Půjčka na směnku ihned – nabídka od soukromé osoby nebo lichváře

Ne všichni mají to štěstí, že dosáhnou na bankovní půjčku. Co když člověk nemá dobrou úvěrovou historii? Tito lidé často využívají půjčku na směnku. Jaká jsou její specifika? A proč je lepší se půjčce na směnku vyhnout?

Lidé ve finanční nouzi jsou často ochotní podstoupit mnohá rizika a vzít si nevýhodnou půjčku jen proto, aby své finanční problémy oddálili. Bohužel v rozrušení a stresu nevidí, že je to jen dočasné řešení. Možná je i konsolidace pro problémové klienty bez zástavy.

Navíc lidem, kteří mají časté a opakované problémy se splácením svých závazků, peníze důvěryhodná instituce nepůjčí. Často se tak snaží situaci řešit lichvářskou půjčkou nebo půjčkou na směnku. Co je to lichva? Co je to směnka? A existuje lichvář, který opravdu půjčí? 

Co je to lichva?

Podmínky poskytování nebankovních úvěrů se sice v roce 2016 zpřísnily, přesto se na tomto poli stále pohybuje dost pochybných společností. Proto každý, kdo si chce vzít nebankovní půjčku, by měl vědět, co je to lichva a jaká je definice lichvy.

V obecné rovině se dá říci, že lichva je půjčování peněz s nepřiměřeně vysokými úroky. Nebo také nemorální úročení půjčených peněz, které se vymyká běžnému standardu.

Co je to lichva, stanovují i zákony, konkrétně pak trestní zákoník. Lichva je totiž nezákonná a kdo ji provozuje, hrozí mu trest odnětí svobody. I proto je dnes velmi složité najít číslo na lichváře, který půjčí. Jako lichva se označuje jednání, kdy pachatel:

 • zneužije něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo rozrušení k tomu, aby sobě nebo jinému bylo poskytnuto nebo slíbeno plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru nebo
 • takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede.

Definice lichvy by mohla být i takováto: lichva = závazek nepřiměřený velkému zisku. Za lichvářské půjčky se dá označit zneužití momentální nepříznivé situace jiného člověka a vyvíjení nátlaku na člověka s cílem obohatit sám sebe.

Příkladem lichvářské půjčky jsou takové půjčky, které mají obrovské úroky nebo přemrštěnou zástavu, například dům nebo auto, a to i při výši půjčky třeba 50 tisíc korun.

Půjčka na směnku

Hned na začátku je potřeba říci, že půjčka na směnku je nelegální úvěr s velkými riziky. Legální je pouze poskytovat půjčku směnku jako podnikatelský úvěr, kdy je směnka vystavena jako forma záruky. Půjčka na směnku je pro soukromé osoby zakázaná.  

Půjčku na směnku často volí lidé, kteří mají velké dluhy nebo exekuce. Nikdo jiný jim nepůjčí, proto vyhledávají krajní řešení. A nutno říci, že to není dobré řešení. Bývá totiž pravidlem, že se s půjčkou na směnku pojí extra vysoké úroky a jiné nástrahy.

Většinou je totiž součástí půjčky na směnku tzv. rozhodčí doložka, na základě níž může věřitel zvolit arbitra, který rozhodne případný majetkový spor místo nezávislého soudce. Je jasné, že věřitelem zvolený arbitr nikdy nerozhodne ve prospěch dlužníka.

Půjčka na směnku je velmi často lichvářskou půjčkou. Má nepřiměřeně vysoké úroky, obrovské smluvní pokuty a využívá finanční i osobní tísně žadatele. Taková půjčka je zákonem zakázaná.

U půjčky na směnku sice není nutné dokládat příjem ani jiné záležitosti, na základě nichž instituce vyhodnocují bonitu žadatele. Avšak nevýhody půjčky na směnku převažují a v žádném případě tento druh půjčky nelze doporučit.

Co je to směnka?

Směnka je cenný papír, který nejčastěji slouží k zajištění nějakého závazku. Podepsanou směnkou se dlužník (vystavitel směnky) zavazuje, že věřiteli zaplatí na směnce napsanou dlužnou částku.

Pokud dlužník nesplní, k čemu se zavázal, může věřitel uplatnit směnku a závazek vymáhat v peněžní formě.

Směnka musí obsahovat následující údaje:

 • v textu musí být uvedeno slovo „směnka“
 • slib (nebo příkaz) zaplatit určitou částku
 • částka k úhradě (slovem i čísly)
 • údaj o splatnosti
 • místo a datum vystavení
 • místo, kde má být dluh splacen
 • identifikace vystavitele, tj. dlužníka
 • identifikace věřitele, resp. toho, komu má být placeno
 • podpis dlužníka

Pokud směnka tyto informace neobsahuje, je automaticky neplatná. Směnka se většinou využívá k zajištění půjčky nebo nějakého obchodu. Ovšem soukromá osoba si nemůže půjčit peníze tzv. na směnku.

Okamžitá půjčka na směnku

Okamžitá půjčka na směnku, správně řečeno, půjčka zajištěná směnkou, znamená, že si dlužník půjčuje peníze od jiné osoby jen na základě podepsané směnky. K podpisu dostane buď bianko směnku (nevyplněnou), nebo směnku na konkrétní částku. 

Co se stane, když dlužník přestane platit? Okamžitá půjčka na směnku je nezákonná, proto věřitel nemůže jít k soudu. Na základě rozhodčí doložky se však může obrátit na rozhodčí soud. Tím se dlužník dostane do rukou kohokoli, koho si věřitel určí.

Velkým problémem okamžitých půjček na směnku také je, že věřitel často požaduje ručení majetkem, a to i u nízkých částek. Stačí podepsat exekuční zápis, kterým se věřitel kryje v případě, že dlužník přestane platit. Jediný den zpoždění tak může znamenat exekuci.

Půjčka na směnku od soukromé osoby

Již několik let je půjčka na směnku od soukromé osoby v České republice zakázaná a ten, kdo půjčku na směnku nabízí, jedná nelegálně.

Každý poskytovatel úvěru totiž musí mít podle zákona licenci od České národní banky. Pokud ji nemá a přesto úvěr poskytuje, porušuje zákon. Ti, kteří poskytují půjčku na směnku od soukromé osoby, žádnou licenci pochopitelně nemají, proto se pohybují za hranicí zákona.

I přesto lze najít mnoho nabídek půjček od soukromých osob, které se nezdráhají poskytovat půjčky od soukromé osoby na směnku. Takové půjčky jsou nejen vysoce rizikové, nýbrž i nezákonné.

Půjčka na směnku ihned

Nabídkám půjček na směnku ihned je lepší se vyhnout. Jsou sice lákavé a je snadné je získat, o to víc jsou však půjčky na směnku ihned rizikové.

Směnku totiž může od věřitele kdokoli koupit. Dlužník tak snadno ztratí přehled, komu peníze vlastně dluží a kdo je po něm může vymáhat.

Pokud někdo dostane půjčku na směnku ihned, může se snadno stát, že mu jednoho dne zaklepe na dveře úplně cizí člověk a bude chtít zaplacení dlužné částky i s vysokými úroky.

Nebo rovnou dlužníka připraví o střechu nad hlavou, pokud se dobrovolně zaručil svou nemovitostí.

Půjčky na směnku – nabídka

Soukromé půjčky na směnku jsou sice zakázané, přesto lze nabídky půjčky na směnku najít. Navíc některé půjčky ani nemusejí být označeny jako půjčky na směnku, avšak před podpisem smlouvy dlužník náhle zjistí, že se o půjčku na směnku jedná. A pokud jedná neuváženě, často to ani nezjistí.

soukromých půjček proto musí být člověk obzvlášť obezřetný a musí zkoumat, jestli se nejedná o nabídku půjčky na směnku. Nabídky, které mohou být podvodné, nevýhodné a nepříznivé pro žadatelovu situaci, je třeba rovnou vyloučit.

Samozřejmostí je pečlivé přečtení podmínek úvěru. Doporučuje se věnovat pozornost sankcím a ručení majetkem. Pokud věřitel na podpis smlouvy tlačí, má podmínky nesrozumitelné nebo je ani neumožní žadateli přečíst, pak je nejlepší vzít nohy na ramena a hledat jinde.

Půjčka na směnku na OP

Půjčku na směnku poskytují soukromé osoby, které porušují zákon. Proto jim ke schválení půjčky stačí doložit jen občanský průkaz a je hotovo, půjčka ihned schválena. Nepotřebují žádné potvrzení zaměstnavatele, nekontrolují registry. Zkrátka půjčí komukoliv, kdo přijme jejich nevýhodné podmínky.

Tento typ půjček lze tedy najít pod označením půjčka na směnku na OP. Občanka je totiž jediným dokladem, který je k vyřízení půjčky třeba.

Půjčka na směnku s exekucí, půjčka v exekuci

Kdo je v exekuci, měl by se snažit o to, aby se svých dluhů zbavil. Půjčka v exekuci řešením není. Pokud má člověk takové problémy se splácením svých závazků, které skončily až exekucí, je další půjčka v exekuci tím posledním, co by měl dlužník řešit.

Je na místě přemýšlet spíše o brigádě, konsolidaci dluhů nebo bezúročné půjčce od rodinného příslušníka.

Navíc půjčku v exekuci neposkytnou banky ani solidní nebankovní společnosti. Půjčka v exekuci tak snadno může být lichvářskou půjčkou, protože nikdo jiný než lichvář zadluženému zkrátka nepůjčí.

A kdo mu půjčí, ten si může v podstatě vymyslet jakékoliv podmínky. Proto se také může jednat o půjčku na směnku s exekucí, přičemž jakákoliv půjčka na směnku je zakázaná.

Půjčka v exekuci, natož pak půjčka na směnku s exekucí je extrémně riziková, a to jak pro samotného poskytovatele půjčky, tak především pro dlužníka.

Mám exekuci a potřebuji půjčku

Místo toho, aby dlužník řešil situaci „mám exekuci a potřebuji půjčku„, by měl přemýšlet nad tím, jak exekuci co nejrychleji splatit a už se dál nezadlužovat.

Dlužník by se měl snažit s exekutorem dohodnout a nebrat si další půjčku. Tím se svých dluhů rozhodně nezbaví. Půjčka na exekuci nikdy není dobrý nápad.

Riziko, že dlužník nebude půjčku splácet, je vyvažováno abnormálně vysokou RPSN. Půjčky pro lidi s exekucí také mají vysoké smluvní pokutykrátkou dobu splatnosti, nemožnost sjednat splátkový kalendář či odklad splátek.

U půjčky v exekuci není výjimkou ani zástava nemovitosti. Pokud dlužník dluh nesplatí, přijde tak o svoje bydlení.

Půjčka pro lidi v exekuci, vyplácení exekucí

Dlužník, který má zablokovaný účet kvůli exekuci, nemá šanci získat bankovní úvěr bance. Pro dlužníky v exekuci obvykle není jiná varianta, než si vzít nebankovní půjčku pro lidi v exekuci. Půjčka pro lidi v exekuci sice není častým produktem, přesto se s ní lze setkat.

Také lze najít subjekty, které nabízejí vyplácení exekucí. O co se jedná?

Znakem půjček při exekuci je, že se jedná o půjčky bez registru. Věřitel tedy nenahlíží do registru dlužníků. Vyřízení půjčky pro lidi v exekuci je rychlé a jednoduché, zažádat lze online a peníze může mít žadatel na účtu do několika minut.

Vyplácení exekucí funguje tak, že věřitel za dlužníka zaplatí dluh a tím exekuce skončí. Dlužník pak nesplácí dluh exekutorovi, nýbrž novému věřiteli. Ten si samozřejmě připočte další poplatky a svoje úroky, takže dlužník si ve finále vůbec nepomůže. Jen nahradí jeden dluh dalším dluhem. Mnohdy vyšším.

Lichváři, soukromý lichvář online

Kdo jsou vlastně lichváři? Soukromý lichvář je člověk, který se snaží vydělat na zoufalství někoho jiného. Lichváři nikdy nenabízejí půjčky bonitním lidem. Naopak vyhledávají lidi, kteří jsou zadluženi nebo měli problémy s plněním závazků.

I když lidem v exekuci, bez práce nebo v insolvenci nikdo nepůjčí, lichváři ano. Lichváři slibují velké peníze ihned, rychle a na ruku. Dokonce ani nechtějí vědět žádné informace o dlužníkovi. Není to podezřelé? Proč to lichváři dělají?

Pro dobro dlužníka rozhodně ne. Jejich jediným cílem je rychle a snadno vydělat. Přemrštěné úroky, zástava majetkem, podpis směnky. To jsou atributy soukromé lichvářské půjčky.

Je třeba si připomenout, že lichva je trestným činem. Lichváři jsou proto podvodníci, rozhodně ne seriózní poskytovatelé půjčky.

Na soukromé lichváře lze narazit v novinách, v letákové inzerci na veřejných místech a samozřejmě jsou také lichváři online.

Shánět lichváře online je nejjednodušší a nejrychlejší způsob. Avšak zdaleka to není nejlepší způsob, jak peníze získat.

Lichvář, který opravdu půjčí

Existuje lichvář, který opravdu půjčí? I když je to zakázané, tak ano. Existuje. Pochopitelně však sám sebe za lichváře neoznačí. Naopak slibuje půjčení peněz za skvělých podmínek, záznam v registru dlužníků není překážkou a vždy vystupuje tak, že chce dlužníkovi pomoct.

Je to však přesně naopak. Jediné, o co lichváři jde, je jeho vlastní zisk. Pokud není člověk ve finanční tísni, snadno triky lichváře, který opravdu půjčí, prokoukne a raději jde dál. Jenže člověk v rozrušení často přistoupí na jakékoliv podmínky, jen aby peníze získal.

Pokud člověk hledá soukromníka, který opravdu půjčí, měl by se obrátit na spolehlivé platformy, kde jsou půjčky od soukromých investorů nabízeny.

Půjčky od soukromého investora jsou známé pod označením peer to peer půjčky, zkratkou P2P půjčky. Platformy soukromých investorů fungují jednoduše a rozhodně jsou lepším řešením než pofiderní lichváři, kteří opravdu půjčí.

Půjčka na směnku od lichváře

Soukromá půjčka na směnku je zakázaná, stejně tak lichva. Ta je dokonce trestným činem. Přesto se stále vyskytují lidé, kteří nabízejí půjčku na směnku od lichváře. Na druhou stranu jsou stále dlužníci, kteří jsou ochotni si tuto půjčku vzít. Kde je poptávka, tam je i nabídka.

Důrazně se však nedoporučuje si půjčku na směnku od lichváře brát. Proč? Důvod je jednoduchý. Dlužníci ručí i za menší částky svým majetkem. Jen těžko lze narazit na půjčku na směnku od lichváře bez zástavy. 

Lichvář ví, že dlužník je problémový a rizikový, a jen čeká na to, až přestane splácet. Tím začíná lichvář vydělávat. Zkrátka lichváři jen zneužívají finanční tísně a neznalosti dlužníka.

Půjčka od lichváře

S půjčkou od lichváře je to stejné jako s půjčkou na směnku. Oba typy půjček jsou zakázané a je lepší tyto půjčky nevyhledávat.

Půjčka od lichváře má obrovské úroky. Jednoduchým výpočtem dlužník zjistí, že úrok nebo RPSN se pohybuje v řádu stovek až tisíců procent.

Lichváři nejde o to, aby dlužník řádně splácel. Právě naopak. Půjčka od lichváře má vždy velké sankce za opožděnou splátku.

Jakmile klient včas nezaplatí, lichvář začíná počítat. Nejprve účtuje tučné pokuty a po nezaplacení zabaví dlužníkovi dům nebo byt.

Lichvář inzerce

Když si člověk zadá do vyhledávače „půjčka na směnku“, „jak najdu lichváře“ nebo „lichvář inzerce“, nalezne desítky odkazů. A to i přesto, že je lichva ilegální činnost.

Lichváři obvykle půjčují peníze lidem, kteří jsou na mizině, a tato půjčka je doprovázena obrovskými úroky. Když nastane neschopnost splácení, začne ze strany lichváře vydírání. V krajních případech dokonce i ubližování, ať již po fyzické či psychické stránce.

Lichváři si schválně vyhlížejí lidi, u kterých jsou si jisti, že nemají z čeho splácet. Pak jim navyšují úroky a posléze je i vydírají. Rozhodně to nejsou lidé, kteří budou dlužníkovi přátelsky volat, kdy jim určitou splátku pošle.

Kdo tedy uvidí inzerci lichváře, měl by vzít nohy na ramena a vůbec o takové nabídce nepřemýšlet, ač vypadá jakkoliv lákavě.

Půjčka od lichváře ještě dnes

Získání půjčky od lichváře ještě dnes probíhá tak, že se dlužník sejde s lichvářem na předem sjednaném, většinou tichém a odlehlém místě. Poté musí podepsat směnku a upsat se ďáblu. Ze začátku se lichvář chová přátelsky a snaží se vzbudit dojem, že chce dlužníkovi pomoct.

Půjčka od lichváře ještě dnes je nejkrajnější možností. Předtím, než se k ní někdo uchýlí, je dobré zvážit, jestli z finančních problémů nevede i jiná cesta. Třeba půjčka od známých, rodiny či nějaké renomované nebankovní společnosti, která nenahlíží do registru dlužníků. 

Jakákoliv jiná možnost bude lepší než půjčka od lichváře ještě dnes.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang