Dokumenty související s provozem a přepravou vozidla – plná moc, zelená karta, převozní značka

Pro správný a legální provoz vozidla jsou nezbytné dané právní dokumenty. Tato sada dokumentů zahrnuje mimo jiné plnou moc, převozní značky a zelenou kartu. Každý z těchto dokumentů plní specifickou roli a má svůj význam pro majitele a uživatele vozidla.

Plná moc je nezbytná při delegování práv a odpovědností týkajících se vozidla, například při prodeji, převodu nebo správě. Převozní značky jsou dočasným průkazem oprávnění k provozu vozidla za účelem jeho přihlášení nebo přepisu.

Zelená karta slouží k identifikaci platného pojištění vozidla při překročení hranic a cestování v zahraničí.
Je to mezinárodně uznávaný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jedná se o povinný doklad pro všechny řidiče, kteří chtějí řídit v zemích, které jsou členy systému zelených karet. V současnosti je to 48 zemí, včetně zemí Evropy, Maroka, Tunisu, Izraele a Íránu.

Mezi další dokumenty potřebné k provozu vozidla patří namátkou:

 • Řidičský průkaz: Osvědčení o způsobilosti k řízení motorového vozidla.
 • Technický průkaz: Doklad o technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
 • Osvědčení o evidenční kontrole: Doklad o provedení evidenční kontroly vozidla.
 • Výpis z obchodního rejstříku (u firemních vozidel): Doklad o právní subjektivitě firmy.

Tyto dokumenty společně zajišťují, že provoz a přeprava vozidla probíhají v souladu s právními normami a předpisy, chrání majitele a další účastníky silničního provozu. Je důležité mít tyto dokumenty aktuální a dostupné vždy, když je vozidlo používáno nebo přepravováno.

Plná moc – vzor

Plná moc je právní dokument, kterým oprávněná osoba uděluje jiné osobě právo jednat jménem jí samé.

Co je potřeba k získání plné moci:

 1. Vybrat si oprávněnou osobu: Komu bude udělena plná moc (rodinný příslušník, přítel nebo právník).
 2. Rozsah moci: Specifikace konkrétních pravomocí, které budou uděleny (v obecné formě nebo vztahující se ke konkrétním akcím nebo situacím).
 3. Napsat plnou moc: Dokument by měl obsahovat jméno, adresu a rodné číslo zmocnitele i zmocněnce a přesný popis rozsahu oprávnění.
 4. Zajistit notářské ověření: Mnoho jurisdikcí vyžaduje notářské ověření plné moci (přítomní notáři potvrdí svůj podpis a přítomnost).
 5. Oznámení oprávněné osobě: Plnou moc předat zmocněnci a informovat jej o její existenci a podmínkách.

V některých případech může být vhodné poradit se s právním expertem a zajistit tak, že je plná moc v souladu správními předpisy a plně vyhovuje potřebám zmocnitele.

Vzor plné moci může vypadat takto:

Plná moc – vzor

Já, [jméno], bydliště [adresa], rodné číslo uděluji plnou moc:

Oprávněné osobě: Jméno: [jméno osoby], adresa [adresa osoby], rodné číslo

Rozsah plné moci: [Specifické pravomoci, které zmocnitel uděluje, například: jednání s bankou, uzavírání smluv, zastupování před úřady atd.]

Doba platnosti: Tato plná moc bude platit od [datum začátku] do [datum ukončení], pokud není dříve odvolána.

Notářské ověření: Potvrzuji, že tento dokument byl předložen mně, [jméno notáře], a podpis [jméno zmocnitele] byl notářsky ověřen dne [datum].

[podpis]

[datum]

Mnoho online zdrojů nabízí vzory plných mocí ke stažení (webové stránky specializovaných právních forem, notářských kanceláří nebo vládních úřadů). Zde jsou některé obecné tipy:

 1. Právní webové stránky: Mnoho právních webových stránek nabízí šablony plných mocí.
 2. Vládní úřady: Některé vládní úřady mohou poskytovat vzory plných mocí na svých webových stránkách nebo je nabízet v tištěné formě přímo na místě.
 3. Notáři: Notáři mají často standardní vzory plných mocí. Mohou poskytnout příklady nebo pomoci s přípravou dokumentu na míru.

V každém případě je důležité, aby se dotyčný před použitím vzoru spojil s právníkem nebo notářem. Dokument tak bude odpovídat právním předpisům a plně vyhovovat jeho potřebám.

Jak získat převozní značky

Převozní značky jsou speciální označení určené pro dočasnou jízdu vozidla z místa prodeje do místa, kde bude provedena trvalá registrace. Podle příslušné vyhlášky je tato značka vytvořena na zeleném tvrdém papíře o rozměrech 210 x 145 mm, nikoli na klasické plechové tabulce.

Tato zvláštní značka obsahuje sedm znaků, přičemž první znak je vždy písmeno kódu kraje. Ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi nebo písmeny latinské abecedy. Kromě toho je značka doplněna o podpis prodejce a datum razítka. Při převzetí vozidla u prodejce se musí potvrdit přijetí této dočasné značky podpisem.

Jak získat převozní značky? Na rozdíl od běžných registračních značek není nutné převozní značku připevňovat vpředu vozidla; postačuje ji umístit na zadní část. Hlavní odlišností spočívá v tom, že převozní značku nelze považovat za plnohodnotnou náhradu standardní registrační značky.

Jde pouze o dočasný doklad, který poskytuje povolení k jízdě s cílem přihlášení vozidla. Platnost má pouze deset dní ode dne uvedeného na značce.

Vzhledem k účelu této značky by vozidlo s ní nemělo být používáno v jiných situacích než pro přepravu vozidla z místa prodeje na místo registrace. To ovšem neznamená, že by řidič musel jet v autě sám. I když může vézt posádku (např. rodinu, s níž auto zakoupil), nedoporučuje se převážet větší náklad.

Zelená karta

Číslo zelené karty, neboli mezinárodního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, řidič najde na samotné zelené kartě. Toto číslo udává číslo pojistné smlouvy a je důležité pro kontrolu platnosti, při obnově pojistky nebo jejím zrušení.

Zelená karta je mezinárodně uznávaný dokument, který potvrzuje, že vozidlo má platné pojištění odpovědnosti za škodu. Kde najdu číslo zelené karty:

 1. Na samotné zelené kartě.
 2. Ve smlouvě o pojištění: Číslo zelené karty by mělo být uvedeno v části spolu s dalšími údaji o pojištění.
 3. V pojišťovně: Pokud vlastník auta nemůže najít číslo přímo na kartě ani ve smlouvě, měl by kontaktovat zákaznický servis své pojišťovny.

Pokud má řidič digitální kopii zelené karty nebo přístup k elektronickým verzím, měl by hledat stejné informace v těchto dokumentech. V případě jakýchkoli pochybností se může obrátit na svou pojišťovnu a požádat o pomoc při lokalizaci čísla zelené karty.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang