Průměrná výška mužů, žen a dětí – podle věku, jak vyrůst

Výška je jedním z klíčových fyziologických ukazatelů lidského těla, který provází lidi od počátku života až do zralého věku. Jde o fascinující a důležitý aspekt lidské anatomie, který neustále láká vědce, demografy a zdravotní odborníky k dalším zkoumáním a analýzám. Jaká je průměrná výška podle věku a existují způsoby, jak vyrůst?

Tento článek se zaměří na různé aspekty výšky, a to jak na specifické rozdíly mezi muži a ženami, tak na výšku dětí. Přináší poznatky, které pomohou lépe porozumět vlivu genetiky, životního stylu a prostředí na naši vzrůstající postavu. Existuje způsob, jak být vyšší?

Průměrná výška mužů v ČR i světově

Průměrná výška mužů je jedním z indikátorů, který lze použít k porovnání fyzického vývoje a životních podmínek mezi různými zeměmi. Světově se průměrná výška mužů liší v závislosti na regionu, genetických faktorech, životním stylu, a výživě. Podle mezinárodních studií zjištěných v roce 2021, v průměru dosahují muži ve světě výšky kolem 170 cm až 178 cm.

Co se týče průměrné výšky mužů v České republice, země se nachází mezi státy s nadprůměrným vzrůstem. Muži v ČR mají obecně průměrnou výšku okolo 180 cm, což je nad celosvětovým průměrem. Tento význačný rozdíl může být ovlivněn genetikou, ale také socioekonomickými faktory a stravovacími návyky.

Průměrná výška žen v ČR i světově

Průměrná výška žen je podobně jako u mužů ovlivněna genetikou, životním prostředím a výživou. Celosvětově se průměrná výška žen pohybuje mezi 158 cm až 166 cm. Tato čísla se samozřejmě liší podle regionu a etnického původu. Výška je často považována za jedno z hlavních fyziologických měřítek kvality života a celkového zdraví populace.

Podle průměrné výšky žen v České republice, je země často řazena mezi státy s nadprůměrnou výškou. Průměrná výška žen v ČR se obvykle pohybuje kolem 167 cm až 170 cm, což je nad celosvětovým průměrem, stejně jako průměrná výška mužů v ČR.

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících výšku u žen je také průběh puberty. Dívky procházejí obdobím rychlejšího růstu během puberty, podobně jako chlapci. Výskyt první menstruace je také důležitým milníkem, který ovlivňuje růstový proces. Pokud je menstruace zpožděná nebo pokročilá, může to mít dopad na celkový růst a výšku žen.

V průběhu puberty dívky zažívají růstový záchvat, což je období rychlejšího růstu, který může trvat několik let.

Jak děti rostou – průměrná výška dětí

Průměrná výška dětí je důležitým ukazatelem fyzického vývoje a zdraví populace. Růst dětí je komplexní proces, který zahrnuje několik etap od narození až do dospělosti. Je možné ho rozdělit do několika životních fází:

  • Dětství: Růst do výšky začíná již od narození. V prvních letech života dochází k nejrychlejšímu růstu, a to zejména v prvním roce. Během tohoto období jsou děti nejcitlivější na vnější vlivy, jako je strava, zdraví a životní prostředí. Dostatečná a vyvážená výživa je klíčová pro zajištění správného růstu kostí, svalů a celkového vývoje.
  • Předškolní a školní věk: V průběhu předškolního a školního věku pokračuje růst, ale tempem již pomalejším než v prvním roce života. Růstové tempo se obvykle stabilizuje na průměrně 5-7 cm ročně. Pravidelná a vyvážená strava, fyzická aktivita a dobré zdravotní podmínky jsou důležité pro podporu optimálního růstu v této fázi.
  • Puberta: Puberta je období rychlého růstu, které obvykle začíná kolem 9-14 let u dívek a 10-16 let u chlapců. V tomto období dochází k hormonálním změnám, jako je produkce estrogenu u dívek a testosteronu u chlapců. Hormony hrají klíčovou roli ve formování pohlavních charakteristik a také ovlivňují růst kostí. Epifýzy, které jsou růstovými ploténkami na koncích dlouhých kostí, jsou citlivé na hormonální signály a začínají se uzavírat. To zpomaluje růst na délku a vede ke zrychlení růstu na šířku (např. rozvoj pánve u dívek).
  • Dospělost: Po dosažení dospělosti, obvykle kolem 18-21 let, dochází k ukončení růstu do výšky, protože epifýzy se uzavírají a dlouhé kosti nemohou růst. V této fázi je výška téměř konstantní a změny jsou pouze minimální. Někteří jedinci mohou zaznamenat drobné změny ve výšce v důsledku změn ve držení těla nebo mírném zmenšení meziobratlových disků, ale tyto změny jsou obvykle zanedbatelné.

Je jisté, že růst do výšky je nejrychlejší v prvních letech života a během puberty. Po dosažení dospělosti je růst na délku téměř ukončen a změny výšky jsou jen minimální a už není možnost, jak vyrůst do výšky.

Průměrná výška dětí podle věku

Průměrná výška dětí se liší podle pohlaví, etnického původu, regionu a také historického vývoje dané populace. Zdá se, že celosvětově se průměrná výška dětí v průběhu let zvyšuje, což je přisuzováno lepší výživě, zlepšeným hygienickým podmínkám a dostupnosti zdravotní péče.

Výškový vývoj lze sledovat v této růstové tabulce, která ukazuje průměrnou výšku dětí podle věku až do dospělosti.

VěkMužiŽeny
Novorozenci48 – 52 cm48 – 52 cm
1. rok života75 – 80 cm75 – 80 cm
Předškolní věk (3-5 let)96 – 110 cm96 – 110 cm
Školní věk (6-12 let)115 – 150 cm115 – 150 cm
Dospívání (13-17 let)150 – 165 cm150 – 155 cm
Dospělost165 – 180 cm155 – 170 cm

Je třeba si uvědomit, že výška, a samozřejmě i váha, dětí je velmi individuální a nemusí sedět do různých růstových grafů a tabulek. Zároveň je důležité sledovat výšku i váhu dítěte, aby se zajistilo, že dosahuje správných milníků a pravidelně navštěvovat dětského lékaře pro monitorování fyzického vývoje a zdraví.

Výška dětí – co hraje roli

Výška jedince závisí na kombinaci genetických, environmentálních a hormonálních faktorů. Zde je přehled hlavních aspektů, které mohou ovlivnit, jak moc dítě vyroste do výšky.

  • Genetika: Genetika hraje klíčovou roli při určování výšky jedince. Výška má výraznou dědičnou složku, což znamená, že výška rodičů významně ovlivňuje výšku jejich potomků. Pokud jsou rodiče vysocí, je pravděpodobné, že i jejich děti budou vyšší. Naopak, když jsou rodiče nižší, je pravděpodobné, že děti budou menší.
  • Hormonální faktory: Hormony, zejména růstový hormon a hormony pohlavního systému (estrogen u žen, testosteron u mužů), mají vliv na růstové procesy a vývoj kostí. Hormonální rovnováha je klíčová pro optimální růst dětí a poruchy hormonálního systému tak mohou vést k růstovým problémům.
  • Výživa: Kvalita a dostatečnost výživy hrají klíčovou roli v růstovém procesu. Nedostatek živin, zejména bílkovin, vitamínů a minerálů, může negativně ovlivnit růst a vést k menší výšce. Dobrá a vyvážená strava je tedy důležitá pro správný fyzický vývoj.
  • Zdraví a životní prostředí: Nemoci, infekce a životní podmínky mohou ovlivnit růst a vývoj jedince. Dobrá péče, přístup ke zdravotní péči a hygienické podmínky jsou důležité pro optimální růst dětí.

Existují tedy různé způsoby, jak optimalizovat růst v dětství a pubertě, jako je zajištění dostatečné výživy, zdravého životního stylu, fyzické aktivity a péče o zdraví.

Výška hraje roli také při výběru určitých druhů nábytku, např. barových židlí. Před nákupem je proto důležité vědět výšku rodinných příslušníků, abyste vybrali správnou barovou stoličku. Rostoucí židle od narození je dlouhodobou investicí, protože se její výška dá nastavit podle toho, jak dítě roste.

Dívky mohou často být v porovnání s chlapci na začátku puberty vyšší, ale poté je chlapci doženou a dívky se opět mohou zdát menší.

Jak vyrůst

Přestože v dospělosti je výška téměř konstantní a změny jsou pouze minimální, na trhu existují různé metody nebo léky, které slibují zvýšení výšky u dospělých, ale mnoho z těchto tvrzení není podloženo žádnými vědeckými důkazy a můžou být zavádějící nebo dokonce nebezpečné.

Některé neověřené metody mohou zahrnovat užívání růstových hormonů nebo růstových faktorů, operace na kostech nebo postupů, které narušují růstové ploténky. Tyto metody nejsou široce podporovány a mohou vést k závažným komplikacím. Neexistuje tedy žádný způsob, jak být vyšší.

Je důležité si uvědomit, že i když jsou tyto průměrné hodnoty užitečné pro srovnání, každý člověk je jedinečný. Kromě toho, výška sama o sobě není jediným ukazatelem zdraví nebo štěstí, a neexistuje „ideální“ výška a určitě není třeba kvůli tomu upadat do depresí. Důležitější je celkový zdravotní stav a kvalita života, která může být ovlivněna mnoha různými faktory.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang