Vyšetření glykovaného hemoglobinu přímo v ambulanci

Máte cukrovku a je pro vás z nějakého důvodu obtížné nebo nepohodlné docházet nebo dokonce dojíždět nad rámec běžných kontrol u diabetologa na pravidelné odběry krve do biochemické laboratoře? Objevil se nový způsob, jak provést nezbytné odběry přímo v ordinaci diabetologa.

Každý diabetik by měl v zájmu svého zdraví a dobrého zvládání nemoci docházet na pravidelné kontroly ke svému diabetologovi. Součástí těchto vyšetření je měření hodnoty glykovaného hemoglobinu.

Nemocný užívající inzulín by měl měření glykovaného hemoglobinu, které se provádí v laboratoři odběrem žilní krve, podstoupit 4x ročně, nemocný užívající tabletky 2x, avšak lépe také 4x ročně a nemocný na dietě 2x ročně.

Podle dosud dostupných dat Všeobecné zdravotní pojišťovny se v ČR glykovaný hemoglobin vyšetřuje méně, než by bylo potřeba.

Co je to glykovaný hemoglobin a proč je třeba jej pravidelně měřit? 

Glykovaný hemoglobin je látka, která vzniká v organismu reakcí mezi glukózou, tedy krevním cukrem, a hemoglobinem, červeným krevním barvivem: glukóza se váže na hemoglobin. Hodnota glykovaného hemoglobinu se uvádí v procentech, neboť jen určitá část molekul je takto navázána.

Cukr se může navázat pouze dočasně, a to tehdy, když netrvá vysoká hladina cukru v krvi dlouho, nebo se „přilepí“ trvale, je-li hyperglykemie dlouhodobá. I menší zvýšení glykemie (např. mezi 10 – 13 mmol/l) jež nepůsobí větší subjektivní obtíže, může při delším trvání glykovaný hemoglobin zvyšovat.

Naopak krátkodobý výkyv glykémie i na vyšší hodnoty, jež pacient včas upraví, hladinu glykovaného hemoglobinu zvyšovat nemusí. Změřením glykovaného hemoglobinu se tedy dozvíme, jaká byla kompenzace diabetu v posledních 6 – 8 týdnech, což odpovídá poločasu životnosti červených krvinek. 

Glykovanému hemoglobinu se proto dá jednodušeji říkat „dlouhý cukr“, neboť dává nepřímou informaci o průměrné hladině cukru v krvi (glykémie) v určitém delším časovém období. Někdy lze také hovořit o průměrné nebo dlouhodobé glykémii. 

Glykovaný hemoglobin jako hlídací pes

Měření glykovaného hemoglobinu je pro lékaře velmi důležité, protože mu umožňuje posoudit, jak se cukrovka vyvíjí dlouhodobě, tedy měsíc až dva nazpátek. Současně umožňuje posoudit riziko rozvoje případných diabetických komplikací.

Glykovaný hemoglobin je ukazatel, který nelze „obelstít“ krátkodobou dietou nebo hladověním na rozdíl od glykémie, která odráží aktuální stav cukru v krvi. Glykovaný hemoglobin tedy na nemocného nemilosrdně „práskne“, jak svědomitě a důsledně dodržoval (nebo nedodržoval) svou životosprávu. 

Glykovaný hemoglobin měřený přímo v ambulanci 

Glykovaný hemoglobin neboli dlouhý cukr je důležitý ukazatel stavu cukrovky, její kompenzace. Proto lékaři hledají cesty, jak jeho hodnoty změřit v praxi co nejjednodušeji a nejrychleji, šetrně k pacientovi, cenově efektivně, ovšem zároveň s nezbytnou spolehlivostí.

Ve světě je uznána metoda, o jejíž prosazení v Česku se snaží předseda Diabetické asociace ČR a přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice v Praze Motole, profesor Milan Kvapil. Metoda spočívá ve využití přístroje, který je schopen z krve odebrané z prstu zjistit hodnotu dlouhého cukru přímo v ordinaci diabetologa, a to za několik málo minut.

Profesor Kvapil společně s biochemiky provedl studii u českých pacientů, která prokázala, že tato metoda je plnohodnotnou náhradou laboratorního vyšetření. Metoda se ukázala jako přesná a technicky proveditelná v podmínkách ambulantní praxe. 

Výhody pro pacienta 

Jaké výhody pacient získá, pokud bude přístroj na měření glykémie vlastnit jeho diabetolog? Ušetří ročně několik návštěv laboratoře (jednou ročně je však přesto třeba vyšetřit krev „velkým“ vyšetřením v laboratoři na krevní tuky a jiné látky) a nebude mu odebírána žilní krev, pouze krev z prstu.

Lékař navíc za několik minut zjistí, jak na tom pacient s glykovaným hemoglobinem je a bude možné ihned společně probrat další léčebná opatření. Glykovaný hemoglobin totiž nemá být nepřítelem, který prozrazuje případné dietní prohřešky, avšak ukazatel, který pomůže správně léčit cukrovku a předcházet tak nebezpečným komplikacím.   

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang