Kontrola diabetu pomocí selfmonitoringu

Chcete mít cukrovku pod kontrolou? Takzvaný selfmonitoring představuje samostatnou kontrolu cukrovky pacientem. Dnes by měl být selfmonitoring u většiny pacientů součástí moderní léčby.

Nejpřínosnější metodou samostatné kontroly léčby diabetu pacientem je selfmonitoring glykemií, respektive glykemického profilu. Jedná se o měření glykémií (hladin krevního cukru) v běžných životních podmínkách pomocí glukometru. Existují různá schémata jak a kdy měřit hladinu krevního cukru, jeden z nejuznávanějších glykemických profilů je osmibodový.

Glykemický profil osmibodový

 1. hodnota: hladina glykémie ráno nalačno, tedy před jídlem
 2. hodnota: hladina glykémie za 1 hodinu po snídani
 3. hodnota: hladina krevního cukru před obědem
 4. hodnota: hladina krevního cukru 1 hodinu po obědě
 5. hodnota: hladina glykémie před večeří
 6. hodnota: hladina glykémie 1 hodinu po večeři
 7. hodnota: hladina krevního cukru ve 22 hodin (než jdete spát, čas kdy se nejčastěji doporučuje aplikovat dlouhodobý inzulín
 8. hodnota: kolem 4. hodiny ranní (organizmus se začíná připravovat na blížící se den a hladina krevního cukru se přirozeně zvyšuje bez závislosti na příjmu potravy, organizmus vytváří cukr v játrech sám)

„Obecně je doporučováno měřit hladinu krevního cukru 1 – 2 hodiny po jídle, já osobně považuji za důležitou hodnotu glykémie za 1 hodinu po příjmu potravy, neboť je to hodnota zpravidla nejvyšší“, říká MUDr. Jana Psottová, diabetoložka z Prahy 10.

TIP: Extrakt ze zeleného čaje může pomoci ke snížení rizika vzniku cukrovky. Jakým dalším nemocem může konzumace zeleného čaje předcházet?

Vedle tohoto schématu je dalším významným např. čtyřbodový glykemický profil:

Glykemický profil čtyřbodový

 1. hodnota: ráno před snídaní
 2. hodnota: v poledne před obědem
 3. hodnota: večer před večeří
 4. hodnota: ve 22 hodin

Toto měření je vhodné jako orientační a v případě, kdy máme velmi dobře nastavenou léčbu a velikosti porcí jídla eventuálně fyzickou aktivitu a nepotřebujeme tudíž znát hodnoty krevního cukru po jídle.

Jak měřit?

Měření hladiny krevního cukru, tzv. glykémie (jednotky v ČR v mmol/l, milimolech na litr) se provádí pomocí glukometru. Glukometrů je mnoho druhů rozdílné kvality a dle toho i ceny. Do každého glukometru potřebujete tzv. testační proužek, pomocí kterého změříte vlastní hladinu glykémie.

Testační proužky jsou na jedno použití a jejich cena se pohybuje přibližně kolem 700 Kč za 50 kusů proužků. Každý typ glukometru má příslušný odpovídající typ testačních proužků a nelze je zaměňovat. Součástí glukometru je autolanceta, kterou provedete vpich ze strany bříška prstu, kde je to nejméně bolestivé.

Většině glukometrů dnes na změření stačí nepatrná kapka krve. Tato kapka krve se nanese na testační proužek v glukometru, mnohdy nasaje, a dnes většinou do pěti vteřin znáte výsledek glykémie. Většina glukometrů má paměť a lze je připojit k počítači, což umožní přenést naměřené hodnoty krevního cukru do jakéhokoliv počítače, pokud by o to měl pacient zájem.

Glukometry i testační proužky včetně odběrové autolancety jsou volně prodejné (v lékárnách, ve zdravotních potřebách, na internetu, apod.) anebo je může v některých případech předepsat Váš diabetolog podle pravidel daných zdravotní pojišťovnou. Pro více informací oslovte svého ošetřujícího diabetologa nebo internistu.

Význam selfmonitoringu

Selfmonitoring je dnes nedílnou součástí dobře vedené péče o diabetiky, protože:a) zvyšuje pochopení základních léčebných opatření, především stravovacích návykůb) podporuje motivaci nemocných ke spoluprácic) umožňuje cíleně upravit léčebný režim včetně vhodného výběru jídel na základě hodnot glykémií po jídled) je vhodný zejména při nesouladu hladin glykémie nalačno s hodnotami glykovaného hemoglobinu.

Frekvence kontrol glykémií by měla být stanovena individuálně ve vztahu k použité terapii a stavu diabetu.