E904, šelak – škodlivost, vlastnosti a účinky

Ve světě potravinových aditiv se E904, známý také jako šelak, vyskytuje jako látka využívaná potravinářským průmyslem k povrchovému zpracování některých potravin. Ačkoliv oficiálně schválený jako aditivum, stále jsou diskutovány otázky týkající se jeho bezpečnosti a možných účinků na lidské zdraví. Co je to vlastně ten šelak? Kde vzniká? Je E904 nebezpečná látka pro lidský organismus? Kde všude se šelak objevuje?

E904 je často k vidění na etiketách různých potravin. Co se pod tímto označením tedy vlastně skrývá?

Co je to šelak?

Šelak, pod názvem E904, je přírodní látka získávaná z exkrementů Laccifer (Lachardia) lacca Kerr (čeledi Coccidae). Tito malí tvorové produkují lepkavý sekret, který slouží k ochraně jejich vajíček. Tento specifický sekret se sbírá, podstupuje filtraci a zpracování, a nakonec se proměňuje v látku známou jako šelak. V potravinářském průmyslu se šelak využívá k vytvoření lesklého povrchu na různých delikatesách, jako jsou bonbony, čokolády a ovocné pochoutky.

Šelak v potravinách – diskuze a kontroverze

I přes oficiální schválení E904 jako aditiva ve většině zemí, stále přetrvávají obavy ohledně jeho používání v potravinách. Kritici zdůrazňují jeho původ z exkrementů hmyzu, což může vyvolávat odpor a nechuť u některých spotřebitelů. Rozsáhlé diskuse probíhají i ohledně potenciálních alergických reakcí nebo negativních účinků spojených s konzumací této látky.

Šelak se díky svým vlastnostem používá při výrobě sladkostí.

E904 – škodlivost

Studie zabývající se škodlivostí E904 v potravinách jsou zatím omezené, ale podle informací od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je šelak považován za bezpečný, pokud jsou dodržovány stanovené limity. EFSA tvrdí, že množství šelaku přítomné v potravinách jsou příliš nízká na to, aby představovala závažné riziko pro lidské zdraví.

Odborníci se shodují, že ve většině případů je šelak v potravinách považován za bezpečný, pokud je konzumován v rámci přijatelných limitů stanovených regulačními orgány. Nicméně existují některé aspekty, které vyvolávají otázky a obavy, a to zejména v některých kruzích spotřebitelů.

1. Alergické reakce

Existují vzácné případy, kdy jedinci vykazují alergické reakce na šelak. I přesto, že tyto případy nejsou běžné, je důležité vzít v úvahu možnost alergie při konzumaci potravin obsahujících tuto látku.

2. Přírodní původ

Jednou z hlavních obav spojených s šelakem je jeho původ z exkrementů hmyzu. Někteří lidé mohou považovat tento fakt za nepříjemný a odpudivý, což může ovlivnit jejich názor na přijatelnost konzumace této látky.

3. Omezená studijní data

Výzkum týkající se přímých škodlivých účinků šelaku na lidský organismus je omezený, což vytváří prostor pro nejistotu. Navzdory tomu většina regulačních agentur, včetně Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), tvrdí, že při dodržování stanovených limitů není šelak považován za značně nebezpečný.

4. Individuální reakce

Každý organismus může reagovat odlišně. Někteří lidé mohou šelak konzumovat bez jakýchkoliv problémů, zatímco jiní mohou projevovat citlivost nebo nesnášenlivost vůči této látce.

Je třeba zdůraznit, že výše uvedené body neznamenají automaticky závažnou škodlivost šelaku. Regulační orgány sledují bezpečnost potravin a stanovují limity s ohledem na ochranu spotřebitelů. Přestože jsou tyto limity většinou považovány za bezpečné, je vždy rozumné být informovaným spotřebitelem a sledovat případné reakce na potraviny obsahující šelak.

Vlastnosti šelaku a jeho vliv na potraviny

Šelak je klíčovým aditivem v potravinářství. Mezi další oblíbená aditiva a barviva v potravinářství patří například i E250, E422, E150d, E120. Unikátní vlastnosti šelaku poskytují potravinám estetický lesklý vzhled, zároveň funguje jako ochranná vrstva, která prodlužuje jejich trvanlivost. Přírodní původ šelaku může být atraktivní pro spotřebitele preferující přírodní ingredience. Zde jsou některé vlastnosti šelaku a jeho vliv na potraviny, přičemž se klade důraz na jeho estetické, ochranné a přírodní aspekty.

1. Lesklý vzhled potravin

Jednou z hlavních vlastností šelaku je jeho schopnost poskytnout potravinám lesklý vzhled. Tato estetická vlastnost je v potravinářství ceněná, zejména při výrobě sladkostí a čokoládových výrobků.

2. Ochrana a konzervace

Šelak také slouží jako ochranná vrstva, která zabraňuje vysychání a znehodnocení některých potravin. To je zejména patrné u bonbonů a čokolád, kde udržuje vlhkost a prodlužuje trvanlivost výrobku.

3. Přírodní původ

Příznivci šelaku zdůrazňují jeho přírodní původ, což může být atraktivní pro spotřebitele, kteří preferují tradiční a přírodní ingredience v potravinách.

E904 v potravinách – kde se může vyskytovat?

E904 se běžně přidává do některých potravin, aby se zlepšil jejich vzhled a prodloužila trvanlivost. Mezi potraviny, kde může být E904 nalezen, patří čokolády, bonbony a ovocné pochoutky.

Šelak se běžně využívá v potravinářství k vytváření lesklého povrchu na různých produktech. Níže uvádím seznam potravin, ve kterých se šelak často vyskytuje:

 1. Čokolády: Šelak se často přidává k čokoládě pro vytvoření lesklého povrchu a ochranu před vysycháním.
 2. Bonbony: Mnoho druhů bonbonů, zejména těch s plněním nebo polevou, může obsahovat šelak.
 3. Ovocné gely a lesklé glazury: Ovocné pochoutky a dezerty, které mají lesklý povrch, mohou být povrchově ošetřeny šelakem.
 4. Cukrovinky: Různé cukrovinky, jako jsou želé nebo cukrové perličky, mohou být obaleny šelakem.
 5. Tyčinky a bonbony s oříšky: Šelak může být přítomen v tyčinkách s oříšky nebo jinými plněnými sladkostmi.
 6. Sušené ovoce: Některé druhy sušeného ovoce mohou být potaženy šelakem pro dodání lesklého vzhledu.
 7. Balené ovoce: Některá balená ovoce může obsahovat šelak pro ochranu a zlepšení estetiky.
 8. Povrchová úprava oříšků: Některé ořechy a oříšky mohou být povrchově upraveny šelakem.
 9. Dražé: Některé druhy cukrovinek, například dražé, mohou obsahovat šelak pro zlepšení jejich vzhledu.
 10. Moučníky a dezerty: Některé dezerty a moučníky, zejména ty s polevou nebo lesklým povrchem, mohou obsahovat šelak.

Je důležité poznamenat, že přítomnost šelaku v potravinách je pečlivě regulována a dodržována příslušnými regulačními orgány, aby se zajistila bezpečnost spotřebitelů.

Bezpečné množství šelaku v potravinách

Evropská unie stanovila maximální přípustné hladiny šelaku v různých potravinách. Tyto limity jsou pravidelně monitorovány a regulovány, aby se zajistila bezpečnost potravin pro spotřebitele. I když jsou tyto limity považovány za bezpečné, někteří jedinci mohou projevit alergické reakce na šelak, což zdůrazňuje potřebu individuálního sledování reakcí.

E904 a veganství

Pro vegany představuje šelak, jakožto látka získávaná z exkrementů lakovců, etické dilema. Veganská strava a životní styl vylučují konzumaci živočišných produktů, a původ šelaku z hmyzu tak může být pro vegany problematický. Zde jsou klíčové faktory, které ovlivňují toto rozhodnutí:

 • Původ šelaku: Šelak je přírodní látka, která vzniká získáváním z hmyzího sekretu. Pro vegany, kteří se snaží minimalizovat nebo vyloučit konzumaci živočišných produktů, může být původ šelaku problematický.
 • Veganské zásady: Veganský životní styl zahrnuje nejen stravování, ale také celkový přístup k vylučování využívání živočišných produktů ve všech oblastech života. Vegani mohou preferovat alternativy k šelaku, které nejsou spojeny s živočišným původem.
 • Alternativy k šelaku: Existují rostlinné vosky a glazury, které mohou být použity jako alternativa k šelaku, umožňující dosažení lesklých povrchů na potravinách bez potřeby této látky.
 • Individuální rozhodnutí: Každý vegan má své vlastní morální a etické hranice. Otázka, zda šelak může být považován za veganský nebo nikoliv, je proto individuálním rozhodnutím. Někteří vegani mohou tolerovat přítomnost šelaku, zatímco jiní by mohli preferovat jeho vyhýbání se.

Vzhledem k běžnému výskytu šelaku v potravinách je důležité, aby vegani byli informovaní a pozorní při čtení etiket potravin. Konzultace s ostatními vegany a odborníky na výživu může také pomoci při vytváření informovaných rozhodnutí ohledně přijetí nebo odmítnutí této látky.

Celkový pohled na šelak (E904) v potravinách

Celkově vzato, E904 neboli šelak, je aditivum, které je ve většině případů považováno za bezpečné při dodržení stanovených limitů. Přírodní původ a schopnost poskytnout potravinám lesklý vzhled jsou aspekty, které mohou být přitažlivé pro některé spotřebitele. Přestože existují obavy a názory na jeho používání, regulace a sledování bezpečnosti potravin jsou klíčové pro udržení bezpečnosti spotřebitelů.

V každém případě je důležité, aby jednotlivci s alergiemi nebo obavy ohledně přísad v potravinách konzultovali s odborníkem nebo dodavatelem potravin. Bezpečnost a kvalita potravin jsou prioritami, a proto je nezbytné, aby spotřebitelé byli informováni a mohli dělat informovaná rozhodnutí o své stravě.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang