Správné postupy související s vozidlem – odhlášení, změna vlastníka a plná moc při přepisu

Ve světě automobilové administrativy se člověk může setkat s řadou situací, kdy je nutné vyřídit formální záležitosti související s vozidlem. Tři klíčová témata zahrnují odhlášení vozidla, změnu vlastníka a vytvoření plné moci pro přepis vozidla. Jaké jsou postupy?

Jak efektivně odhlásit vozidlo, co je zapotřebí pro provedení změny vlastníka a jak sestavit plnou moc a předejít tak problémům při přepisu vlastnictví vozidla?

Změna vlastníka vozidla

Pokud vůz změní majitele, děje se tak většinou z důvodu prodeje, darování nebo dědictví. Změna vlastníka vozidla obvykle vyžaduje určité administrativní kroky a formality. Je vždy nejlepší poradit se s místními úřady nebo úřadem pro registr vozidel:

 1. Sepsání kupní smlouvy: Pokud probíhá změna vlastnictví prostřednictvím prodeje, je třeba sestavit kupní smlouvu. Tato smlouva by měla obsahovat údaje o prodávajícím, kupujícím, vozidle (včetně registračního čísla a VIN) a kupní ceně.
 2. Převod vlastnictví na úřadu pro registr vozidel: Prodávající a kupující by měli společně navštívit místní úřad pro registr vozidel (úřad obce s rozšířenou působností). Zde lze předložit kupní smlouvu a požádat o převod vlastnictví vozidla. Jeden či druhý může být zastoupen jinou osobou na základě udělené plné moci ověřené notářem.
 3. Doklady o vozidle: Při návštěvě úřadu je obvykle třeba předložit několik dokumentů (technický průkaz malý i velký, doklad o platném povinném ručení, osvědčení o evidenční kontrole, apod.).
 4. Zaplacení poplatků: Za převod vlastnictví vozidla je účtován správní poplatek v řádu stokorun.
 5. Zrušení povinného ručení: Pokud vlastník prodává vozidlo, měl by informovat svou pojišťovnu o změně vlastnictví a zrušit povinné ručení pro toto vozidlo.

Je důležité zjistit specifické požadavky pro převod vlastnictví. V České republice jsou zaváděny online systémy pro podání žádostí o převod vlastnictví, ačkoli celý proces zatím nelze podniknout kompletně online.

Plná moc k přepisu vozidla

Plná moc k přepisu vozidla je právní dokument, kterým vlastník vozidla opravňuje někoho jiného, aby jednal jménem jeho při převodu vlastnictví vozidla. Zde je návod, jak se může sestavit plná moc pro přepis vozidla:

 1. Identifikace stran:
  • Na začátku dokumentu je nutné uvést plné jméno zmocnitele, adresu a další identifikační údaje (rodné číslo nebo IČO). Poté bude uvedeno jméno, adresa a rodné číslo osoby, které je udělena plná moc (zmocněnec). Prodávající může zmocnit kupujícího a naopak.
 2. Účel plné moci:
  • Musí být uveden účel plné moci, tj. převod vlastnictví vozidla, včetně identifikace konkrétního vozu.
 3. Identifikace vozidla:
  • Uvedou se podrobnosti o vozidle, jako jsou registrační číslo, VIN (Vehicle Identification Number), značka, model a rok výroby. Tímto způsobem je dokument specifický pro konkrétní vozidlo.
 4. Zplnomocnění:
  • Právo změnit nebo odvolat plnou moc. Uvést, do kdy je plná moc platná. Například, „Tato plná moc je platná do [datum].“
 5. Podpisy:
  • Podpis zmocnitele a datum. Místo pro podpis zmocněnce (osoby, které je udělena plná moc). Podpis zmocněnce není právně vyžadován.
 6. Notářské ověření:
  • Získání notářského ověření může posílit právní platnost plné moci. Notář potvrdí pravost podpisu zmocnitele.
 7. Odevzdání plné moci:
  • Předání původního dokumentu zmocněnci. Některé úřady mohou vyžadovat originál dokumentu, zatímco jiné akceptují notářsky ověřenou kopii.
 8. Komunikace s úřady:
  • Pokud zmocněnec přebírá vlastnictví vozidla jménem zmocnitele, měl by mít všechny potřebné dokumenty pro převod vlastnictví, včetně plné moci, kupní smlouvy, technického průkazu a dalších relevantních dokumentů.

Je doporučováno, aby se zmocnitel před sestavením plné moci poradil s právníkem nebo notářem, aby byl dokument v souladu s právními předpisy.

Jak odhlásit auto, které už nemám

Jak na odhlášení vozidla, které již dotyčný řidič fyzicky nevlastní? Taková situace může mít různé příčiny. Například pokud majitel auto prodal, dal kupujícímu plnou moc k přepisu, jenže kupující tak na úřadě neučinil. Případně bylo auto odcizeno, nebo totálně zničeno při autohavárii.

Chce-li si majitel auto ponechat na náhradní díly nebo jako dekoraci na zahradu, nelze takové auto definitivně odhlásit. Zákon neumožňuje trvale odhlásit auto bez ekologické likvidace a to zejména kvůli zamezení nelegálnímu rozebírání vraků. Auto bude dočasně odhlášeno, pokud na něj nebude vztaženo aktuální povinné ručení. V takovém případě však nesmí stát ani parkovat na silnici a veřejné komunikaci.

Jak odhlásit auto, které už nemám:

 1. Dokumenty vozidla: Veškeré dokumenty spojené s vozidlem (řidičský průkaz, doklad totožnosti, doklady o uzavřeném povinném ručení, malý i velký technický průkaz, státní poznávací značky, doklad o ekologické likvidaci vozidla, potvrzení policie o odcizení auta, nebo kupní smlouva).
 2. Návštěva místního úřadu: Příslušný úřad obce s rozšířenou působností, který spravuje registrační záznamy, zadá pokyny k odhlášení vozidla, případně si vyžádá doplňující dokumenty.
 3. Zrušení povinného ručení: Pojistka se vypoví na příslušné pojišťovně.

Místní správní orgány by měly poskytnout potřebné informace a řídit vlastníka procesem odhlášení vozidla. V případě, že se majitel auta rozhodne vůz po nějakou dobu nepoužívat (dlouhodobá cesta, vleklé onemocnění, rekonstrukce auta), nemusí auto z registru odhlašovat trvale.

Odhlášení do depozitu:

 • Pokud auto dočasně nebude používáno, lze jej odhlásit do depozitu.
 • Odhlášení do depozitu je možné na 6, 12 nebo 24 měsíců.
 • Po uplynutí doby depozitu je nutné auto znovu přihlásit do registru vozidel.

Spolu s tímto úkonem je potřeba odevzdat registrační značky. Pokud majitel auto neodhlásí do depozitu, bude i nadále platit povinné ručení a daň z motorových vozidel. V případě odhlášení auta do depozitu nemusí platit povinné ručení.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang