Je lepší kohoutková, nebo balená voda?

Pitný režim je třeba v horku dodržovat více, než kdy jindy. Nejlepší je pít čistou vodu – jenže je lepší ta balená, nebo kohoutková? Na to odpovídá test vod.

V roce 2009 časopis dTest provedl detailní analýzy pitné vody z kohoutku v pěti velkých městech a také rozbory kvality balených vod (testováno bylo 18 značek balených pitných, pramenitých, kojeneckých a minerálních vod).

Výsledky detailních analýz více než 60 kritérií nepotvrdily obecně nižší kvalitu kohoutkové vody odebrané v Ostravě, Brně, Plzni, Praze a Liberci. Pouze chloroform v pitné vodě z ostravského kohoutku převýšil český limit, byl ale hluboko pod požadavkem evropské směrnice. Nadlimitní množství železa obsahovala pitná voda z Plzně.

U balených vod bylo zjištěno nedostatků více, mj. nedovolený výskyt cizorodých organických látek (chloroform, benzo(a)pyren, dichlormethan), nadlimitní obsah dusitanů a zvýšený počet organotrofních bakterií.

Přes výrazná reklamní tvrzení některých výrobců balených vod spotřebitel nezískává vždy „dokonalou čistotu a zdraví“.

Např. organotrofní bakterie u pramenitých balených vod na rozdíl od vody kohoutkové nepatří k povinně sledovaným kritériím. Studie dTestu ukázala, že u balených vod skladovaných např. na slunci při vyšší teplotě, může dojít k výraznému nárůstu jejich počtu. U balené vody tedy nemá zákazník vždy jistotu, že dostává produkt, který je čerstvý a vinou špatného skladování nedošlo ke snížení jeho kvality.

Naproti tomu u kohoutkové vody může spotřebitel sám vyšší kvality docílit tím, že se o kohoutek dobře stará.

dTest dále upozorňuje na ekologickou zátěž způsobenou výrobními a transportními náklady spojenými s balenou vodou a na ekonomickou nevýhodnost nákupu balené vody oproti vodě z vodovodu.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang