Jak číst taby?

Tab je zápis kytarové skladby. Skládá se ze šesti řádků pro klasickou kytaru, nebo čtyř, případně pěti řádků pro baskytaru. V řádcích se nacházejí různá čísla, písmenka a značky. Tento návod vám pomůže trochu se v nich zorientovat.

Každý tab by měl začínat označením ladění kytary. Pokud označený není, počítáme se standardním laděním – EHGDAE. U zahraničních tabů je to EBGDAE, v zahraničí používají namísto označení tónu H písmenko B.

Každé z těchto písmen označuje základní tón struny a každý řádek reprezentuje určenou strunu. Nejvyšší řádek patří nejtenčí struně, nejnižší naopak nejhrubší. V řádku se nachází několik znaků. Znaků (-) a (|) si nebudeme všímat, ty jsou jen na vyplnění místa, aby byl tab přehledný. Příklad je rozdělen na 6 sekvencí.

1. Sekvence

V první sekvenci tabu se nacházejí pouze čísla. Nula znamená „prázdnou strunu“ – strunu zahrajeme bez toho, abychom chytili hmatník kytary. Pokud je číslo rozdílné od nuly, znamená pražec, na kterém chytíme hmatník.

2. Sekvence

Pokud se u čísla pražce nachází písmenko „h“ nebo „p“, jde o techniku ​​“hammer on“ nebo „pull off“. Ve zkratce u techniky hammer on – v příkladu máme udáno 2H3 – strunu G chytíme ukazovákem na druhém pražce a zahrajeme ji. Během znění tónu rychle přitlačíme strunu prostředníkem na třetím pražci, už ji však druhou rukou nezahrajeme. Tato technika vyžaduje cvičení.

Technika pull off je velmi podobná. V příkladu 4P1 – chytíme strunu A malíčkem na čtvrtém pražci a ukazovákem na prvním. Zahrajeme ji a hned nato malíček odtáhneme. Potřebujeme na to dostatečnou razanci a opět nějakou tu chvíli cvičení. Obě techniky je možné i zkombinovat.

3. Sekvence

Zde ukážeme techniku ​​“slide“. Při slide kloužete prstem po struně. Například /7 znamená, že zahrajete strunu a někde v neurčité poloze ji chytnete prstem a sklouznete prstem až na sedmý pražec. Příklad 5/3 znamená, že chytíte strunu na pátém pražci, zahrajete ji a prstem sklouznete na třetí pražec.

Techniku ​​opět lze kombinovat. Někdy se místo symbolu „/“ používá i písmenko „s“. Tato technika není doporučená začínajícím hráčům, na tenčích strunách se dá nepříjemně pořezat.

4. Sekvence

Znak „x“ znamená utlumení struny. Struny se dotknete prstem, můžete i jemně přitlačit, ale nesmíte ji stisknout až na hmatník. Vzniká neurčitý tlumený zvuk.

5. Sekvence

Technika „bend“ – vytažení struny. Bend provedete tak, že chytíte strunu pevně na druhém pražci a kolmo na její směr ji vychýlíte z původní polohy. Existují dva základní druhy techniky – full bend „fb“ a half bend „hb“.

Při full bend vytáhnete strunu tak, aby nově vzniklý tón zněl přesně o dva půltóny výš než původní. Při half bend vytáhnete strunu méně, nově vzniklý tón by měl znít o půl tónu výš než původní. Full bend se značí „fb“ nebo také 2b4. Half bend se označuje „hb“ nebo také 12b13. 

6. Sekvence

V této sekvenci se nachází technika vibrato „~“. Znamená to, že zahrajete určený tón a pak strunu rychle střídavě vychylujete na jednu a druhou stranu kolmo na směr struny. Vzniká vibrující zvuk.

Čísla pod samotným tabem

Někdy, avšak velmi zřídka, se pod tabem objeví čísla od 1 do 5. Určují, který prst použijete na zahrání tónu nad číslem. Konvence je taková – 1 = ukazováček, 2 = prostředníček, 3 = prsteník, 4 = malíček.