Zásady správné aplikace inzulínu

Nejen pro začátečníky je určen následující přehled nejdůležitějších zásad bezpečného zacházení s inzulínem a doporučení pro správnou aplikaci.

 1. Dříve než začnete používat jakýkoli inzulínový přípravek, přečtěte si pozorně informace v příbalovém letáku.
 2. Před každou aplikací inzulínu si zkontrolujte štítek na náplni inzulínu (zásobní vložce) a ověřte, zda se jedná o typ inzulínu, který si máte aplikovat.
 3. Jestliže inzulín nebyl správně skladován (byl zmražen nebo vystaven nadměrnému teplu) nebo změnil barvu, nepoužívejte ho.
 4. Nepoužívejte prošlý inzulín (datum použitelnosti najdete na náplni).
 5. Při aplikaci inzulínu dodržujte postupy, které vám doporučil váš diabetolog nebo edukační sestra.
 6. Dezinfekce kůže není při aplikaci perem většinou nutná.
 7. Aplikujte inzulín pod kůži pod úhlem 60 – 90 stupňů. Nikdy si neaplikujte inzulín přímo do žíly nebo do svalu!
 8. Po dokončení aplikace ponechte jehlu v podkoží, počítejte do tolika, kolik jste si aplikovali jednotek inzulínu. Z příliš rychle vytažené jehly může vytéct i několik kapek inzulínu a vaše dávka by pak byla menší.
 9. V rámci  jedné oblasti střídejte místa vpichu , abyste předešli možným změnám v podkoží způsobeným změnami v tukové tkáni (boule, prolákliny).
 10. Nikdy inzulín neaplikujte do oteklého, barevně změněného, bolestivého, zatvrdlého nebo jinak postiženého místa, protože se nemusí vstřebat a může dojít k hyperglykémii (zvýšení hladiny krevního cukru) nebo se může nepravidelně vstřebávat a způsobit rozkolísání diabetu.
 11. Kontrolujte si pravidelně místa vpichu a jakékoli komplikace nebo změny konzultujte se svým diabetologem.
 12. Neaplikujte inzulín do míst, která jsou zatěžována (např. po jízdě na kole do stehen, po zvedání těžkých břemen do paží nebo břicha), protože by se inzulín mohl vstřebávat rychleji. 
 13. Inzulínové pero používejte dle návodu k použití a důsledně dodržujte pokyny výrobce.
 14. Zkontrolujte, zda je jehla správně našroubována na barevný uzávěr inzulínové náplně, aby nedošlo k úniku inzulínu mimo podkoží.
 15. Před každou aplikací se přesvědčte odstříkáním jedné až dvou jednotek inzulínu, zda máte pero připravené pro aplikaci, jestli není jehla ucpaná – na hrotu jehly se musí před každou aplikací objevit kapička inzulínu.
 16. Výrobce doporučuje měnit jehlu po každé aplikaci (může dojít k ucpání jehly nebo k otupení jejího hrotu, což by učinilo vpich více bolestivý).
 17. Při likvidaci jehel dbejte na bezpečnost ostatních. Nikdy nevyhazujte jehly volně do odpadu. Na použité jehly použijte např. tužší, uzavíratelnou nádobu, neprůhlednou a se širším hrdlem a tu pak vyhoďte.
 18. Pacienti se sklonem k hypoglykémii by měli mít k dispozici injekci GLUKAGONU. Glukagon je hormon, který zvyšuje hladinu cukru v krvi. V případě závažné hypoglykémie, kdy nastane porucha polykání a hrozí vdechnutí tekutiny, nebo když dojde k bezvědomí, mohou pacientovi pomoci příbuzní či spolupracovníci píchnutím glukagonu. 

V těchto případech je třeba přivolat také rychlou záchrannou službu (tel. 155 nebo 112). Lidé z okolí nemocného by měli být předem poučeni, jak glukagon aplikovat (viz příbalový leták).