlivec namísto banky nebo jiné finanční instituce. Věřitelé soukromých peněz musí být při nabízení soukromých peněz dlužníkům pečliví a obezřetní. U soukromých peněžních půjček totiž existují rizika jak pro dlužníky, tak pro věřitele.

Zmírnění rizika je pro soukromého věřitele prvořadé, protože jeho cílem je vydělat peníze. Věřitel v žádném případě neplánuje o peníze přijít. Existuje řada faktorů, na které se soukromý věřitel zaměřuje, než dlužníkovi nabídne soukromé půjčky. Mezi nejdůležitější patří:

  • Úvěrové skóre dlužníka – úvěrové skóre dlužníka ukazuje, jak rychle a důsledně dlužník v minulosti splácel své dluhy.
  • Cenová strategie – tak může věřitel zajistit, aby náklady (pro dlužníka) na půjčku byly konkurenceschopné s ostatními věřiteli.
  • Výstupní strategie – harmonogram, podle kterého dlužník půjčku vyřídí, a způsob, jakým to plánuje udělat.
  • Pro věřitele je také moudré provést hloubkovou kontrolu a ověřit všechny informace, které dlužník poskytl, aby získal půjčku.

Někteří soukromí věřitelé však po dlužníkovi žádné informace nevyžadují a poskytují například půjčku od soukromé osoby pouze na OP bez nutnosti doložení dalších údajů. Takové půjčky od soukromé osoby jsou zpravidla velmi nevýhodné. Věřitel soukromé půjčky svá rizika kompenzuje vysokými úroky a nevýhodnými podmínkami.

Půjčky od soukromé osoby – výhody

Soukromé osobní půjčky mají oproti tradiční bankovní půjčce řadu výhod. Pokud má žadatel špatnou finanční minulost, a z toho pramení potíže se získáním tradiční bankovní půjčky, může se obrátit na soukromého věřitele. Půjčky od soukromé osoby jsou totiž mnohem dostupnější.

Tradiční banky mají přísný proces poskytování úvěrů, který výrazně zohledňuje minulost i současná finanční situace žadatele. Je to dáno tím, že banky jsou často regulovány, a proto mají přísnější postupy při poskytování úvěrů, aby dostály svým závazkům vůči vkladatelům. Soukromí věřitelé takovou povinnost nemají, a proto mohou půjčovat bez ohledu na konkrétní situaci dlužníka.

Výhodou půjčky od soukromé osoby je rychlý schvalovací proces. Pokud klient potřebuje peníze rychle, v bance obvykle nepochodí. Tradiční bankovní půjčky mohou mít často obtížný a časově náročný proces žádosti a schvalování. Naproti tomu soukromé půjčky lze vyřídit téměř ihned, často jen v horizontu několika málo hodin.

Žádosti o úvěr u tradičních bank nejsou zamítány pouze z důvodu špatné bonity žadatele. Mohou být zamítnuty i kvůli dalším faktorům, jako je například samostatná výdělečná činnost. Soukromí věřitelé však v těchto situacích s větší pravděpodobností vyhoví, zvlášť pokud může žadatel doložit příjem nebo má majetek, který může použít jako zástavu.

Osobní půjčka od soukromé osoby je sice obvykle dražší než půjčka od banky, avšak obvykle je levnější než nejsnadněji schvalovaná forma bankovního úvěru – kreditní karty. V některých případech může být také vhodným řešením pro lidi, kteří mají zájem o půjčky bez vlastního účtu, protože bývají nabízeny i v hotovosti.

Soukromé půjčky – rizika

Se soukromými peněžními půjčkami je spojeno několik rizik, a to jak pro dlužníka, tak pro věřitele. Dlužník si nemusí věřitele plně prověřit, avšak pro mnohé je důležité vědět, odkud půjčka od soukromé osoby pochází a co je zdroj peněz. Obvykle jsou od několika nezávislých investorů, kteří hledají výnos z investice. Důležité je ujistit se, že peníze nejsou z nelegální činnosti.

Stejně jako u každého jiného finančního rozhodnutí je naprosto nezbytné před jeho uskutečněním pečlivě zvážit rizika. Mezi hlavní rizika spojená se získáním úvěru od soukromého věřitele patří vyšší cena a kratší doba splácení.

Půjčky od soukromé osoby jsou dražší, to je hlavní riziko. Soukromý věřitel nemá přístup k levným finančním prostředkům tak jako banka, což znamená, že půjčky jsou dražší. To může v průběhu času vést k výrazně vyšším nákladům.

Doba splácení může být kratší. Věřitelé mohou být méně štědří, pokud jde o dobu splácení, a v důsledku toho lze kromě strmějších úrokových sazeb pozorovat i vyšší měsíční splátky. Je to proto, že tito věřitelé obvykle chtějí rychlou návratnost své investice.

Rizikům čelí také věřitelé. Proto je pro věřitele zásadní, aby provedli hloubkovou kontrolu – aby se ujistili, že dlužníkovi lze věřit, že půjčku splatí. Pokud je půjčka poskytnuta a dlužník ji použije na rizikovou investici nebo na příležitost, která zkrachuje, dlužník obvykle půjčku nesplácí. Věřitel se musí smířit s tím, že se nedočká splacení celé půjčky, a to ani v případě, že podnikne právní kroky.

Půjčka od soukromé osoby na OP

Jedním z typů soukromých půjček je půjčka od soukromé osoby na OP. Věřitel v tomto případě nevyžaduje od dlužníka nic jiného než platný občanský průkaz, případně jiný doklad totožnosti.

Půjčka od soukromé osoby na OP je zpravidla poskytována na nízké částky v horizontu stovek až tisíců korun. Splatnost těchto soukromých půjček je obvykle velmi krátká, často jde o několik týdnů, maximálně měsíců.

Soukromé půjčky na OP nevyžadují zástavu majetku ani ručení, často však mají velmi vysoké úroky a v důsledku vyjdou dlužníka poměrně draho.

Půjčka na směnku od soukromé osoby

Zájemci o soukromé půjčky by měli být obezřetní v případě půjčky na směnku od soukromé osoby. Jde totiž o nelegální činnost. Půjčka od soukromé osoby na směnku jiné soukromé osobě je od roku 2013 postavena mimo zákon. V některých případech se půjčky na směnku mohou skrývat pod označením dlouhodobá půjčka po insolvenci, případně prověřená půjčka od soukromé osoby.

Přesto je půjčka od soukromé osoby na směnku v tuzemsku často k mání. Pokud si zájemce například vyhledá heslo „půjčky na směnku od soukromé osoby“, nabídne se mu řada poskytovatelů. V případě využití půjčky na směnku od soukromé osoby je třeba skutečně velké opatrnosti. Dlužník se může snadno dostat do problémů.

Půjčka od soukromé osoby – smlouva

Každá půjčka od soukromé osoby by měla být ošetřena smlouvou. Dokonce i když jde o soukromé půjčky mezi přáteli či příbuznými. Vzor smlouvy o půjčce lze bez problémů najít na nejrůznějších webových portálech.

Smlouva o soukromé půjčce musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno dlužníka i věřitele
  • výši půjčené částky
  • datum splatnosti
  • úroky (pokud jsou dohodnuty)
  • datum uzavření smlouvy
  • podpisy obou stran

V případě, že je půjčka od soukromé osoby pojištěna smlouvou, může se předejít mnohým nepříjemnostem.

Půjčka od soukromé osoby recenze

Při hledání vhodné půjčky od soukromé osoby je vhodné pročíst recenze soukromých poskytovatelů. Vyplatí se využít soukromé půjčky od osob, které jsou dobře hodnoceny.

Půjčka od soukromé osoby, která má velmi špatné recenze se rozhodně nedoporučuje. Chybějící recenze je také důvodem k obezřetnosti a hledání jiného poskytovatele.

Pozor na predátorské soukromé půjčky

Predátorské soukromé půjčky obvykle znamenají, že se dlužníkům ukládají nekalé, klamavé nebo zneužívající podmínky půjček. V mnoha případech jsou tyto půjčky spojeny s vysokými poplatky a úrokovými sazbami.

Predátorští věřitelé často používají agresivní prodejní taktiky a využívají toho, že dlužníci nerozumějí finančním transakcím. Klamavým nebo podvodným jednáním a netransparentností lákají, navádějí a pomáhají dlužníkovi vzít si půjčku, kterou nebude schopen rozumně splácet.

Co je to predátorská půjčka od soukromé osoby

Predátorské úvěry jsou jakékoli úvěrové praktiky, které dlužníkům vnucují nekalé a zneužívající úvěrové podmínky. Některé aspekty predátorského úvěrování zahrnují vysoké úrokové sazby, vysoké poplatky a podmínky, které dlužníka zbavují vlastního kapitálu. K predátorským půjčkám často dochází ve spojení s nebankovními hypotékami na koupi nemovitosti.

Jak predátorské soukromé půjčky fungují? Predátorské půjčky zahrnují jakékoli bezohledné praktiky, které věřitelé provádějí s cílem nalákat, přimět, uvést v omyl a pomoci dlužníkům, aby si vzali půjčky, které nejsou schopni rozumně splácet, nebo je musí splácet za cenu, která je extrémně vyšší než tržní sazba. Predátorští věřitelé využívají situace nebo neznalosti dlužníků.

Archetypálním příkladem predátorského věřitele je například lichvář – někdo, kdo půjčuje peníze s extrémně vysokým úrokem a může dokonce vyhrožovat násilím, aby si dluhy vymohl. Velkou část predátorských půjček však poskytují i zavedené instituce.

Cílová skupina predátorské soukromé půjčky

Predátorské půjčky ohrožují mnoho dlužníků, zaměřují se však zejména na ty, kteří mají málo možností úvěru nebo jsou zranitelní jiným způsobem. Cílovou skupinou jsou nejčastěji lidé, jejichž nedostatečný příjem vede k pravidelné a naléhavé potřebě hotovosti, aby mohli vyjít s penězi.

Dále se predátoři zaměřují na lidi se špatnou bonitou, na ty, kteří mají horší přístup ke vzdělání, nebo na ty, kteří jsou předmětem diskriminačních úvěrových praktik kvůli své rase, etnickému původu, věku nebo zdravotnímu postižení.

Predátorští věřitelé se často zaměřují na komunity, kde existuje jen málo jiných úvěrových možností, což dlužníkům ztěžuje výběr. Lákají zákazníky agresivními prodejními taktikami prostřednictvím pošty, telefonu, televize, internetu, a dokonce i podomním prodejem.

Poskytovatelé predátorských soukromých půjček obecně používají řadu nekalých a klamavých taktik, aby dosáhli zisku. Predátorské půjčky jsou výhodné pro věřitele a ignorují nebo ztěžují schopnost dlužníka splácet dluh.

Vzdělávání a osvěta jsou klíčové pro to, aby se zabránilo predátorským soukromým půjčkám. Zájemce o půjčku by měl rozumět všem úvěrovým dokumentům, které podepisuje a spočítat si, kolik bude dlužit.

Pokud se dlužník nechá zlákat a oklamat a vezme si půjčku, která je zatížena extrémními poplatky, a kterou pravděpodobně nebude schopen splácet, stal se pravděpodobně obětí trestného činu.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang