Hypoglykémie – první pomoc a co byste měli vědět

Co to je hypoglykémie? Je to stav, který se projeví snížením hladiny krevního cukru pod přibližně 3,6 mmol/l (hranice se mohou lišit dle jednotlivých odborných zdrojů přibližně od 3,3 – 3,9 mmol/l). Hypoglykémie je doprovázena nepříjemnými klinickými příznaky.

Vždy má nějakou příčinu a dosti důležité je tuto příčinu určit, aby se člověk mohl dalším hypoglykémiím vyhnout. Nízká hladina krevního cukru je nebezpečná zejména pro mozek, který není schopen využívat jiný zdroj energie než krevní cukr – glukózu.

Jak poznat hypoglykémii?

Klinické příznaky se mohou u každého mírně lišit a nemusejí být přítomny všechny níže vyjmenované.

Klinické příznaky hypoglykémie: třes, pocení, zvýšení pulzu, nervozita, hlad, závrať, únava, úzkost, bledost, nesoustředěnost, snížení psychické výkonnosti až zmatenost či agresivita, nevolnost, bolest hlavy, poruchy zraku např. zamlžené či dvojité vidění, porucha jemných pohybů, poruchy řeči, celková slabost, i křeče, bezvědomí a jiné.

POZOR: Člověk s hypoglykémií může vypadat jako opilý a můžou si ho laici a někdy i odborníci snadno splést s opilým člověkem. Jednoznačné potvrzení hypoglykémie lze velmi jednoduše provést změřením hladiny krevního cukru (i s pomocí glukometru v průběhu několika sekund až minut).

U jedné pacientky se hypoglykémie projevovaly tak, že viděla tančící ženu v bílých šatech s květinami a vnímala to nepříjemně. Stačilo, abychom změnily typ inzulinu a tyto hypoglykémie byly pryč“.

Jaké typy hypoglykémie existují?

Hypoglykémie lze rozdělit podle rychlosti vzniku, délky trvání hypoglykémie a podle celkového stavu organismu na lehkou (lehkou hypoglykémii zvládne pacient sám, nepotřebuje pomoc druhé osoby), těžkou (při těžké hypoglykémii vyžaduje pacient pomoc okolí, a to nejen lidí blízkých, někdy i pomoc zdravotníků).

Kdy se hypoglykémie vyskytuje?

U pacientů s cukrovkou léčených pomocí inzulinu je hypoglykémie tolerována 1-3 x týdně (toto se může lišit u pacientů s diabetem 1. typu oproti pacientům s diabetem 2. typu, též podle použitého druhu inzulinu a počtu aplikací inzulinu za den).

Občas je hypoglykémie nevyhnutelná. Neznamená to však, že se hypoglykémie vyskytuje jen u pacientů léčených inzulinem. Může se samozřejmě vyskytnout u všech pacientů s cukrovkou.

Jaké jsou příčiny hypoglykémie?

Každá hypoglykémie má svoji příčinu, i když ji někdy člověk neobjeví. Po příčině je potřeba cíleně pátrat, aby dalším zbytečným hypoglykémiím zabránil. Mezi velmi časté příčiny patří zvýšená fyzická aktivita, vynechání pravidelného jídla a snížený denní příjem kalorií, též alkohol, jehož účinky se zesilují při vynechání jídla či fyzické aktivitě (POZOR na tanec, konzumaci alkoholu a vynechání jídla současně)!

Dalšími příčinami vzniku hypoglykémie může být nevhodně zvolená dávka inzulinu, záměna krátkodobého inzulinu za dlouhodobý, nebo omylem podaná jedna dávka inzulinu 2x, dále některé jiné choroby, razantní změna ve stravovacích návycích při zahájení např. redukční diety nebo při přechodu na bezmasá jídla a pozor, patří sem i změna jídelníčku při cestování a některé léky.

První pomoc při hypoglykémii

Často se vyskytne hypoglykémie bez příznaků, je mírná a není potřeba zásadních opatření. Rychlou a účinnou první pomocí je požití jednoduchého cukru (glukózy) v rychle vstřebatelné formě: sladký nápoj (Coca-Cola, džus, sladký čaj apod.) nebo hroznový, rychle rozpustný cukr (k dostání v lékárnách ve formě ruličky, která obsahuje celkem 40 g sacharidů a k 1. pomoci je doporučeno 5 ks z ruličky).

Je vhodné sníst asi 10-20 g sacharidů (větší množství se nedoporučuje, protože se tím výrazně rozkolísá hladina glukózy). POZOR: sladké tekutiny se nemohou podat člověku, který z jakéhokoliv důvodu (opilost, bezvědomí, zvracení atd.) nespolupracuje, protože by mohl tekutiny vdechnout a udusit se.

U pacientů s diabetem 1. typu často lékaři předepisují glukagon pro první pomoc, což je jednorázová injekce určená pro tento případ – buď si ji může aplikovat pacient sám, nebo to provede osoba blízká (rodinný příslušník, spoluzaměstnanci apod.). Některým pacientům v případě lehké hypoglykémie pomůže si po doplnění sacharidů na chvíli lehnout a zdřímnout si.

Pokud je však pacient v takovém stavu, že není schopný si sám pomoci, neváhejte a zavolejte rychlou zdravotnickou pomoc (telefonní číslo 155). Pokud se Váš lékař na pravidelných kontrolách neptá na hypoglykémie, je důležité ho o nich informovat aktivně.

Někdy je nutné vyhledat ošetřujícího lékaře i mimo plánovanou kontrolu a hledat společně příčinu hypoglykémií a eventuálně upravit dávku inzulinu či léků.

Důležité na závěr

Hypoglykémie vede většinou k rozkolísání hodnoty glykemie, a proto není žádoucím stavem. Lepší je snažit se tudíž hypoglykémiím předcházet. Léčba cukrovky pomocí inzulinu s sebou vždy ponese riziko hypoglykémie, avšak to pacienta to nesmí odradit ve snaze dosáhnout co nejlepší kompenzace nemoci.

Důležitý je aktivní přístup pacienta, odhalení příčiny hypoglykémie a její odstranění. Lékař by měl pomoci ve správném a včasném odhalení hypoglykémií a najít vhodná opatření ke snížení jejich výskytu, protože na druhé straně vah leží snaha o co nejtěsnější kompenzaci k prevenci vzniku diabetických komplikací nebo jejich oddálení.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang